Học tập Bác Hồ

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ TÔI YÊU VIỆT NAM Năm học : 2023-2024

Thứ ba - 18/06/2024 05:48
     UBND HUYỆN NÚI THÀNH
TRƯỜNG MẪU GIÁO SAO BIỂN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
           Số: 41/KH-MGSB Tam Hải, ngày 27 tháng 09 năm 2023

KẾ HOẠCH
THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ TÔI YÊU VIỆT NAM
Năm học : 2023-2024
 
          Căn cứ Kế hoạch số 1369/SGDĐT-GDMN ngày 27 tháng 6 năm 2022 của
Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam về triển khai Chương trình “Tôi yêu Việt
Nam” trong cấp học giáo dục mầm non năm học 2022-2023

          Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, trường, lớp. Nay bộ phận chuyên môn xây dựng kế hoạch “chương trình Tôi yêu Việt Nam” năm học 2023-2024 với những nội dung như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1./ Mục đích
           100% trẻ 4-5 tuổi trong trường được tham gia chương trình “ Tôi yêu Việt Nam” qua đó được hình thành kỹ năng, nhận thức, thái độ cho trẻ về an toàn giao thông
          100% CBGVNV trong trường, phụ huynh được nâng cao nhận thức về pháp luật bảo đảm an toàn giao thông và văn hóa khi tham gia giao thông, nâng cao năng lực về quản lý và tổ chức hoạt động giáo dục ATGT cho trẻ phù hợp với điều kiện cụ thể của trường, lớp, địa phương
           Giáo dục thói quen cư xử có văn hóa, đúng luật pháp, xóa bỏ những thói quen tùy tiện vi phạm quy tắc giao thông, hình thành ý thức ban đầu về chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông; tạo môi trường giao thông trật tự, an toàn, văn minh, thân thiện làm cơ sở để từng bước hình thành “văn hóa giao thông” trong mỗi người khi tham gia giao thông..
          Huy động sự tham gia của gia đình và xã hội, tạo sự thống nhất trong giáo dục ATGT cho trẻtrong trường mầm non.
2./ Yêu cầu
           Kết hợp giáo dục thông qua các hoạt động trong ngày, hoạt động ngoại khóa, lồng ghép giáo dục an toàn giao thông với các cuộc vận động, các phong trào thi đua lớn của ngành và các hoạt động của nhà trường phải phù hợp và đảm bảo
          Tập trung các hình thức tuyên truyền trực quan sinh động bằng các hình thức tổ chức như ứng dụng công nghệ thông tin, băng đĩa, phim ảnh, chơi thực hành ở sân chơi giao thông,… để nâng cao hiệu quả của công tác giáo dục an toàn giao thông cho trẻ có hiệu quả.
         II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:
1. Phổ biến, tuyên truyền, giáo dục các phương pháp phòng, chống đuối nước và mặc áo phao khi đi các phương tiện giao thông đường thủy cho học sinh.
2. Xây dựng mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” phối hợp với đoàn thanh niên xã có phương án cụ thể, hợp lý, không để ùn tắc giao thông trước cổng trường nhất là vào các giờ tựu trường và giờ tan học.
3. Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục học sinh ý thức chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật về an toàn giao thông, nội dung tập trung vào các lỗi vi phạm thường gặp khi tham gia giao thông; nguyên nhân gây ra các vụ tai nạn; các kỹ năng tham gia giao thông an toàn.
4. Trong các buổi họp với phụ huynh học sinh, nhà trường lồng ghép tuyên truyền, nhắc nhở và yêu cầu phụ huynh đội mũ bảo hiểm cho trẻ khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, sắp xếp xe gọn gàng trước cổng trường khi đưa đón trẻ.
5. Tiếp tục lồng ghép các nội dung giáo dục về văn hóa giao thông vào các hoạt động trong ngày và các hoạt động ngoại khóa, …
6. Tiếp tục quán triệt đến toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên thực hiện nghiêm túc quy định không uống rượu, bia trước khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.
7. Tổ chức lồng ghép giáo dục an toàn giao thông cho trẻ vào các hoạt động học, hoạt động trải nghiệm, ngoại khóa như: hoạt động ngoại khóa “Đi chợ giúp mẹ”, “Tham quan trường tiểu học Trần Phú”, “Trải nghiệm tại tiệm bánh piza”, “Thắp hương nghĩa trang liệt sĩ”.
III. CÁC GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Tổ chức các loại hình giáo dục, tuyên truyền:
1.1/. Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ
- Tăng cường các biện pháp tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông cho CB-GV-CNV, phụ huynh và cháu; đa dạng hoá, nâng cao chất lượng các hình thức giáo dục an toàn giao thông, thông qua các hoạt động trong ngày .
- Tuyên truyền ý thức ban đầu về việc chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông, khi tham gia giao thông biết tôn trọng và nhường nhịn, biết chia sẻ, giúp đỡ người khác. Giáo dục các hành vi văn hóa khi tham gia giao thông gồm: tự giác chấp hành pháp luật về an toàn giao thông; chủ động nhường đường; thân thiện với người đồng hành; không nói tục, chửi bậy, không hút thuốc lá và vứt rác bừa bãi; hạn chế sử dụng còi nơi đông người; sẵn sàng giúp đỡ người bị tai nạn giao thông…
- Quán triệt trong cán bộ, nhà giáo và học sinh thực hiện nghiêm túc quy định không uống rượu, bia trước khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông; quy định về đội mũ bảo hiểm, không điều khiển xe khi chưa có giấy phép lái xe. Tuyên truyền, giáo dục trẻ biết tự đội mũ bảo hiểm đúng cách khi tham gia giao thông theo quy định.
- Tuyên truyền, vận động phụ huynh cũng phải đội mũ bảo hiểm cho con em khi ngồi trên xe tham gia giao thông, nhất là học sinh từ 6 tuổi trở lên.
- Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục trên các bản tin Đoàn – Đội – Hội và Website của nhà trường về công tác giáo dục an toàn giao thông với hình ảnh, khẩu hiệu hoặc tranh biếm họa về trật tự ATGT trong khuôn viên trường và từng phòng học…..Thực hiện tuyên truyền với những câu khẩu hiệu sinh động, dễ nhớ, tác động mạnh mẽ đến ý thức chấp hành luật giao thông của mọi người.
- Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng (đặc biệt là cảnh sát giao thông) trên địa bàn phường triển khai đồng bộ các giải pháp tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông cho, cán bộ, giáo viên, phụ huynh ít nhất từ 15 phút đến 30 phút mỗi tháng bằng nhiều hình thức như: Họp phụ huynh, đố vui, báo cáo chuyên đề…
2/ Hoạt động giảng dạy An toàn giao thông trong nhà trường:
          Tổ chức các hoạt động vui chơi, ngoại khóa, các khái niệm chung, dễ nhận biết trực quan về an toàn giao thông. Làm quen với:
          + Một số phương tiện giao thông: đường bộ, đường sắt, đường thủy và đường hàng không;
          +  Ngồi trên xe đạp, xe mô tô, xe gắn máy, tàu hỏa, thuyền an toàn; đi bộ an toàn;
          + Tín hiệu giao thông đường bộ, biển báo hiệu giao thông đường bộ (biển báo cấm, biển báo nguy hiểm, biển hiệu lệnh, biển chỉ dẫn) về màu sắc, hình dạng, quy định.
3/ Hoạt động phối hợp:
- Phối hợp với các ban, ngành liên quan của đại phương, nhà trường tổ chức các buổi tuyên truyền trực tiếp về các hành vi bị cấm khi tham giao thông, về nguyên nhân các vụ tai nạn giao thông và các kỹ năng tham gia giao thông an toàn.
- Nhà trường đưa nội dung chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông vào nội quy nhà trường và là một trong các nội dung đánh giá thi đua năm học. Biểu d­ương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; xử lý nghiêm những tập thể và cá nhân vi phạm.
VI. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN TỪNG THÁNG:
 
THÁNG NỘI DUNG BIỆN PHÁP Người thực hiện
09/2023 - Hướng dẫn GV lồng ghép nội dung GD ATGT vào chủ đề “Bé yêu trường Mầm non ”
- Tổ chức họp PHHS triển khai kịp thời các qui định mới về GT như: Bắt buộc đội mũ bảo hiểm cho trẻ khi ngồi trên xe máy
- Xây dựng KH và triển khai đến với GV
- Chỉ đạo các bộ phận treo băngron, làm khẩu hiệu để hưởng ứng tháng ATGT
- Hướng dẫn GV xây dựng KH chủ đề và lựa chọn nội dung tích hợp một cách phù hợp
-Chỉ đạo GV thông qua cuộc họp PHHS để vận động, nói rõ tầm quan trong về GDATGT cho trẻ để PHHS cùng phối hợp thực hiện.
BGH

BGH

BGH


BGH, GV
10/2023 - Chỉ đạo mỗi lớp tổ chức cho cháu chơi tham gia giao thông trên sân trường
 - Hướng dẫn GV lồng ghép nội dung GD ATGT vào chủ đề “Bản thân”
 
- Chỉ đạo các lớp cùng thực hiện
  - KT hướng dẫn GV xây dựng KH chủ đề và lựa chọn nội dung tích hợp một cách phù hợp
 
BGH, GV
BGH, GV

 
11/2023 - Hướng dẫn giáo viên tổ chức lồng ghép GDATGT cho trẻ thông qua nhiều hoạt động
 - Hướng dẫn GV lồng ghép nội dung GD ATGT vào chủ đề “Gia đình””
- Thông qua các buổi sinh hoạt chuyên môn của trường, khối tổ chức cho GV trao đổi, thảo luận để tìm phương pháp GD hiệu quả nhất.
 
- KT hướng dẫn GV xây dựng KH chủ đề và lựa chọn nội dung tích hợp một cách phù hợp
 
BGH, GV

BGH, GV
12/2023 - Hướng dẫn GV lồng ghép nội dung GD ATGT vào chủ đề “Nghề nghiệp”
- Tổ chức cho cháu thắp hương tại nghĩa trang liệt sĩ
-  Hướng dẫn GV xây dựng KH chủ đề và lựa chọn nội dung tích hợp một cách phù hợp
 
-Thông qua tham quan để giáo dục cháu ý thức chấp hành luật giao thông.
 
 BGH, GV
BGH, GV
01/2024 - Hướng dẫn GV lồng ghép nội dung GD ATGT vào chủ đề “ Động vật” - Hướng dẫn GV xây dựng KH chủ đề và lựa chọn nội dung tích hợp phù hợp 
 
         HPCM
02/2024 - Hướng dẫn GV lồng ghép nội dung GD ATGT vào chủ đề “ Thực vật và mùa xuân” - Hướng dẫn GV xây dựng KH chủ đề và lựa chọn nội dung tích hợp phù hợp            HPCM
03/ 2024 - Hướng dẫn đưa nội dung GD ATGT vào chủ đề “ Giao thông”
- Phát động tập thể, phụ huynh, cháu cùng hưởng ứng tháng an toàn giao thông”
- Tổ chức cho trẻ tham gia hoạt động trải nghiệm “Đi chợ giúp mẹ”
 
- Hướng dẫn GV lựa chọn các nội dung giáo dục ATGT phù hợp trình độ cháu.


- Phát động toàn trường và phụ huynh với nhiều hoạt động thiết thực để hưởng ứng.
 

- Thông qua hoạt động giúp trẻ có thêm nhiều kiến thức về tham gia giao thông an toàn.
 BGH, GV

       BGH, GV
       BGH, GV
04/2024 - Tổ chức các hoạt động có lồng ghép nội dung GDATGT cho trẻ ở mọi thời điểm.
- Tạo môi trường giao thông trong và ngoài lớp và làm đồ dùng đồ chơi cho trẻ hoạt động 
- Tổ chức cho trẻ tham gia trải nghiệm “Tham quan trường tiểu học Trần Phú”
- Hướng dẫn GV thảo luận các nội dung tổ chức lồng ghép cho trẻ.
 
 

- Tổ chức cho GV tập trung tham khảo tài liệu và làm đồ dùng đồ chơi- Thông qua hoạt động giúp trẻ có thêm nhiều kiến thức về tham gia giao thông an toàn.
 BGH, GV

          BGH, GV

BGH, GV
05/2024 - Đánh giá tổng kết, rút kinh nghiệm qua chuyên đề
- Tổ chức cho trẻ tham gia trải nghiệm “Làm bánh piza tại Tam Kỳ”

- Khen thưởng cho những cá nhân thực hiện tốt chuyên đề.
- Căn cứ trên tình hình thực tế để đánh giá


- Thông qua hoạt động giúp trẻ có thêm nhiều kiến thức về tham gia giao thông an toàn, tuân thủ một số luật lệ giáo thông khi tham gia giao thông trên đường.
-Thông qua đánh giá kết quả cả năm
 BGH, GV

           BGH, GVBGH, GV
         
Trên đây là kế hoạch triển khai thực hiện chương trình “Tôi yêu Việt Nam” trong trường mầm non năm học 2023-2024 của trường MG Sao Biển, đề nghị CBGVNV nghiêm túc thực hiện./.
                                                                                       Người lập kế hoạch
 Nơi nhận:                                                                                PHÓ HIỆU TRƯỞNG
- Như trên( để thực hiện)
- Các tổ CM;
- Lưu: VT. 
                                                                                   
                                                                                      Phạm Thị Thu Chang

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

fixleft
fixright
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây