Học tập Bác Hồ

KẾ HOẠCH Chỉ đạo thực hiện các chuyên đề Năm học: 2023 - 2024

Thứ ba - 18/06/2024 05:42
UBND HUYỆN NÚI THÀNH       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
        TRƯỜNG MG SAO BIỂN                            Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
                                                                                 
          Số: 43 / KH-MGSB                            Tam Hải, ngày 27 tháng 9 năm 2023
                                                       
                                                         KẾ HOẠCH
Chỉ đạo thực hiện các chuyên đề
Năm học: 2023 - 2024

Căn cứ Công văn số 177/PGDĐT, ngày 05 tháng 09 năm 2023 của Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) huyện Núi Thành về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non (GDMN) năm học 2023-2024;
Thực hiện hoạch số 35/KH-MGSB ngày 25/9/2023 của trường MG Sao Biển về việc  thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024;
Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường. Trường MG Sao Biển xây dựng kế hoạch thực hiện các chuyên đề năm học 2023-2024 nội dung cụ thể như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
          Những thuận lợi và khó khăn:
           1. Thuận lợi:
- Được sự quan tâm chỉ đạo của chuyên môn của bộ phận mầm non, phòng giáo dục huyện Núi Thành.   
- Được sự quan tâm đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị đồ dùng dạy học của lãnh đạo nhà trường, phòng GDĐT Núi Thành. Đảm bảo cho hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ.
- Hằng năm phòng GDĐT Núi Thành thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề bồi dưỡng chuyên môn cho CBQL và giáo viên.
- Nhà trường tạo điều kiện cho giáo viên học tập lẫn nhau qua các buổi chuyên đề, sinh hoạt chuyên môn, thao giảng và học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
- Giáo viên trong nhà trường đoàn kết có tinh thật học hỏi, trẻ trung, năng động và có niềm đam mê nhiệt huyết với công việc.
          2. Khó khăn:
          - Một số giáo viên mới vào nghề còn lúng túng trong việc tổ thức và thực hiện các chuyên đề.                                                                                                                                                                                                                                                          
          - Một số giáo viên chưa được linh hoạt, sáng tạo trong phương pháp tổ chức các hoạt động phát triển vận động, xây dựng các hoạt động lấy trẻ làm trung tâm.
II. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:      
- Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm, khả năng vận dụng và đổi mới hình thức, sáng tạo trong phương pháp giảng dạy, kỹ năng tổ chức các hoạt động cho trẻ của giáo viên. Bồi dưỡng về nhận thức và nội dung thực hiện chuyên đề cho cán bộ quản lý và giáo viên trong trường thực hiện nội dung kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên, bồi dưỡng chuyên môn của từng khối.
          - Tăng cường, đầu tư mua sắm trang thiết bị, cơ sở vật chất cho các nhóm lớp, nhà trường.
          - Trẻ có kỹ năng thực hiện các bài tập phát triển để nâng cao thể lực và khả năng vận động của trẻ, đồng thời cho trẻ cho trẻ có kỹ năng sáng tạo, cảm nhận cái đẹp trong cuộc sống thông qua các hoạt động chuyên đề.
-  Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, tuyên truyền vận động sự tham gia của phục huynh học sinh trong việc nâng cao chất lượng NDCSGD trẻ.
- Nâng cao nhận thức kỹ năng tiếp thu các chuyên đề thực hiện chương trình GDMN.
          - Nâng cao kỹ năng sư phạm để thực hiện tốt mục tiêu chăm sóc giáo dục trẻ trong trường Mầm non.
          - Tăng cường, đầu tư mua sắm trang thiết bị, cơ sở vật chất cho các nhóm lớp, nhà trường.
          - Huy động, tuyên truyền sự tham gia của phụ huynh học sinh trong việc nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ.
III. NỘI DUNG :
1/ Tổ chức chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2021-2025, năm học 2023-2024 qua tổ chức các hoạt động tại lớp nhỡ A, lớn C vào (Tháng 11/2023, 02/2024)
          2/ Tổ chức chương trình “Tôi yêu Việt Nam” qua các hoạt động trải nghiệm, dã ngoại: Thắp hướng nghĩa trang liệt sĩ (tháng 12/2023), Đi chợ giúp mẹ (tháng 03/2024), tham quan trường tiểu học Trần Phú (04/2024), tham quan trải nghiệm tại tiệm bánh Piza (tháng 05/2024)
3/ Ngoài ra còn lồng ghép các chuyên đề giáo dục lễ giáo, kỹ năng sống, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai, phát triển kĩ năng vận động cho trẻ, Giáo dục về môi trường biển và hải đảo, giáo dục kĩ năng phòng chống dịch bệnh cho trẻ vào trong các chủ đề sao cho phù hợp với thực tế.
4/ Chuyên đề: Hỗ trợ trẻ trong giai đoạn chuyển tiế từ MN – TH ( Cho trẻ 5 tuổi tham quan trường tiểu học Trần Phú vào tháng 4/2024)
IV. MỤC TIÊU CỤ THỂ:
Tập trung đi sâu vào các chuyên đề trọng tâm:
a. Chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2021-2025, năm học 2023-2024:
- Tổ chức hoạt động luôn lấy trẻ vào trung tâm có nghĩa là tạo mọi cơ hội cho trẻ được tham gia vào các hoạt động.
- Trẻ vừa là chủ thể của hoạt động: Khi trẻ được tham gia trải nghiệm, giao tiếp, chia sẻ thì hoạt động giáo dục có hiệu quả nhất.
+ Trẻ vừa là đối tượng của hoạt động: Thích khám phá những điều mới lạ nên dạy cái trẻ cần, điều mà trẻ thích.
- Giáo viên chỉ là người tạo cơ hội, hướng dẫn, gợi mở giúp trẻ được chiếm lĩnh kiến thức. Từ đó nhằm thúc đẩy giáo viên có cơ hội tìm hiểu sâu về phương pháp giáo dục trẻ qua các hoạt động hàng ngày.
- Tổ chức phong phú các hoạt động ngoại khóa nhằm nâng cao chất lượng giáo dục theo mục tiêu lấy trẻ làm trung tâm.
- Đầu tư­ cơ sở vật chất phục vụ chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”. Bên cạnh đó cần phát động phong trào làm đồ dùng, đồ chơi, tận dụng nguyên vật liệu sẵn có ở địa phương để làm và bổ sung học liệu, đồ dùng, đồ chơi một cách phong phú;
- Tổ chức mở chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”, bồi dưỡng kiến thức, nội dung chuyên đề cho 100% giáo viên ở các lớp qua việc tổ chức hoạt động giáo dục lấy trẻ làm trung tâm với các hoạt động minh họa; Làm quen với toán và làm quen chữ cái.
b. Chuyên đề:  “Tôi yêu Việt Nam”
- Tổ chức chương trình “Tôi Yêu Việt Nam” qua các hoạt động trải nghiệm, dã ngoại.
c. Chuyên đề: Hỗ trợ trẻ trong giai đoạn chuyển tiếp từ MN-TH
Trên cơ sở phân tích bối cảnh, nhà trường đã xác định 3 mục tiêu sau:
- 100% trẻ năm tuổi được Phổ cập giáo dục MNCTENT.
- 95 % trẻ 5 tuổi được chuẩn bị tâm thế sẵn sàng để vào lớp một.
- 100% cán bộ quản lý và giáo viên dạy lớp 5 tuổi được bồi dưỡng kiến thức về giai đoạn chuyển tiếp MN – TH.
- Vào giờ đón, trả trẻ. Làm tốt công tác trao đổi với phụ huynh về những việc phụ huynh cần làm để hỗ trợ trẻ trong giai đoạn chuyển tiếp từ MN - TH.
- Tăng cường công tác làm đồ dùng đồ chơi phục vụ cho trẻ hoạt động.
- Đảm bảo 100% trẻ 5 tuổi được theo dõi đánh giá theo bộ chuẩn phát triển
- Qua các buổi họp phụ huynh GV lớp 5 tuổi mời GV dạy lớp 1 TH và đại diện PH có con học lớp 1 tham gia để cùng phối hợp tuyên truyền có hiệu quả việc chuẩn bị trẻ vào lớp 1
- Có kế hoạch cho trẻ tham quan trường Tiểu học vào tháng 04/2024
- Cho trẻ làm quen với một số đồ dùng ở trường Tiểu học
1. Chỉ đạo thực hiện lồng ghép, tích hợp tốt các chuyên đề khác vào các hoạt động giáo dục trong năm học:
+ Chuyên đề: phát triển vận động
+ Chuyên đề: giáo dục bảo vệ môi trường
+ Chuyên đề: Sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả
+ Chuyên đề: GD về tài nguyên và môi trường biển, hải đảo cho trẻ 5 tuổi
+ Chuyên đề: Kidmart
+ Chuyên đề: giáo dục kỹ năng sống cho trẻ
d. Chuyên đề phát triển vận động:
100% giáo viên nắm vững phương pháp, nội dung chuyên đề vận dụng linh hoạt vào các hoạt động PTTC trong nhà trường.
100% nhóm lớp có đủ tráng thiết bị, dụng cụ PTVĐ cho trẻ theo quy định của Thông tư 02/2010-TT-BGD.
100% giáo viên nhóm lớp thực hiện đúng chương trình theo quy định, có góc vận động cho trẻ.
100% nhóm  lớp tổ chức tốt hoạt động GDPTVĐ và tham gia vào các trò chơi vận động
90-95% trẻ có kỹ năng thực hiện các bài tập vận động cơ bản.
          2. Tiếp tục thực hiện lồng ghép một số chuyên đề đã thực hiện:
          a. Chuyên đề giáo dục lễ giáo:
          - Giáo dục cho trẻ những hành vi có văn hóa trong cuộc sống hằng ngày, có tình cảm tốt đối với sự vật hiện tượng xung quanh
          - Dạy trẻ những hành vi có văn hóa trong cuộc sống hàng ngày: Nói năng, ăn uống, tư thế (đi, đứng, ngồi), vệ sinh, ngăn nắp, trật tự.
          - Dạy trẻ những hành vi ứng xử, giao tiếp với người xung quanh: ông bà, bố mẹ một cách lễ phép.
          - Đối với cô giáo  phải thương yêu trẻ, làm gương cho trẻ noi theo về mọi mặt.
          b. Chuyên đề “Giáo dục bảo vệ môi trường”
          - Giáo viên lựa chọn nội dung, phương pháp phù hợp lứa tuổi giúp trẻ có kinh nghiệm trong cuộc sống hàng ngày.
          - Lồng ghép vào chương trình xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp, an toàn; giáo dục trẻ giữ vệ sinh cá nhân, vệ sinh xung quanh trường lớp.
          - Hình thành cho trẻ có thói quen vệ sinh văn minh trong trường học, bỏ rác đúng nơi quy định, giữ gìn trường lớp sạch sẽ.
          - Thực hiện góc tuyên truyền, trồng cây xanh ở góc thiên nhiên lớp, kết hợp phụ huynh dạy trẻ biết lợi ích của việc bảo vệ môi trường.
          - Giáo dục trẻ biết bảo vệ môi trường trong và ngoài lớp học, trong gia đình, bảo vệ môi trường trong cộng động.
          c. Chuyên đề “Giáo dục kỹ năng phòng chống dịch bệnh cho trẻ”.
          - Giáo viên lựa chọn nội dung lồng ghép giáo dục kỹ năng phòng chống dịch bệnh phù hợp lứa tuổi giúp trẻ có kinh nghiệm trong cuộc sống hàng ngày.
          - Các lớp tích cực tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng phòng chống dịch bệnh cho trẻ, tăng cường cho trẻ tham gia các hoạt động tập thể, hoạt động giao lưu, chơi các trò chơi....
          - Xây dựng các nội dung tuyên truyền, làm tốt công tác tham mưu, phối hợp tốt với các bậc cha mẹ tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng phòng chống dịch bệnh cho trẻ.
- Xây dựng các nội dung tuyên truyền treo trên bảng tuyên truyền tại lớp.
          V. CÁC BIỆN PHÁP CHÍNH:
          1. Công tác bồi dưỡng: 100% giáo viên được tập huấn chuyên môn trong từng năm học và được nhắc lại các chuyên đề, nắm vững về nội dung và yêu cầu các chuyên đề, vận dụng vào công tác giảng dạy và tổ chức hoạt động 1 ngày ở trường cho trẻ.
          2. Tích cực tuyên truyền cho phụ huynh tham gia đóng góp, sưu tầm đồ dùng phục vụ chuyên đề, giáo viên sưu tầm các nguyên vật liệu tại địa phương để thực hiện chuyên đề và biết tận dụng nội dung giáo dục theo chủ đề giáo dục.
          3. Lựa chọn chuyên đề trọng tâm để phát động thực hiện cụ thể, đánh giá rút kinh nghiệm sau khi thực hiện.
          4. Tham mưu về cơ sở vật chất, trang thiết bị, hỗ trợ kinh phí để giáo viên thực hiện theo nội dung các chuyên đề.
          5. Tổ chức sơ kết, tổng kết công tác triển khai, thực hiện chuyên đề gắn với sơ kết, tổng kết của nhà trường.                  
         VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN.
          Kinh phí thực hiện được trích từ các nguồn ngân sách Nhà nước và sự đóng góp, hỗ trợ của các tổ chức đoàn thể, các bậc cha mẹ trẻ và cộng đồng...
                                                   
KẾ HOẠCH CỤ THỂ
Thời gian NỘI DUNG Người thực hiện
08/2023 - Thống nhất xây dựng nội dung kế hoạch thực hiện chuyên đề - BGH
 9/2023 - Xây dựng kế hoạch thực hiện các chuyên đề.
- Thông qua chuyên đề trong năm để các cô thực hiện.
- Chỉ đạo giáo viên lồng ghép các chuyên đề trong chương trình chăm sóc giáo dục trẻ cả năm học.
- Có kế hoạch tham mưu với nhà trường mua sắm đồ dùng tạo điều kiện cho giáo viên thực hiện chuyên đề.
- Lồng ghép chuyên đề lễ giáo qua các hoạt động và nề nếp đầu năm học.
- P.HT

- GV- GV
 
10/2023 - Chỉ đạo các lớp lồng ghép các chuyên đề sao cho phù hợp với tình hình của lớp - GV
11/2023 - Tuyên truyền với phụ huynh qua nhiều hình thức như: bài viết, hoặc thực hành thao tác rửa tay, lau mặt cho trẻ.
- Tổ chức sinh hoạt chuyên đề “xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”  hoạt động giáo dục tại lớp nhỡ A
- GV

- Trường tổ chức
12/2023 - Chỉ đạo các lớp lồng ghép các chuyên đề phù hợp với tình hình của lớp vào các hoạt động giáo dục cho trẻ. - Trường tổ chức
01/2024 - Sơ kết công tác chỉ đạo thực hiện các chuyên đề trong học kì I, thảo luận rút kinh nghiệm cho việc triển khai thực hiện kế hoạch trong học kỳ II đạt được kết quả cao hơn.
- Tổ chức hoạt động tuyên truyền “ Hướng dẫn cha mẹ trẻ chuẩn bị tâm thế cho trẻ 5T vào lớp 1”
- Trường- Trường tổ chức
02/2024 - Chỉ đạo các lớp lồng ghép các chuyên đề  vào các hoạt động.
- Tổ chức sinh hoạt chuyên đề “xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”  hoạt động giáo dục tại lớp lớn C
- GV

- Trường tổ chức
03/2024 - Tổ chức hoạt động trải nghiệm “Đi chợ giúp mẹ” - Trường tổ chức
04/2024 - Chỉ đạo các lớp thực hiện nghiêm các chuyên đề trọng tâm và lồng ghép các chuyên đề vào các hoạt động.
- Tổ chức cho trẻ tham quan trường tiểu học Trần Phú
- GV

- Trường
05/2024 - Tổ chức cho trẻ trải nghiệm tại tiệm bánh Piza

- Tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm qua việc thực hiện các  chuyên đề, phát huy những việc làm tốt của giáo viên và trẻ. Khắc phục những tồn tại để chỉ đạo cho việc thực hiện chuyên đề ở những năm sau.
- Trường tổ chức
- Trường

Trên đây là kế hoạch tổ chức thực hiện các chuyên đề năm học 2023-2024 của trường MG Sao Biển rất mong cán bộ giáo viên, nhân viên cùng phối hợp để thực hiện tốt kế hoạch đưa ra. 

Nơi nhận
- HT (Để báo cáo);                                                                                       KT.HIỆU TRƯỞNG                    
- CB,GV,NV toàn trường;                                                                              P.HIỆU TRƯỞNG
- Lưu: VT.                          

                                                      
                                                                                            Phạm Thị Thu Chang                                                     
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

fixleft
fixright
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây