Học tập Bác Hồ

KẾ HOẠCH Chỉ đạo thiết lập “ Hồ sơ theo quy định 431 của sở giá dục đào tạo” năm học 2023-2024

Thứ ba - 18/06/2024 05:34
  UBND HUYỆN NÚI THÀNH
  TRƯỜNG MG SAO BIỂN
    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
           Số:…/KH-MGSB Tam Hải, ngày 20 tháng 8 năm 2023

KẾ HOẠCH
Chỉ đạo thiết lập “ Hồ sơ theo quy định 431 của sở giá dục đào tạo”
năm học 2023-2024
Căn cứ Công văn số 431/SGD ĐT-GDMN, ngày 15/03/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Quảng Nam về việc quy định hệ thống hồ sơ sổ sách trong cơ sở giáo dục mầm non.
Căn cứ tình hình thực tế của địa phương, của trường Mẫu giáo Sao Biển. Nay bộ phận chuyên môn xây dựng Kế hoạch chỉ đạo thiết lập hồ sơ sổ sách trong cơ sở giáo dục năm học 2023-2024 cụ thể như sau:
I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
          1. MỤC ĐÍCH:
          - Giúp cho giáo viên có sở sở thiết lập hồ sơ sổ sách theo đúng quy định, đảm bảo chất lượng, đủ số lượng, tránh tình trạng thừa hoặc thiếu các loại hồ sơ
- Tạo điều kiện cho giáo viên nâng cao chất lượng của bộ hồ sơ
- Tạo điều kiện cho các giáo viên của các nhóm trẻ tư thục biết thiết lập các loại hồ sơ đảm bảo theo yêu cầu, đảm bảo về chất lượng theo đúng quy định.
2. YÊU CẦU:
Giáo viên có thể chọn hình thức đánh máy hoặc viết tay các loại hồ sơ nhưng phải đảm bảo đủ về số lượng theo quy định
Trình bày phải đảm bảo khoa học, rõ ràng tránh chồng chéo nội dung của từng loại hồ sơ.
II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC:
1. Thời gian: Thứ 7 ngày 26 tháng 08 năm 2023
2. Địa điểm: Tại văn phòng trường Mẫu giáo Sao Biển.
III. CHUẨN BỊ:
- Công văn 431 về quy định các loại hồ sơ sổ sách của SGD ĐT Tỉnh Quảng Nam
- Một số loại hồ sơ theo mẫu quy định
IV/ NỘI DUNG TỔ CHỨC:
- Thông qua công văn 431 về quy định hệ thống hồ sơ sổ sách của SGD ĐT
- Quy định về hồ sơ tổ chuyên môn gồm có:
+ KH giáo dục tổ chuyên môn; báo cáo sơ kết, tổng kết và biên pháp khắc phục trong thực hiện chương trình GDMN
+ KH tổ chức ngày hội, ngày lễ, các hội thi và báo cáo đánh giá các KH đã xây dựng
+ Hồ sơ thực hiện các chuyên đề
+ Biên bản sinh hoạt chuyên môn
+ Hồ sơ quản lý chất lượng giáo dục
- Quy định về hồ sơ của giáo viên
+ Hồ sơ thực hiện chương trình GDMN: KH giáo dục chủ đề
+ Hồ sơ theo dõi trẻ: Tỷ lệ BNCC, theo dõi sức khỏe, tổng hợp chất lượng,…
+ Hồ sơ trẻ khuyết tật
+ Hồ sơ cá nhân: Sổ họp, sổ dự giờ, tư liệu chuyên môn,….
+ Các nội dung tuyên truyền với phụ huynh
+ Sổ theo dõi tài sản lớp
- Quy định hồ sơ của trẻ
+ Hồ sơ cá nhân: Đơn xin nhập học, giấy khai sinh, hộ khẩu,…
+ Hồ sơ theo dõi trẻ: Sổ sức khỏe, sổ liên lạc,…
+ Các tài liệu học liệu,…
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
Bộ phận chuyên môn xây dựng kế hoạch, chỉ đạo về thiết lập hệ thống hồ sơ theo Công văn 431 của SGD ĐT năm học 2023-2024
Triển khai kế hoạch đến toàn thể CB, GV, NV để phân công nhiệm vụ nhằm chuẩn bị tốt các điều kiện.
Trên đây là kế hoạch chỉ đạo về thiết lập hệ thống hồ sơ theo công văn 431 của SGD năm 2023-2024 của trường Mẫu giáo Sao Biển. Rất mong được sự quan tâm hơn nữa của toàn thể CBGV vá các chủ nhóm trẻ tư thục trên địa bàn để buổi sinh hoạt đạt hiệu quả.
 
Nơi nhận:
- PGD ĐT (để báo cáo)
- Các tổ CM;
     - Lưu VT.
 
 
 
 
              
               NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH
                      P.HIỆU TRƯỞNG
 


                      Phạm Thị Thu Chang

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

fixleft
fixright
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây