Học tập Bác Hồ

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC TẬP PHƯƠNG ÁN PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY; CỨU HỘ CỨU NẠN TẠI TRƯỜNG MẪU GIÁO SAO BIỂN NĂM HỌC 2023 - 2024

Thứ ba - 18/06/2024 05:51
UBND HUYỆN NÚI THÀNH
TRƯỜNG MG SAO BIỂN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tư do - Hạnh phúc
 Số: 17  /KH - MGSB      Tam Hải, ngày 02 tháng 5  năm 2024
 
KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC THỰC TẬP PHƯƠNG ÁN PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY; CỨU HỘ CỨU NẠN TẠI TRƯỜNG MẪU GIÁO SAO BIỂN
NĂM HỌC 2023 - 2024
 
 

Căn cứ Thông tư 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều Luật phòng cháy và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật PCCC năm 2013; Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ “Quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC”; Thông tư số 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ Công an;
          Căn cứ kế hoạch số 24/KH-MGBM ngày 09 tháng 9 năm 2023 của trường MG Sao Biển về phương hướng nhiệm vụ năm học 2023 - 2024;
Thực hiện kế hoạch số số 32/KH-MGSB, ngày 26 tháng 9 năm 2023 về 
công tác xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong
trường học của trường Mẫu giáo Sao Biển;
          Trường Mẫu giáo Sao Biển xây dựng Kế hoạch thực tập phương án phòng cháy, chữa cháy với nội dung cụ thể như sau:
          I. Mục đích, yêu cầu:
          1. Mục đích:
- Nhằm tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức, kiến thức PCCC đến toàn thể CB,GV,NV  và trẻ trong nhà trường để chủ động phòng ngừa, sẵn sàng tham gia chữa cháy có hiệu quả khi có cháy xảy ra.
- Củng cố nâng cao nhận thức, kiến thức về công tác PCCC cho toàn thể CB-GV-NV và trẻ 5 tuổi.
- Kiểm tra tình hình hoạt động của các phương tiện chữa cháy tại chỗ của nhà trường để sửa chữa kịp thời, đảm bảo chất lượng chữa cháy tại chỗ.
2. Yêu cầu:
- Tình huống thực tập phải sát với thực tế, đáp ứng yêu cầu công tác chữa cháy khi có sự cố cháy xảy ra.
- Thực tập đúng kế hoạch đã đề ra
- Đảm bảo an ninh trật tự và an toàn cho nhà trường, tuyệt đối an toàn về người và phương tiện cho các lực lượng tham gia thực tập.
II. Thời gian, địa điểm, thành phần:
1.Thời gian: 13h30 ngày 11 tháng 5 năm 2024 (Thứ 7).
2. Địa điểm: Tổ chức thực tập phương án tại cơ sở thôn Tân Lập, xã Tam Hải
3. Thành phần:
- Phòng cảnh sát PCCC và CNCH Quảng Nam
- CB-GV-NV trường MG Sao Biển (27 người)
- Học sinh khối lớp MG Lớn  (30 học sinh)
III. Nội dung tổ chức:
1. Nội dung 1: Tuyên truyền PCCC, cứu nạn cứu hộ (Lý thuyết).
2. Thực tập phương án PCCC, cứu nạn cứu hộ (Theo kịch bản của đội PCCC).
3. Thực hành PCCC, cứu nạn cứu hộ.
          VI. Công tác chuẩn bị
-  In Pa nô
- 03 lít xăng
- 05 bình bột MFZ4
- 01 cái mền
- 01 bình gas
- Dụng cụ bảo hộ PCCC
- Gậy cứu hộ
- 01 cái phao tròn
- Nước suối: 1 thùng
- Sữa uống cho trẻ: 6 lốc
IV. Kinh phí:
          - Kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước
          V. TỔ CHỨC RÚT KINH NGHIỆM THỰC TẬP PACC-CNCH:
- Sau khi thực tập xong, Đại diện Phòng cảnh sát PCCC và CNCH Quảng Nam, Ban chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy họp rút kinh nghiệm, đánh giá kết quả buổi thực tập.
- Đại diện Phòng cảnh sát PCCC và CNCH Quảng Nam có ý kiến đánh  giá buổi thực tập.
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.
1. Trường Mẫu giáo Sao Biển:
- Thông báo cho CB,GV,NV và trẻ MG 5 tuổi biết, treo băng rôn thực tập phương án chữa cháy trước cổng của nhà trường.
Chuẩn bị lực lượng, phương tiện chữa cháy tập luyện và phối hợp thực tập phưong án.
-  Đảm bảo công tác hậu cần phục vụ cho tập luyện và thực tập.
2. Phòng cảnh sát PCCC và CNCH Quảng Nam:
- Cử cán bộ theo dõi cơ sở tự tổ chức học tập và thực tập phương án CC
- Tổ chức học tập tình huống đặt ra trong ph­ương án.
- Căn cứ Kế hoạch này CB,GV,NV trong nhà trường nghiêm túc thực hiện, nhằm đảm bảo công tác PCCC- CNCH, bảo vệ nhà trường an toàn.
 
Nơi nhận:
- Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH  Quảng Nam (B/c);
- Ban Giám hiệu (chỉ đạo);
- Đội PCCC trường (để t/h);
- Lưu VP.

 
  T/M BAN CHỈ ĐẠO
      TRƯỞNG BAN


            Lê Thị Hồng Trinh


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

fixleft
fixright
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây