Học tập Bác Hồ

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN VỀ GDMN Năm học 2023 - 2024

Thứ ba - 18/06/2024 05:38
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN VỀ GDMN Năm học 2023 - 2024
UBND HUYỆN NÚI THÀNH        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MG SAO BIỂN                      Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
    Số:48/KH – MGSB                           Núi Thành, ngày 07 tháng 10 năm 2023
KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN V GDMN
Năm học 2023 - 2024
Căn cứ Quyết định số 1664/QĐ-UBND, ngày 08/08/2023 của Ủy ban nhân dân(UBND) tỉnh Quảng Nam về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Nam;
Căn cứ Công văn số 177 /PGDĐT, ngày 05 thang 09  năm 2023 của Phòng Giáo dục và Đào tạo(GDĐT) huyện Núi Thành về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non(GDMN) năm học 2023-2024;
Căn cứ từ tình hình thực tế của địa phương và nhà trường. Trường MG Sao Biến xây dựng kế hoạch tỏ chức các hoạt động tuyên truyền năm học 2023 - 2024 như sau.
 1. Đặc điếm tình hình
 1. Thuận li:
Trường MG Sao Biên luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Phòng GDĐT huyện Núi Thành, Đảng uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQVN và các ban ngành đoàn thể xã Tam Hải, có Chi bộ Đảng lãnh đạo toàn diện các mặt hoạt động của nhà trường.
Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhiệt tình hăng say có trách nhiệm trong công việc, luôn tâm huyết với nghề, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng. Chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ trong những năm qua có sự chuyển biến tích cực. Cơ sở vật chất, trang thiết bị đồ dùng, đồ chơi được quan tâm đầu tư xây dựng.
Các bậc cha mẹ học sinh luôn tham gia nhiệt tình ủng hộ, luôn phối kết hợp tốt trong việc chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ.
 1. Khó khăn
Tam Hải là một xã đảo khó khăn, địa bàn sông nước bao quanh, đường đi lại khó khăn phải cách sông trở đò, đời sống nhân dân chủ yếu bằng nghề biển và không ổn định, bấp bênh theo mùa. Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo còn cao. Nhận thức của nhân dân về công tác giáo dục nói chung và GDMN nói riêng còn nhiều hạn chế. Trường có điểm lẻ cách điểm chính một con sông lớn nên khó khăn trong công tác quản lý và thực hiện các hoạt động.
II.Mục đích của công tác tuyên truyền:
Góp phần thực hiện tốt mục tiêu CSGD trẻ ở Trường và gia đình, tạo sự liên
kết giữa nhà trường và gia đình nhằm thống nhất nội dung và phương pháp giảng dạy phù hợp với lứa tuối và tâm sinh lí của trẻ.
Giúp cho các bậc phụ huynh có thêm một số kiến thức cơ bản về việc nuôi dạy con theo khoa học, giúp phụ huynh phòng chống được một số bệnh tật, tai nạn thương tích thường gặp ở trẻ em
Giúp cho phụ huynh hiểu hơn về công tác của GVMN đối với con em của họ, từ đó họ biết thông cảm, chia sẻ và giúp đỡ về tinh thần và vật chất để góp phần nâng cao chất lượng CSGD trẻ
           III.Chỉ tiêu
100% phụ huynh được nghe về kiến thức giáo dục vệ sinh cá nhân trẻ đế hướng dẫn trẻ ở gia đình.
100% phụ huynh được tham khảo tài liệu về kiến thức nuôi dạy con theo khoa học và nắm được chương trình học tập của con em mình trong trường.
100% phụ huynh nắm được các dịch bệnh đang xảy ra trong trường mầm non đ cùng phối hp phòng tránh, đy lùi bệnh.
Từ 80-90% Phụ huynh trở lên đóng góp ý kiến tham gia hỗ trợ kinh phí cơ sở vật chất và tinh thần cho nhà trường.
Từ 80% phụ huynh tham gia các buối họp phụ huynh của trường và lớp tố chức.
           IV.Nội dung tuyên truyền
Chia sẻ với phụ huynh về công tác chăm sóc - nuôi dưỡng - giáo dục trẻ trường mầm non.
Tuyên truyền cách phòng chống suy dinh dưỡng, béo phì và các bệnh tật khác thường gặp ở trẻ em.
Tuyên truyền với phụ huynh đảm bảo an toàn về thể chất và tinh thần cho trẻ ở trường mầm non và ở gia đình.
Hướng dẫn phụ huynh cách vệ sinh cá nhân trẻ (rửa mặt, rửa tay) ở gia đình.
Tuyên truyền phụ huynh nội dung giáo dục kỹ năng sống cho trẻ.
Vận động phụ huynh hỗ trợ về kinh phí, nguyên vật liệu để làm đồ dùng, đồ chơi phục vụ tốt công tác CSGD trẻ.
Vận động phụ huynh hỗ trợ ngày công, đóng góp kinh phí để giúp cho lp mua sắm và thực hiện một số công việc ở lp như: Mua TTB, ĐDĐC, trang trí lp....
V. Biện pháp thực hiện
Xây dựng góc tuyên truyền của trường, ở các lớp. Tuyên truyền qua tranh ảnh, khẩu hiệu, đài phát thanh...Phối hp với các ban ngành đoàn thể để tuyên truyền. Trao đối trực tiếp với phụ huynh qua các giờ đón - trả trẻ, thông qua sổ liên lạc của trẻ hàng tháng. Liên hệ về sức khoẻ của trẻ với phụ huynh qua sổ sức khoẻ của trẻ. Trao đi với phụ huynh qua việc thăm hỏi giáo dục trẻ.
Viết bài tuyên truyền và đăng trên trang Webisite của nhà trường
KẾ HOẠCH CỤ THỂ
Thi gian Nội dung tuyên truyền Biện pháp Ngưòi thực hiện
 
B sung
KH
Ghi chú
Tháng
8/2023
- Điều tra trẻ trong địa bàn, công tác tuyển sinh trong độ tuổi - Tuyên truyền tới phụ huynh đến trường đăng ký cho trẻ đi học. - Giáo viên đến gia đình tr để điều tra số liệu
- Tuyên truyền cho phụ huynh đăng ký cho trẻ đi học bằng loa đài ở xóm, đến tận gia đình trẻ
Toàn trường    
Tháng
9/2023
- Ngày hội đến trường của bé Tuyên truyền với trẻ công tác phòng chống bệnh đau mắt đỏ
 • Giáo dục trẻ hàng ngày.
 • Thông qua góc tuyên truyền
Viết bài tuyên truyền gửi về cho các lớp.
Toàn trường    
Tháng
10/2023
Phòng chống dịch bệnh khi giao mùa, (bệnh cảm, cúm, bệnh Thuỷ đậu, viêm đường hô hấp...).
 • Phối hợp với y tế xã đế viết bài tuyên truyền gửi về các lớp.
Tổ chức tuyên truyền theo nhóm, lớp từng phụ huynh giờ đón và trẻ và thông qua góc tuyên truyền của nhà trường. Thông qua góc tuyên truyền, dán tranh ảnh về nội dung tuyên truyền trong tháng đến 100% phụ huynh và trẻ biết.
Toàn trường    
Tháng
11/2023
Giáo dục trẻ vệ sinh cá nhân (rửa mặt, rửa tay, xúc miệng hàng ngày).
 • Chỉ đạo các lớp dạy trẻ kỹ năng rửa mặt, rửa tay, xúc miệng đúng quy trình trong chương trình GDMN.
Trao đổi với PHHS để dạy trẻ ở nhà.
Toàn trường    
Tháng
12/2023
Giữ gìn môi trường xanh, sạch đẹp, bỏ rác đúng nơi quy định. Viết bài tuyên truyền, tranh ảnh dán ở góc tuyên truyền của trường, của lp Toàn trường    
Tháng
01/2024
- 4 nhóm thực pham cần thiết cho trẻ. Quan tâm chế độ ăn uống của trẻ.
(Viết bài tuyên truyền, dùng tranh ảnh để tuyên truyền)
Toàn trường    
Tháng
02/2024
Phòng bệnh sốt rét, phòng tránh tai nạn thương tích. Viết bài để tuyên truyền.


 
Toàn trường    
Tháng
03/2024
Một số kỹ năng khi gặp người lạ cho trẻ trong trường Sử dụng tranh ảnh tuyên truyền, bài tuyên truyền Toàn trường    
Tháng
4/2024
Phòng chống một số tai nạn thương tích cho trẻ (đuối nước, bỏng)
 • Trao đổi giờ đón và trả trẻ.
Phát thanh trên đài phát thanh, tranh tuyên truyền
Toàn trường    
Tháng
5/2024
Tuyên truyền với phụ huynh về chăm sóc, giáo dục trẻ khi về hè
 • Trao đối giờ đón và trả trẻ.
Họp phụ huynh HS cuối năm.
Toàn trường    
Trên đây là kế hoạch t chức các hoạt động tuyên truyn năm học 2023 – 2024 của Trường MG Sao Bin, đề nghị cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường nghiêm túc thực hiện./.


Nơi nhận:                                                                        HIỆU TRƯỞNG
 • Phòng GDĐT (B/c);
 • Các to CM, GV (T/hiện);
   -  Lưu VT.                                                                                            Lê Thị Hồng Trinh 
                  
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

fixleft
fixright
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây