Học tập Bác Hồ

Kế hoạch Tập huấn chuyên môn cho CBQLGV trường MG Sao Biển năm học 2023-2024

Thứ ba - 18/06/2024 05:05
  UBND HUYỆN NÚI THÀNH
   TRƯỜNG MG SAO BIỂN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
          Số: 29/KH-MGSB
 
        Tam Hải, ngày 14 tháng 9 năm 2023
KẾ HOẠCH
Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên
Năm học 2023 - 2024


Căn cứ Công văn số 177/PGDĐT, ngày 05 thang 09  năm 2023 của Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) huyện Núi Thành về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non (GDMN) năm học 2023-2024;
Thực hiện hoạch số 24/KH-MGSB ngày 09/9/2023 của trường MG Sao Biển về việc  thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024;
 Căn cứ vào điều kiện thực tế của nhà trường. Nay bộ phận chuyên môn xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, ngiệp vụ cho giáo viên trong năm học 2023-2024 như sau:
I. Mục đích yêu cầu:
                   - Nhằm giúp giáo viên nắm được quan điểm, đường lối chính sách của Đảng, nhà nước về giáo dục, nhận thức tư tưởng chính trị, đạo đức nghề nghiệp, chuẩn giáo viên mầm non. Nâng cao phẩm chất, đạo đức, lối sống và nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.
           - Nâng cao kiến thức cho giáo viên về nội dung các chủ đề, các chuyên đề.
           - Nắm được những yêu cầu đổi mới về quản lý giáo dục, về chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện các quy chế chuyên môn về công tác kiểm tra đánh giá trẻ và chất lượng giảng dạy của giáo viên.
- Nâng cao chất lượng thực hiện chương trình giáo dục mầm non
- Nâng cao ý thức tự học, tự nghiên cứu và ý thức cập nhật thông tin.
- Nâng cao nhận thức, kỹ năng triển khai, thực hiện các nội dung của chủ đề và nhiệm vụ năm học 2023-2024 cho giáo viên.
          II.ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
a. Thực trạng về đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên
* Số lượng:
- Toàn trường có: 27 đồng chí: Trong đó:
+ BGH: 03 đ/c         + Giáo viên: 16 đ/c            + Nhân viên: 08 đ/c
- Trình độ đào tạo:
+ Chuyên môn: ĐH: 20đ/c;     CĐ: 0 đ/c;        TC: 02 đ/c;     SC: 04 đ/c
+ Tin học chứng chỉ B: 20 đ/c; Tin học văn phòng: 02 đ/c
+ Ngoại ngữ chứng chỉ B: 21 đ/c; Trung cấp chính trị: 4 đ/c
- Được chia làm 3 tổ: Tổ văn phòng, tổ mẫu giáo nhỡ, tổ mẫu giáo lớn.
- Phần đông giáo viên là đội ngũ giáo viên trẻ mới ra trường chưa có nhiều kinh nghiệm, còn hạn chế về tính sáng tạo, chưa phát huy được tính tích cực của trẻ, sử dụng đồ dùng trực quan còn lúng túng, còn hạn chế trong việc trình bày hồ sơ, việc sử dụng và ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy còn hạn chế. Một số giáo viên còn thụ động, chưa có ý thức cáo trong việc tự học tập và nâng cao trình độ chuyên môn của mình.
b. Thực trạng cơ sở vật chất:
- Trường học được đầu tư sửa lại tường rào, cổng ngõ, lát gạch sân trường, thay bạt mái kéo ngoài sân trường, lót xốp lại khu vận động, làm lại hệ thống thoát nước và ốp la phông nhà bếp. Khuôn viên đẹp, sạch sẽ, thoáng mát với 8 phòng học. Các phòng được xây dựng kiên cố, thuận lợi cho các bé tham gia học tập cũng như các hoạt động vui chơi. Tuy nhiên các trang bị phục vụ hoạt động vẫn còn hạn chế.
          * Phân loại theo trình độ nhận thức về chuyên môn như sau:
           - Nhóm 1: Nhận thức tốt, tổ chức các hoạt động có hiệu quả, nắm chắc cách xây dựng kế hoạch năm học, kế hoạch chủ đề, kế hoạch tuần, ngày, tổ chức các hoạt động linh họat, sáng tạo, phát huy tính tích cực chủ động của trẻ theo hướng “Lấy trẻ làm trung tâm” (Cô Lê Thảo, cô Hà Tiên, cô Điểm, cô T. Dung, cô Quyền, cô Thương, cô Chi, cô Đào).
          - Nhóm 2: Nhận thức tốt, nắm được cách xây dựng các kế hoạch giáo dục , tổ chức các hoạt động tương đối hiệu quả (Cô Lê Thảo, cô Hà Tiên, cô Điểm, cô T. Dung, cô Quyền, cô Thương, cô Chi, cô Hoa, cô Đào, cô Na, cô Long).
          - Nhóm 3: Nhận thức tốt, nắm được cách xây dựng kế hoạch giáo dục, tổ chức các hoạt động chưa linh hoạt sáng tạo, còn hạn chế trong chuyên môn (Cô Hưng, cô B. Thảo, cô Chiêu, cô Hương).
* Thuận lợi:
- Nhà trường luôn được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, các cấp chính quyền của địa phương và được sự tin tưởng ủng hộ nhiệt tình của các ban ngành đoàn thể, ban phân hội phụ huynh.
- Đội ngũ CBGV trong nhà trường đa số tuổi đời còn trẻ nên rất nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao, yêu nghề mến trẻ. Hơn thế nữa là sự rất nhiệt tình, có tinh thần cầu tiến, có trình độ chuyên môn vững vàng, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau để cùng tiến bộ.
* Khó khăn:
          - Năng lực chuyên môn của giáo viên đứng lớp không đồng đều: Một số giáo viên mới vào nghề, một số giáo viên chưa có kinh nghiệm, ít chịu học hỏi nên việc tiếp cận với phương pháp đổi mới còn lúng túng.
          - Một số giáo viên còn thụ động với phương pháp dạy học cũ, sợ sai chưa dám mạnh dạn tổ chức hoạt động linh hoạt.
Từ những điều kiện và những thuận lợi và khó khăn như trên, bộ phận chuyên môn đã lựa chọn những nội dung bồi dưỡng chuyên môn cụ thể như sau:
III. Nội dung bồi dưỡng:
          - Triển khai các văn bản chỉ đạo của của ngành về giáo dục mầm non
- Hướng dẫn giáo viên tiêu chí lớp học an toàn theo Thông tư số 45/2021/TT[1]BGDĐT ngày 31/12/2021 của Bộ GDĐT và an toàn phòng chống tai nạn thương tích khi tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cơ sở GDMN.
- Nghị định 105/2020/NĐ-CP chính sách phát triển giáo dục mầm non.
- Quán triệt những nội dung, yêu cầu mới trong Chương trình GDMN.
          - Hướng dẫn nâng cao năng lực chuyên môn cho GVMN đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.
          - Hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục năm, chủ đề, tuần, ngày.
- Hướng dẫn giáo viên xây dựng  các kế hoạch giáo dục, bồi dưỡng thường xuyên giáo viên theo TT12.
- Nâng cao chất lượng thực hiện chuyên đề “ Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2021-2025, năm học 2023-2024
- Hướng dẫn thiết lập hồ sơ sổ sách theo công văn 431 của sở giáo dục Quảng Nam
IV. Thành phần, thời gian, địa điểm
          1. Thành phần: Tất cả giáo viên trong nhà trường và các nhóm trẻ trên địa bàn.
          2. Thời gian bồi dưỡng về lý thuyết : Lồng ghép trong các buổi họp chuyên môn của nhà trường
          V. Các chỉ tiêu:
- 100% giáo viên thực hiện Chương trình GDMN theo thông tư số 51/2020/TT-GDĐT về sửa đổi bổ sung một số nội dung của Chương trình GDMN.
- 100% các giáo viên có sổ ghi chép, lưu trữ các nội dung bồi dưỡng.
- 100% giáo viên được xếp loại tốt, khá về chuyên môn khi được kiểm tra, dự giờ.
- 100% giáo viên thiết lập các loại hồ sơ sổ sách đúng theo công văn hướng dẫn, đảm bảo về nội dung và hình thức
- 100 % các lớp xây dựng môi trường và hoạt động lấy trẻ làm trung tâm, và lồng ghép thực hiện các chuyên đề vào các hoạt động để giáo dục trẻ.
- Tổ chức và chỉ đạo triển khai và thực hiện theo Thông tư số 12/2019/TT-BGDĐT Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non ngày 26/8/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
VI. Biện pháp thực hiện:
- Nhà trường, tổ chuyên môn và các giáo viên xây dựng kế hoạch bồi dưỡng về tư tưởng chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ năm học (BDTX).
- Tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn, thao giảng, chuyên đề để góp ý, trao đổi từ đó giáo viên rút kinh nghiệm, nâng cao năng lực chuyên môn.
- Bồi dưỡng qua các buổi sinh hoạt chuyên môn hàng tháng.
- Kiểm tra chuyên đề, hoạt động sư phạm, đột xuất, dự giờ, góp ý hồ sơ sổ sách giáo viên.
- Tham gia đầy đủ các phong trào thi đua, hội thi do ngành giáo dục, các tổ chức đoàn thể phát động. Tổ chức thực hiện nghiêm túc các kế hoạch kiểm tra nội bộ, đột xuất nhằm đánh giá đúng thực chất, thúc đẩy sự tiến bộ của giáo viên, đem lại hiệu quả cao trong công việc.
VII. Triển khai  kế hoạch cụ thể:
Thời gian Nội dung bồi  dưỡng Hình thức bồi dưỡng Người thực hiện
Tháng 8 - Triển khai và bồi dưỡng giáo viên về các loại hồ sơ sổ sách theo CV số 431 của sở giáo dục
- Triển khai kế hoạch số 478 ngày 02/8/2022 của PGD huyện Núi Thành về Triển khai Chương trình “Tôi yêu Việt Nam” trong cấp học mầm non năm học 2023- 2024 và hoạt động chi tiết chương “Tôi yêu Việt Nam” trong cấp học giáo dục mầm non năm học 2023-2024 (Kèm theo Kế hoạch số 665/KH-BGDĐT ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
- Triển khai kế hoạch số 35 ngày 14/9/2023 của PGD huyện Núi Thành về việc triển khai nhiệm vụ thực hiện Chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm, giai đoạn 2021-2025, năm học 2023-2024”
- Triển khai kế hoạch số 24 ngày 07/07/2023 của PGD huyện Núi Thành về  Hướng dẫn nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục năm học 2023-2024(BDTX)
- Triển khai quyết định số 1664 ngày 08/08/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh QN về ban hành khung thời gian năm học 2023-2024
- Qua cuộc họp chuyên môn tháng 8 P.HT, giáo viên
Tháng 9 - Tập huấn quán triệt những nội dung, yêu cầu mới trong Chương trình GDMN.
 - Hướng dẫn triển khai Chương trình GDMN sau sửa đổi phù hợp với bối cảnh hiện nay.
 - Hướng dẫn nâng cao năng lực chuyên môn cho GVMN đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.
- Hướng dẫn giáo viên tiêu chí lớp học an toàn theo Thông tư số 45/2021/TT[1]BGDĐT ngày 31/12/2021 của Bộ GDĐT và an toàn phòng chống tai nạn thương tích khi tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cơ sở GDMN.
- Triển khai các văn bản chỉ đạo của ngành về giáo dục mầm non
- Hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục năm, chủ đề, tuần, ngày.
- Tổ chức chuyên đề  “Xây dựng trường MNLTLTT” thông qua ngày hội “ Bé đến trường”, “Vui hội trung thu”
- Họp câu lạc bộ nhóm trẻ tư thục.
-Lồng ghép qua cuộc họp chuyên môn tháng 9 - Giáo viên và nhóm trẻ tư thục trên địa bàn
Tháng 10 - Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn qua  kiểm tra chuyên đề, đột xuất, hoạt động sư phạm, kiểm tra hồ sơ sổ sách giáo viên.
- Sinh hoạt chuyên môn nâng cao năng lực cho giáo viên với nội dung tạo trang tính trên Goole Seet
- Sinh hoạt chuyên môn học tập cách thiết lập HSSS tại nhóm trẻ tư thục Vàng Anh
- Dự giờ góp ý, trao đổi  bồi dưỡng
-Qua cuộc họp chuyên môn tháng 10

- Tham gia cùng các nhóm trẻ tư thục trên địa bàn
P.HT, giáo viên


BGH – Giáo viên, chủ nhóm trẻ tư thục
Tháng 11 - Bồi dưỡng chuyên môn qua kiểm ttra chuyên đề, đột xuất, HĐSP.
- Xây dựng và thảo luận kế hoạch hoạt động trải nghiệm “Tuyên truyền không dạy trước chương trình lớp 1 cho trẻ MG lớn”
- Tổ chức chuyên đề  “Xây dựng trường MNLTLTT” 01 hoạt động giáo dục ở lớp MG lớn C
- Dự giờ góp ý

- Qua cuộc họp chuyên môn tháng 11

- Qua sinh hoạt thao giảng tổ
BGH, GV

Giáo viên, BGH


Giáo viên và nhóm trẻ TT
Tháng 12 - Bồi dưỡng dự giờ giáo viên trẻ
- Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, qua dự giờ đột xuất, kiểm tra chuyên đề, HĐSP
- Giao lưu chuyên môn với nhóm trẻ Tuổi Thần Tiên
- Dự giờ góp ý
- Dự giờ góp ý rút kinh nghiệm
- Dự giờ góp ý
BGH, giáo viên, nhóm trẻ tư thục.
Tháng 01 - Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn qua dự giờ, kiểm tra chuyên đề, kiểm tra đột xuất, hoạt động sư phạm.
- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn cấp huyện hoạt động trải nghiệm “ Hướng dẫn cha mẹ trẻ chuẩn bị tâm thế cho trẻ 5T vào lớp 1”
- Dự giờ góp ý rút kinh nghiệm
- Thông qua hoạt động trải nghiệm
BGH, giáo viên, nhóm trẻ tư thục
Giáo viên, phụ huynh, học sinh
Tháng 02 - Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn qua dự giờ, kiểm tra chuyên đề, kiểm tra đột xuất, hoạt động sư phạm.
- Tổ chức chuyên đề  “Xây dựng trường MNLTLTT” 01 hoạt động giáo dục ở lớp MG nhỡ A
- Giao lưu chuyên môn với nhóm trẻ Hướng Dương
- Dự giờ góp ý rút kinh nghiệm
- Qua sinh hoạt thao giảng tổ
- Dự giờ góp ý
BGH, giáo viên, nhóm trẻ tư thục
Giáo viên và nhóm trẻ TT

BGH, giáo viên và nhóm trẻ TT
Tháng 3 - Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn qua dự giờ, kiểm tra chuyên đề, kiểm tra đột xuất, hoạt động sư phạm.
- Tổ chức hội thi “ Bé làm quen tiếng anh” cấp trường
- Dự giờ góp ý rút kinh nghiệm
- Thông qua hội thi
BGH, giáo viên.

- BGH, GV, HS, TT anh ngữ Liên Lục Địa
Tháng 4 - Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn qua dự giờ, kiểm tra chuyên đề, kiểm tra đột xuất, hoạt động sư phạm.
- Tham gia hội thi “ Bé làm quen tiếng anh” cấp huyện
- Dự giờ góp ý rút kinh nghiệm
- Thông qua hội thi
BGH, giáo viên


- BGH,GV, HS, TTLLĐ
Tháng 5 - Kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm công tác BDGV của nhà trường trong năm học.
- Tổng kết và báo cáo kết quả  học BDTX của CBQL và GV.
- Họp chuyên môn BGH, giáo viên

Trên đây là kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên năm học 2023-2024 của trường MG Sao Biển.

 Nơi nhận:    
- Hiệu trưởng (Báo cáo);                                                                        KT. HIỆU TRƯỞNG                 
- CB, TT, GV toàn trường;                                                                       P.HIỆU TRƯỞNG
nhóm trẻ tên địa bàn (thực hiện);                                                            
- Lưu: VT.                          

                                                                                                               Phạm Thị Thu Chang                                                         

 
  UBND HUYỆN NÚI THÀNH
   TRƯỜNG MG SAO BIỂN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
          Số: 29/KH-MGSB
 
        Tam Hải, ngày 14 tháng 9 năm 2023
KẾ HOẠCH
Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên
Năm học 2023 - 2024


Căn cứ Công văn số 177/PGDĐT, ngày 05 thang 09  năm 2023 của Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) huyện Núi Thành về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non (GDMN) năm học 2023-2024;
Thực hiện hoạch số 24/KH-MGSB ngày 09/9/2023 của trường MG Sao Biển về việc  thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024;
 Căn cứ vào điều kiện thực tế của nhà trường. Nay bộ phận chuyên môn xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, ngiệp vụ cho giáo viên trong năm học 2023-2024 như sau:
I. Mục đích yêu cầu:
                   - Nhằm giúp giáo viên nắm được quan điểm, đường lối chính sách của Đảng, nhà nước về giáo dục, nhận thức tư tưởng chính trị, đạo đức nghề nghiệp, chuẩn giáo viên mầm non. Nâng cao phẩm chất, đạo đức, lối sống và nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.
           - Nâng cao kiến thức cho giáo viên về nội dung các chủ đề, các chuyên đề.
           - Nắm được những yêu cầu đổi mới về quản lý giáo dục, về chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện các quy chế chuyên môn về công tác kiểm tra đánh giá trẻ và chất lượng giảng dạy của giáo viên.
- Nâng cao chất lượng thực hiện chương trình giáo dục mầm non
- Nâng cao ý thức tự học, tự nghiên cứu và ý thức cập nhật thông tin.
- Nâng cao nhận thức, kỹ năng triển khai, thực hiện các nội dung của chủ đề và nhiệm vụ năm học 2023-2024 cho giáo viên.
          II.ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
a. Thực trạng về đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên
* Số lượng:
- Toàn trường có: 27 đồng chí: Trong đó:
+ BGH: 03 đ/c         + Giáo viên: 16 đ/c            + Nhân viên: 08 đ/c
- Trình độ đào tạo:
+ Chuyên môn: ĐH: 20đ/c;     CĐ: 0 đ/c;        TC: 02 đ/c;     SC: 04 đ/c
+ Tin học chứng chỉ B: 20 đ/c; Tin học văn phòng: 02 đ/c
+ Ngoại ngữ chứng chỉ B: 21 đ/c; Trung cấp chính trị: 4 đ/c
- Được chia làm 3 tổ: Tổ văn phòng, tổ mẫu giáo nhỡ, tổ mẫu giáo lớn.
- Phần đông giáo viên là đội ngũ giáo viên trẻ mới ra trường chưa có nhiều kinh nghiệm, còn hạn chế về tính sáng tạo, chưa phát huy được tính tích cực của trẻ, sử dụng đồ dùng trực quan còn lúng túng, còn hạn chế trong việc trình bày hồ sơ, việc sử dụng và ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy còn hạn chế. Một số giáo viên còn thụ động, chưa có ý thức cáo trong việc tự học tập và nâng cao trình độ chuyên môn của mình.
b. Thực trạng cơ sở vật chất:
- Trường học được đầu tư sửa lại tường rào, cổng ngõ, lát gạch sân trường, thay bạt mái kéo ngoài sân trường, lót xốp lại khu vận động, làm lại hệ thống thoát nước và ốp la phông nhà bếp. Khuôn viên đẹp, sạch sẽ, thoáng mát với 8 phòng học. Các phòng được xây dựng kiên cố, thuận lợi cho các bé tham gia học tập cũng như các hoạt động vui chơi. Tuy nhiên các trang bị phục vụ hoạt động vẫn còn hạn chế.
          * Phân loại theo trình độ nhận thức về chuyên môn như sau:
           - Nhóm 1: Nhận thức tốt, tổ chức các hoạt động có hiệu quả, nắm chắc cách xây dựng kế hoạch năm học, kế hoạch chủ đề, kế hoạch tuần, ngày, tổ chức các hoạt động linh họat, sáng tạo, phát huy tính tích cực chủ động của trẻ theo hướng “Lấy trẻ làm trung tâm” (Cô Lê Thảo, cô Hà Tiên, cô Điểm, cô T. Dung, cô Quyền, cô Thương, cô Chi, cô Đào).
          - Nhóm 2: Nhận thức tốt, nắm được cách xây dựng các kế hoạch giáo dục , tổ chức các hoạt động tương đối hiệu quả (Cô Lê Thảo, cô Hà Tiên, cô Điểm, cô T. Dung, cô Quyền, cô Thương, cô Chi, cô Hoa, cô Đào, cô Na, cô Long).
          - Nhóm 3: Nhận thức tốt, nắm được cách xây dựng kế hoạch giáo dục, tổ chức các hoạt động chưa linh hoạt sáng tạo, còn hạn chế trong chuyên môn (Cô Hưng, cô B. Thảo, cô Chiêu, cô Hương).
* Thuận lợi:
- Nhà trường luôn được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, các cấp chính quyền của địa phương và được sự tin tưởng ủng hộ nhiệt tình của các ban ngành đoàn thể, ban phân hội phụ huynh.
- Đội ngũ CBGV trong nhà trường đa số tuổi đời còn trẻ nên rất nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao, yêu nghề mến trẻ. Hơn thế nữa là sự rất nhiệt tình, có tinh thần cầu tiến, có trình độ chuyên môn vững vàng, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau để cùng tiến bộ.
* Khó khăn:
          - Năng lực chuyên môn của giáo viên đứng lớp không đồng đều: Một số giáo viên mới vào nghề, một số giáo viên chưa có kinh nghiệm, ít chịu học hỏi nên việc tiếp cận với phương pháp đổi mới còn lúng túng.
          - Một số giáo viên còn thụ động với phương pháp dạy học cũ, sợ sai chưa dám mạnh dạn tổ chức hoạt động linh hoạt.
Từ những điều kiện và những thuận lợi và khó khăn như trên, bộ phận chuyên môn đã lựa chọn những nội dung bồi dưỡng chuyên môn cụ thể như sau:
III. Nội dung bồi dưỡng:
          - Triển khai các văn bản chỉ đạo của của ngành về giáo dục mầm non
- Hướng dẫn giáo viên tiêu chí lớp học an toàn theo Thông tư số 45/2021/TT[1]BGDĐT ngày 31/12/2021 của Bộ GDĐT và an toàn phòng chống tai nạn thương tích khi tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cơ sở GDMN.
- Nghị định 105/2020/NĐ-CP chính sách phát triển giáo dục mầm non.
- Quán triệt những nội dung, yêu cầu mới trong Chương trình GDMN.
          - Hướng dẫn nâng cao năng lực chuyên môn cho GVMN đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.
          - Hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục năm, chủ đề, tuần, ngày.
- Hướng dẫn giáo viên xây dựng  các kế hoạch giáo dục, bồi dưỡng thường xuyên giáo viên theo TT12.
- Nâng cao chất lượng thực hiện chuyên đề “ Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2021-2025, năm học 2023-2024
- Hướng dẫn thiết lập hồ sơ sổ sách theo công văn 431 của sở giáo dục Quảng Nam
IV. Thành phần, thời gian, địa điểm
          1. Thành phần: Tất cả giáo viên trong nhà trường và các nhóm trẻ trên địa bàn.
          2. Thời gian bồi dưỡng về lý thuyết : Lồng ghép trong các buổi họp chuyên môn của nhà trường
          V. Các chỉ tiêu:
- 100% giáo viên thực hiện Chương trình GDMN theo thông tư số 51/2020/TT-GDĐT về sửa đổi bổ sung một số nội dung của Chương trình GDMN.
- 100% các giáo viên có sổ ghi chép, lưu trữ các nội dung bồi dưỡng.
- 100% giáo viên được xếp loại tốt, khá về chuyên môn khi được kiểm tra, dự giờ.
- 100% giáo viên thiết lập các loại hồ sơ sổ sách đúng theo công văn hướng dẫn, đảm bảo về nội dung và hình thức
- 100 % các lớp xây dựng môi trường và hoạt động lấy trẻ làm trung tâm, và lồng ghép thực hiện các chuyên đề vào các hoạt động để giáo dục trẻ.
- Tổ chức và chỉ đạo triển khai và thực hiện theo Thông tư số 12/2019/TT-BGDĐT Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non ngày 26/8/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
VI. Biện pháp thực hiện:
- Nhà trường, tổ chuyên môn và các giáo viên xây dựng kế hoạch bồi dưỡng về tư tưởng chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ năm học (BDTX).
- Tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn, thao giảng, chuyên đề để góp ý, trao đổi từ đó giáo viên rút kinh nghiệm, nâng cao năng lực chuyên môn.
- Bồi dưỡng qua các buổi sinh hoạt chuyên môn hàng tháng.
- Kiểm tra chuyên đề, hoạt động sư phạm, đột xuất, dự giờ, góp ý hồ sơ sổ sách giáo viên.
- Tham gia đầy đủ các phong trào thi đua, hội thi do ngành giáo dục, các tổ chức đoàn thể phát động. Tổ chức thực hiện nghiêm túc các kế hoạch kiểm tra nội bộ, đột xuất nhằm đánh giá đúng thực chất, thúc đẩy sự tiến bộ của giáo viên, đem lại hiệu quả cao trong công việc.
VII. Triển khai  kế hoạch cụ thể:
Thời gian Nội dung bồi  dưỡng Hình thức bồi dưỡng Người thực hiện
Tháng 8 - Triển khai và bồi dưỡng giáo viên về các loại hồ sơ sổ sách theo CV số 431 của sở giáo dục
- Triển khai kế hoạch số 478 ngày 02/8/2022 của PGD huyện Núi Thành về Triển khai Chương trình “Tôi yêu Việt Nam” trong cấp học mầm non năm học 2023- 2024 và hoạt động chi tiết chương “Tôi yêu Việt Nam” trong cấp học giáo dục mầm non năm học 2023-2024 (Kèm theo Kế hoạch số 665/KH-BGDĐT ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
- Triển khai kế hoạch số 35 ngày 14/9/2023 của PGD huyện Núi Thành về việc triển khai nhiệm vụ thực hiện Chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm, giai đoạn 2021-2025, năm học 2023-2024”
- Triển khai kế hoạch số 24 ngày 07/07/2023 của PGD huyện Núi Thành về  Hướng dẫn nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục năm học 2023-2024(BDTX)
- Triển khai quyết định số 1664 ngày 08/08/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh QN về ban hành khung thời gian năm học 2023-2024
- Qua cuộc họp chuyên môn tháng 8 P.HT, giáo viên
Tháng 9 - Tập huấn quán triệt những nội dung, yêu cầu mới trong Chương trình GDMN.
 - Hướng dẫn triển khai Chương trình GDMN sau sửa đổi phù hợp với bối cảnh hiện nay.
 - Hướng dẫn nâng cao năng lực chuyên môn cho GVMN đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.
- Hướng dẫn giáo viên tiêu chí lớp học an toàn theo Thông tư số 45/2021/TT[1]BGDĐT ngày 31/12/2021 của Bộ GDĐT và an toàn phòng chống tai nạn thương tích khi tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cơ sở GDMN.
- Triển khai các văn bản chỉ đạo của ngành về giáo dục mầm non
- Hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục năm, chủ đề, tuần, ngày.
- Tổ chức chuyên đề  “Xây dựng trường MNLTLTT” thông qua ngày hội “ Bé đến trường”, “Vui hội trung thu”
- Họp câu lạc bộ nhóm trẻ tư thục.
-Lồng ghép qua cuộc họp chuyên môn tháng 9 - Giáo viên và nhóm trẻ tư thục trên địa bàn
Tháng 10 - Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn qua  kiểm tra chuyên đề, đột xuất, hoạt động sư phạm, kiểm tra hồ sơ sổ sách giáo viên.
- Sinh hoạt chuyên môn nâng cao năng lực cho giáo viên với nội dung tạo trang tính trên Goole Seet
- Sinh hoạt chuyên môn học tập cách thiết lập HSSS tại nhóm trẻ tư thục Vàng Anh
- Dự giờ góp ý, trao đổi  bồi dưỡng
-Qua cuộc họp chuyên môn tháng 10

- Tham gia cùng các nhóm trẻ tư thục trên địa bàn
P.HT, giáo viên


BGH – Giáo viên, chủ nhóm trẻ tư thục
Tháng 11 - Bồi dưỡng chuyên môn qua kiểm ttra chuyên đề, đột xuất, HĐSP.
- Xây dựng và thảo luận kế hoạch hoạt động trải nghiệm “Tuyên truyền không dạy trước chương trình lớp 1 cho trẻ MG lớn”
- Tổ chức chuyên đề  “Xây dựng trường MNLTLTT” 01 hoạt động giáo dục ở lớp MG lớn C
- Dự giờ góp ý

- Qua cuộc họp chuyên môn tháng 11

- Qua sinh hoạt thao giảng tổ
BGH, GV

Giáo viên, BGH


Giáo viên và nhóm trẻ TT
Tháng 12 - Bồi dưỡng dự giờ giáo viên trẻ
- Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, qua dự giờ đột xuất, kiểm tra chuyên đề, HĐSP
- Giao lưu chuyên môn với nhóm trẻ Tuổi Thần Tiên
- Dự giờ góp ý
- Dự giờ góp ý rút kinh nghiệm
- Dự giờ góp ý
BGH, giáo viên, nhóm trẻ tư thục.
Tháng 01 - Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn qua dự giờ, kiểm tra chuyên đề, kiểm tra đột xuất, hoạt động sư phạm.
- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn cấp huyện hoạt động trải nghiệm “ Hướng dẫn cha mẹ trẻ chuẩn bị tâm thế cho trẻ 5T vào lớp 1”
- Dự giờ góp ý rút kinh nghiệm
- Thông qua hoạt động trải nghiệm
BGH, giáo viên, nhóm trẻ tư thục
Giáo viên, phụ huynh, học sinh
Tháng 02 - Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn qua dự giờ, kiểm tra chuyên đề, kiểm tra đột xuất, hoạt động sư phạm.
- Tổ chức chuyên đề  “Xây dựng trường MNLTLTT” 01 hoạt động giáo dục ở lớp MG nhỡ A
- Giao lưu chuyên môn với nhóm trẻ Hướng Dương
- Dự giờ góp ý rút kinh nghiệm
- Qua sinh hoạt thao giảng tổ
- Dự giờ góp ý
BGH, giáo viên, nhóm trẻ tư thục
Giáo viên và nhóm trẻ TT

BGH, giáo viên và nhóm trẻ TT
Tháng 3 - Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn qua dự giờ, kiểm tra chuyên đề, kiểm tra đột xuất, hoạt động sư phạm.
- Tổ chức hội thi “ Bé làm quen tiếng anh” cấp trường
- Dự giờ góp ý rút kinh nghiệm
- Thông qua hội thi
BGH, giáo viên.

- BGH, GV, HS, TT anh ngữ Liên Lục Địa
Tháng 4 - Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn qua dự giờ, kiểm tra chuyên đề, kiểm tra đột xuất, hoạt động sư phạm.
- Tham gia hội thi “ Bé làm quen tiếng anh” cấp huyện
- Dự giờ góp ý rút kinh nghiệm
- Thông qua hội thi
BGH, giáo viên


- BGH,GV, HS, TTLLĐ
Tháng 5 - Kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm công tác BDGV của nhà trường trong năm học.
- Tổng kết và báo cáo kết quả  học BDTX của CBQL và GV.
- Họp chuyên môn BGH, giáo viên

Trên đây là kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên năm học 2023-2024 của trường MG Sao Biển.

 Nơi nhận:    
- Hiệu trưởng (Báo cáo);                                                                        KT. HIỆU TRƯỞNG                 
- CB, TT, GV toàn trường;                                                                       P.HIỆU TRƯỞNG
nhóm trẻ tên địa bàn (thực hiện);                                                            
- Lưu: VT.                          

                                                                                                               Phạm Thị Thu Chang                                                         

 
  UBND HUYỆN NÚI THÀNH
   TRƯỜNG MG SAO BIỂN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
          Số: 29/KH-MGSB
 
        Tam Hải, ngày 14 tháng 9 năm 2023
KẾ HOẠCH
Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên
Năm học 2023 - 2024


Căn cứ Công văn số 177/PGDĐT, ngày 05 thang 09  năm 2023 của Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) huyện Núi Thành về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non (GDMN) năm học 2023-2024;
Thực hiện hoạch số 24/KH-MGSB ngày 09/9/2023 của trường MG Sao Biển về việc  thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024;
 Căn cứ vào điều kiện thực tế của nhà trường. Nay bộ phận chuyên môn xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, ngiệp vụ cho giáo viên trong năm học 2023-2024 như sau:
I. Mục đích yêu cầu:
                   - Nhằm giúp giáo viên nắm được quan điểm, đường lối chính sách của Đảng, nhà nước về giáo dục, nhận thức tư tưởng chính trị, đạo đức nghề nghiệp, chuẩn giáo viên mầm non. Nâng cao phẩm chất, đạo đức, lối sống và nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.
           - Nâng cao kiến thức cho giáo viên về nội dung các chủ đề, các chuyên đề.
           - Nắm được những yêu cầu đổi mới về quản lý giáo dục, về chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện các quy chế chuyên môn về công tác kiểm tra đánh giá trẻ và chất lượng giảng dạy của giáo viên.
- Nâng cao chất lượng thực hiện chương trình giáo dục mầm non
- Nâng cao ý thức tự học, tự nghiên cứu và ý thức cập nhật thông tin.
- Nâng cao nhận thức, kỹ năng triển khai, thực hiện các nội dung của chủ đề và nhiệm vụ năm học 2023-2024 cho giáo viên.
          II.ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
a. Thực trạng về đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên
* Số lượng:
- Toàn trường có: 27 đồng chí: Trong đó:
+ BGH: 03 đ/c         + Giáo viên: 16 đ/c            + Nhân viên: 08 đ/c
- Trình độ đào tạo:
+ Chuyên môn: ĐH: 20đ/c;     CĐ: 0 đ/c;        TC: 02 đ/c;     SC: 04 đ/c
+ Tin học chứng chỉ B: 20 đ/c; Tin học văn phòng: 02 đ/c
+ Ngoại ngữ chứng chỉ B: 21 đ/c; Trung cấp chính trị: 4 đ/c
- Được chia làm 3 tổ: Tổ văn phòng, tổ mẫu giáo nhỡ, tổ mẫu giáo lớn.
- Phần đông giáo viên là đội ngũ giáo viên trẻ mới ra trường chưa có nhiều kinh nghiệm, còn hạn chế về tính sáng tạo, chưa phát huy được tính tích cực của trẻ, sử dụng đồ dùng trực quan còn lúng túng, còn hạn chế trong việc trình bày hồ sơ, việc sử dụng và ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy còn hạn chế. Một số giáo viên còn thụ động, chưa có ý thức cáo trong việc tự học tập và nâng cao trình độ chuyên môn của mình.
b. Thực trạng cơ sở vật chất:
- Trường học được đầu tư sửa lại tường rào, cổng ngõ, lát gạch sân trường, thay bạt mái kéo ngoài sân trường, lót xốp lại khu vận động, làm lại hệ thống thoát nước và ốp la phông nhà bếp. Khuôn viên đẹp, sạch sẽ, thoáng mát với 8 phòng học. Các phòng được xây dựng kiên cố, thuận lợi cho các bé tham gia học tập cũng như các hoạt động vui chơi. Tuy nhiên các trang bị phục vụ hoạt động vẫn còn hạn chế.
          * Phân loại theo trình độ nhận thức về chuyên môn như sau:
           - Nhóm 1: Nhận thức tốt, tổ chức các hoạt động có hiệu quả, nắm chắc cách xây dựng kế hoạch năm học, kế hoạch chủ đề, kế hoạch tuần, ngày, tổ chức các hoạt động linh họat, sáng tạo, phát huy tính tích cực chủ động của trẻ theo hướng “Lấy trẻ làm trung tâm” (Cô Lê Thảo, cô Hà Tiên, cô Điểm, cô T. Dung, cô Quyền, cô Thương, cô Chi, cô Đào).
          - Nhóm 2: Nhận thức tốt, nắm được cách xây dựng các kế hoạch giáo dục , tổ chức các hoạt động tương đối hiệu quả (Cô Lê Thảo, cô Hà Tiên, cô Điểm, cô T. Dung, cô Quyền, cô Thương, cô Chi, cô Hoa, cô Đào, cô Na, cô Long).
          - Nhóm 3: Nhận thức tốt, nắm được cách xây dựng kế hoạch giáo dục, tổ chức các hoạt động chưa linh hoạt sáng tạo, còn hạn chế trong chuyên môn (Cô Hưng, cô B. Thảo, cô Chiêu, cô Hương).
* Thuận lợi:
- Nhà trường luôn được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, các cấp chính quyền của địa phương và được sự tin tưởng ủng hộ nhiệt tình của các ban ngành đoàn thể, ban phân hội phụ huynh.
- Đội ngũ CBGV trong nhà trường đa số tuổi đời còn trẻ nên rất nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao, yêu nghề mến trẻ. Hơn thế nữa là sự rất nhiệt tình, có tinh thần cầu tiến, có trình độ chuyên môn vững vàng, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau để cùng tiến bộ.
* Khó khăn:
          - Năng lực chuyên môn của giáo viên đứng lớp không đồng đều: Một số giáo viên mới vào nghề, một số giáo viên chưa có kinh nghiệm, ít chịu học hỏi nên việc tiếp cận với phương pháp đổi mới còn lúng túng.
          - Một số giáo viên còn thụ động với phương pháp dạy học cũ, sợ sai chưa dám mạnh dạn tổ chức hoạt động linh hoạt.
Từ những điều kiện và những thuận lợi và khó khăn như trên, bộ phận chuyên môn đã lựa chọn những nội dung bồi dưỡng chuyên môn cụ thể như sau:
III. Nội dung bồi dưỡng:
          - Triển khai các văn bản chỉ đạo của của ngành về giáo dục mầm non
- Hướng dẫn giáo viên tiêu chí lớp học an toàn theo Thông tư số 45/2021/TT[1]BGDĐT ngày 31/12/2021 của Bộ GDĐT và an toàn phòng chống tai nạn thương tích khi tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cơ sở GDMN.
- Nghị định 105/2020/NĐ-CP chính sách phát triển giáo dục mầm non.
- Quán triệt những nội dung, yêu cầu mới trong Chương trình GDMN.
          - Hướng dẫn nâng cao năng lực chuyên môn cho GVMN đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.
          - Hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục năm, chủ đề, tuần, ngày.
- Hướng dẫn giáo viên xây dựng  các kế hoạch giáo dục, bồi dưỡng thường xuyên giáo viên theo TT12.
- Nâng cao chất lượng thực hiện chuyên đề “ Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2021-2025, năm học 2023-2024
- Hướng dẫn thiết lập hồ sơ sổ sách theo công văn 431 của sở giáo dục Quảng Nam
IV. Thành phần, thời gian, địa điểm
          1. Thành phần: Tất cả giáo viên trong nhà trường và các nhóm trẻ trên địa bàn.
          2. Thời gian bồi dưỡng về lý thuyết : Lồng ghép trong các buổi họp chuyên môn của nhà trường
          V. Các chỉ tiêu:
- 100% giáo viên thực hiện Chương trình GDMN theo thông tư số 51/2020/TT-GDĐT về sửa đổi bổ sung một số nội dung của Chương trình GDMN.
- 100% các giáo viên có sổ ghi chép, lưu trữ các nội dung bồi dưỡng.
- 100% giáo viên được xếp loại tốt, khá về chuyên môn khi được kiểm tra, dự giờ.
- 100% giáo viên thiết lập các loại hồ sơ sổ sách đúng theo công văn hướng dẫn, đảm bảo về nội dung và hình thức
- 100 % các lớp xây dựng môi trường và hoạt động lấy trẻ làm trung tâm, và lồng ghép thực hiện các chuyên đề vào các hoạt động để giáo dục trẻ.
- Tổ chức và chỉ đạo triển khai và thực hiện theo Thông tư số 12/2019/TT-BGDĐT Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non ngày 26/8/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
VI. Biện pháp thực hiện:
- Nhà trường, tổ chuyên môn và các giáo viên xây dựng kế hoạch bồi dưỡng về tư tưởng chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ năm học (BDTX).
- Tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn, thao giảng, chuyên đề để góp ý, trao đổi từ đó giáo viên rút kinh nghiệm, nâng cao năng lực chuyên môn.
- Bồi dưỡng qua các buổi sinh hoạt chuyên môn hàng tháng.
- Kiểm tra chuyên đề, hoạt động sư phạm, đột xuất, dự giờ, góp ý hồ sơ sổ sách giáo viên.
- Tham gia đầy đủ các phong trào thi đua, hội thi do ngành giáo dục, các tổ chức đoàn thể phát động. Tổ chức thực hiện nghiêm túc các kế hoạch kiểm tra nội bộ, đột xuất nhằm đánh giá đúng thực chất, thúc đẩy sự tiến bộ của giáo viên, đem lại hiệu quả cao trong công việc.
VII. Triển khai  kế hoạch cụ thể:
Thời gian Nội dung bồi  dưỡng Hình thức bồi dưỡng Người thực hiện
Tháng 8 - Triển khai và bồi dưỡng giáo viên về các loại hồ sơ sổ sách theo CV số 431 của sở giáo dục
- Triển khai kế hoạch số 478 ngày 02/8/2022 của PGD huyện Núi Thành về Triển khai Chương trình “Tôi yêu Việt Nam” trong cấp học mầm non năm học 2023- 2024 và hoạt động chi tiết chương “Tôi yêu Việt Nam” trong cấp học giáo dục mầm non năm học 2023-2024 (Kèm theo Kế hoạch số 665/KH-BGDĐT ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
- Triển khai kế hoạch số 35 ngày 14/9/2023 của PGD huyện Núi Thành về việc triển khai nhiệm vụ thực hiện Chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm, giai đoạn 2021-2025, năm học 2023-2024”
- Triển khai kế hoạch số 24 ngày 07/07/2023 của PGD huyện Núi Thành về  Hướng dẫn nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục năm học 2023-2024(BDTX)
- Triển khai quyết định số 1664 ngày 08/08/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh QN về ban hành khung thời gian năm học 2023-2024
- Qua cuộc họp chuyên môn tháng 8 P.HT, giáo viên
Tháng 9 - Tập huấn quán triệt những nội dung, yêu cầu mới trong Chương trình GDMN.
 - Hướng dẫn triển khai Chương trình GDMN sau sửa đổi phù hợp với bối cảnh hiện nay.
 - Hướng dẫn nâng cao năng lực chuyên môn cho GVMN đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.
- Hướng dẫn giáo viên tiêu chí lớp học an toàn theo Thông tư số 45/2021/TT[1]BGDĐT ngày 31/12/2021 của Bộ GDĐT và an toàn phòng chống tai nạn thương tích khi tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cơ sở GDMN.
- Triển khai các văn bản chỉ đạo của ngành về giáo dục mầm non
- Hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục năm, chủ đề, tuần, ngày.
- Tổ chức chuyên đề  “Xây dựng trường MNLTLTT” thông qua ngày hội “ Bé đến trường”, “Vui hội trung thu”
- Họp câu lạc bộ nhóm trẻ tư thục.
-Lồng ghép qua cuộc họp chuyên môn tháng 9 - Giáo viên và nhóm trẻ tư thục trên địa bàn
Tháng 10 - Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn qua  kiểm tra chuyên đề, đột xuất, hoạt động sư phạm, kiểm tra hồ sơ sổ sách giáo viên.
- Sinh hoạt chuyên môn nâng cao năng lực cho giáo viên với nội dung tạo trang tính trên Goole Seet
- Sinh hoạt chuyên môn học tập cách thiết lập HSSS tại nhóm trẻ tư thục Vàng Anh
- Dự giờ góp ý, trao đổi  bồi dưỡng
-Qua cuộc họp chuyên môn tháng 10

- Tham gia cùng các nhóm trẻ tư thục trên địa bàn
P.HT, giáo viên


BGH – Giáo viên, chủ nhóm trẻ tư thục
Tháng 11 - Bồi dưỡng chuyên môn qua kiểm ttra chuyên đề, đột xuất, HĐSP.
- Xây dựng và thảo luận kế hoạch hoạt động trải nghiệm “Tuyên truyền không dạy trước chương trình lớp 1 cho trẻ MG lớn”
- Tổ chức chuyên đề  “Xây dựng trường MNLTLTT” 01 hoạt động giáo dục ở lớp MG lớn C
- Dự giờ góp ý

- Qua cuộc họp chuyên môn tháng 11

- Qua sinh hoạt thao giảng tổ
BGH, GV

Giáo viên, BGH


Giáo viên và nhóm trẻ TT
Tháng 12 - Bồi dưỡng dự giờ giáo viên trẻ
- Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, qua dự giờ đột xuất, kiểm tra chuyên đề, HĐSP
- Giao lưu chuyên môn với nhóm trẻ Tuổi Thần Tiên
- Dự giờ góp ý
- Dự giờ góp ý rút kinh nghiệm
- Dự giờ góp ý
BGH, giáo viên, nhóm trẻ tư thục.
Tháng 01 - Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn qua dự giờ, kiểm tra chuyên đề, kiểm tra đột xuất, hoạt động sư phạm.
- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn cấp huyện hoạt động trải nghiệm “ Hướng dẫn cha mẹ trẻ chuẩn bị tâm thế cho trẻ 5T vào lớp 1”
- Dự giờ góp ý rút kinh nghiệm
- Thông qua hoạt động trải nghiệm
BGH, giáo viên, nhóm trẻ tư thục
Giáo viên, phụ huynh, học sinh
Tháng 02 - Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn qua dự giờ, kiểm tra chuyên đề, kiểm tra đột xuất, hoạt động sư phạm.
- Tổ chức chuyên đề  “Xây dựng trường MNLTLTT” 01 hoạt động giáo dục ở lớp MG nhỡ A
- Giao lưu chuyên môn với nhóm trẻ Hướng Dương
- Dự giờ góp ý rút kinh nghiệm
- Qua sinh hoạt thao giảng tổ
- Dự giờ góp ý
BGH, giáo viên, nhóm trẻ tư thục
Giáo viên và nhóm trẻ TT

BGH, giáo viên và nhóm trẻ TT
Tháng 3 - Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn qua dự giờ, kiểm tra chuyên đề, kiểm tra đột xuất, hoạt động sư phạm.
- Tổ chức hội thi “ Bé làm quen tiếng anh” cấp trường
- Dự giờ góp ý rút kinh nghiệm
- Thông qua hội thi
BGH, giáo viên.

- BGH, GV, HS, TT anh ngữ Liên Lục Địa
Tháng 4 - Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn qua dự giờ, kiểm tra chuyên đề, kiểm tra đột xuất, hoạt động sư phạm.
- Tham gia hội thi “ Bé làm quen tiếng anh” cấp huyện
- Dự giờ góp ý rút kinh nghiệm
- Thông qua hội thi
BGH, giáo viên


- BGH,GV, HS, TTLLĐ
Tháng 5 - Kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm công tác BDGV của nhà trường trong năm học.
- Tổng kết và báo cáo kết quả  học BDTX của CBQL và GV.
- Họp chuyên môn BGH, giáo viên

Trên đây là kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên năm học 2023-2024 của trường MG Sao Biển.

 Nơi nhận:    
- Hiệu trưởng (Báo cáo);                                                                        KT. HIỆU TRƯỞNG                 
- CB, TT, GV toàn trường;                                                                       P.HIỆU TRƯỞNG
nhóm trẻ tên địa bàn (thực hiện);                                                            
- Lưu: VT.                          

                                                                                                               Phạm Thị Thu Chang      
 

                                                        


 
                                                                                                                                                                       


 

                                                        


 
                                                                                                                                                                       

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

fixleft
fixright
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây