Học tập Bác Hồ

Báo cáo kế hoạch BDCMNV cho CBGV trường MG Sao Biển năm học 2023-2024

Thứ ba - 18/06/2024 05:13
UBND HUYỆN NÚI THÀNH
   TRƯỜNG MG SAO BIỂN                                        
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                   Độc lập -  Tự do - Hạnh phúc                                                   
          Số: 24a/BC-MGSB
 
        Tam Hải, ngày 20 tháng  05 năm 2024
BÁO CÁO THỰC HIỆN KẾ HOẠCH
Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên
Năm học 2023 - 2024


          Căn cứ công văn  số 177 của Phòng GDĐT, ngày 05/09/2023 về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDMN năm học 2023 – 2024;
Thực hiện hoạch số 29/KH-MGSB ngày 14/9/2023  của trường MG Sao Biển về việc  bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên năm học 2023-2024;
Căn cứ vào điều kiện thực tế của nhà trường. Nay trường mẫu giáo Sao Biển báo cáo công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên trong năm học 2023-2024 như sau:
I. Thuận lợi, khó khăn
1. Thuận lợi:
- Trình độ đào tạo của CBQL và giáo viên cơ bản đáp ứng yêu cầu công tác quản lý và tổ chức thực hiện chương trình GDMN.
- Đội ngũ giáo viên có tinh thần trách nhiệm cao, ham học hỏi, có ý thức tự học tự rèn nâng cao chuyên môn bằng nhiều hình thức.
2. Khó khăn:
- Tay nghề giáo viên tại trường đạt khá tốt nhưng chưa sự đồng bộ.
- Một số giáo viên chưa phát huy hết năng lực chuyên môn nên việc vận dụng sáng tạo trong công tác giảng dạy và trong công việc còn hạn chế.
- Do đặc thù trường bán trú làm việc cả ngày nên thời gian tổ chức bồi dưỡng cho đội ngũ khó khăn.
II. Kết quả thực hiện:
1/ Triển khai thực hiện các chuyên đề:
1.1 Chuyên đề: Triển khai và bồi dưỡng cho giáo viên thiết lập hồ sơ theo quy định 431 của SGD Quảng Nam
- Nhà trường đã tổ chức bồi dưỡng lý thuyết cho đội ngũ CBQL, GV, các nhóm trẻ tư thục trên địa bàn vào đầu năm học.
- Đã nêu những yêu cầu của công văn 431 về các loại hồ sơ đến giáo viên và được giáo viên hưởng ứng cao
- 100% giáo viên đã thiết lập được bộ HSSS của cá nhân đảm bảo theo yêu cầu, đầy đủ và chất lượng.
- Sau khi tập huấn cho giáo viên nhà trường đã tiến hành kiểm tra HSSS giáo viên vào tháng 10 thì đạt  được kết quả rất khả quan như: 16/16 bộ HS được kiểm tra kết quả: 14/16 bộ XL tốt, 2/16 bộ XL khá.
- Nhìn chung tất cả giáo viên đều năm được các loại HSSS và thiết lập đảm bảo, đạt chất lượng.
- Các nhóm trẻ tư thục bước đầu xây dựng được cá loại hồ sơ đầy đủ và đảm bảo theo yêu cầu, thực hiện cập nhật.
1.2 Chuyên đề: Tập huấn bồi dưỡng UDCNTT trong phát triển tài liệu bồi dưỡng chuyên môn cho GVMN và ứng dụng giáo dục steam trong thực hiện chương trình giáo dục MN năm học 2023-2024
- Nhà trường đã tổ chức bồi dưỡng lý thuyết cho đội ngũ CBQL, GV, các nhóm trẻ tư thục trên địa bàn có sổ ghi chép đầy đủ
- Bộ phận chuyên môn đã xây dựng nội dung cần tập huấn và phổ biến đến 100% giáo viên, tập huấn cho giáo viên biết cách vận dụng các nội dung giáo dục phù hợp với đặc điểm tình hình của lớp, của nhóm trẻ. Đã bồi dưỡng một số thủ thuật xử lý trên các phần mềm UDCNTT vào việc giảng dạy, làm hồ sơ,…
- Giáo viên đã xây dựng và áp dụng vào thực tế quá trình trình tổ chức các hoạt động một cách linh hoạt, nhanh nhẹn, không quá tải.
1.3 Chuyên đề: Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm
- Đầu năm nhà trường đã xây dựng và phổ biến kế hoạch đến toàn thể giáo viên để cùng thực hiện.
- Đầu năm nhà trường xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên đề tại lớp điểm với hình thức sinh hoạt dự giờ để cùng trao đổi học hỏi kinh nghiệm.
- Tổ chức sinh hoạt chuyên đề tại lớp MG lớn C với hoạt động: Ân nhạc “Dạy vận động bài hát Bắc Kim Thang”, tổ chức chuyên đề tạ lớp nhỡ A với hoạt động: Khám phá khoa học “ Bé tạo ra màu mới”
- Qua buổi sinh hoạt giúp cho giáo viên biết cách tổ chức các hoạt động theo hướng giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, tạo mọi cơ hội cho trẻ tự do tư duy, sáng tạo.
1.4 Chuyên đề: Giáo dục bảo vệ môi trường
- Đầu năm nhà trường đã xây dựng và phổ biến kế hoạch đến toàn thể giáo viên để cùng thực hiện.
- Đầu năm nhà trường xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên đề tại lớp điểm với hình thức sinh hoạt dự giờ để cùng trao đổi học hỏi kinh nghiệm.
- Tổ chức sinh hoạt chuyên đề tại lớp MG nhỡ D với hoạt động: KPKH “Bé phân loại rác thải”
- Qua buổi sinh hoạt giúp cho giáo viên biết cách tổ chức các hoạt động tạo mọi cơ hội cho trẻ tự phục vụ.
- Giúp trẻ nhận ra các hành vi đúng sai của con người đối với môi trường.
1.5 Chuyên đề: Ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai
- Đầu năm nhà trường đã xây dựng và phổ biến kế hoạch đến toàn thể giáo viên để cùng thực hiện.
- Đầu năm nhà trường xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên đề tại lớp điểm với hình thức sinh hoạt dự giờ để cùng trao đổi học hỏi kinh nghiệm.
- Tổ chức sinh hoạt lồng ghép chuyên đề tại các lớp
- Qua việc lồng ghép thực hiện chuyên đề giúp cho giáo viên biết cách tổ chức các hoạt động và giáo dục trẻ một số kỹ năng tự bảo vệ bản thân khi gặp nguy hiểm.
1.6 Chuyên đề: Giáo dục về tài nguyên và môi trường biển, hải đảo
- Đầu năm nhà trường đã xây dựng và phổ biến kế hoạch đến toàn thể giáo viên để cùng thực hiện.
- Đầu năm nhà trường xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên đề tại lớp điểm với hình thức sinh hoạt dự giờ để cùng trao đổi học hỏi kinh nghiệm.
- Tổ chức sinh hoạt lồng ghép chuyên đề tại các lớp
- Qua việc lồng ghép thực hiện chuyên đề giúp cho giáo viên xây dựng hoạt động lồng ghép giáo dục trẻ biết bảo vệ môi trường biển và giáo dục trẻ một số kỹ năng cần thiết để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông trên biển
1.7 Chuyên đề phát triển vận động
- Đầu năm nhà trường đã xây dựng và phổ biến kế hoạch đến toàn thể giáo viên để cùng thực hiện.
- Đầu năm nhà trường xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên đề tại lớp điểm với hình thức sinh hoạt dự giờ để cùng trao đổi học hỏi kinh nghiệm.
- Tổ chức sinh hoạt chuyên đề tại lớp MG nhỡ C với hoạt động: Thể dục “Đi lùi”
- Qua buổi sinh hoạt giúp cho giáo viên biết cách tổ chức hoạt động thể dục một cách linh hoạt không cứng nhắc, luôn tạo sự thoải mái cho trẻ khi vận động.
* Ngoài ra trong năm nhà trường còn xây dựng kế hoạch dự giờ, giao lưu chuyên môn với các nhóm trẻ tư thục trên địa bàn
- Nhà trường xây dựng kế hoạch phối hợp với nhóm trẻ tư thục và phổ biến đến toàn thể giáo viên trong trường cùng với giáo viên của 3 nhóm trẻ tư thục (Hướng Dương, Tuổi Thần Tiên và Vàng Anh)
- Nhà trường chỉ đạo cho các nhóm trẻ xây dựng giáo án và tổ chức dạy để giáo viên cùng giao lưu học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau.
* Nhà trường còn bồi chuyên môn cho giáo viên qua các lần kiểm tra hoạt động sư phạm nhà giáo, kiểm tra chuyên đề, kiểm tra đột xuất
- Qua những lần kiểm tra giáo viên sẽ được các thành viên trong đoàn kiểm tra góp ý và rút kinh nghiệm cho những hoạt động sau được tốt và hoàn chỉnh hơn.
III. Đánh giá chung
1. Ưu điểm
Trong năm học 2023-2024, nhà trường đã thực hiện bồi dưỡng chuyên đề, chuyên
môn năm 2023-2024 đúng tiến độ và đảm bảo nội dung đề ra. Các chuyên đề, nội dung bồi dưỡng có trọng tâm, đáp ứng nhu cầu nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên. Việc tổ chức chuyên đề, bồi dưỡng chuyên môn thực hiện quy trình theo quy định, lưu trữ hồ sơ bồi dưỡng đầy đủ, khoa học.
- Qua công tác bồi dưỡng chuyên đề, chuyên môn tại đơn vị, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên có chuyển biến tốt, nắm vững về chương trình Giáo dục mầm non theo TT 51 của BGD, chú trọng đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm. Giáo viên nhận thức được tầm quan trọng của việc lấy trẻ làm trung tâm trong trường mầm non nên có sự đầu tư trong xây dựng kế hoạch giáo dục, tạo môi trường, tổ chức hoạt động tích cực, đầu tư làm bổ sung thêm đồ dùng đồ chơi; luôn đảm bảo an toàn về mặt tâm lý cho trẻ và trẻ thường xuyên được giao tiếp, thế hiện mối quan hệ thân thiện giữa trẻ với trẻ và trẻ với những người xung quanh.Một số hạn chế trong tổ chức hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ những năm học trước được khắc phục, giáo viên có sự linh hoạt, chủ động, đa số có sự đầu tư trong công tác soạn giảng, ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và soạn giảng.
2. Tồn tại:
- Vẫn còn vài giáo viên chưa linh hoạt sử dụng phương pháp dạy học tích cực, phát triển năng lực của trẻ, hình thức tổ chức. Còn sợ sai nên chưa có sự bứt phá trong thay đổi hình thức tổ chức.
IV. Kiến nghị và đề xuất: Không.
Trên đây là Báo cáo Tổng kết công tác bồi dưỡng chuyên đề, chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên năm học 2023-2024 của trường Mẫu giáo Sao Biển

Nơi nhận:    
- Hiệu trưởng (Báo cáo)
- CB, TT, GV toàn trường;                                                                     P.HIỆU TRƯỞNG
nhóm trẻ tên địa bàn (thực hiện);                                                          
- Lưu: VT.                          

                                                                                                              Phạm Thị Thu Chang                                                         

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

fixleft
fixright
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây