Học tập Bác Hồ

Kế hoạch hướng dẫn đánh giá thực hiện chươg trình GDMN năm học 2023-2024

Thứ ba - 18/06/2024 05:27
  UBND HUYỆN NÚI THÀNH
  TRƯỜNG MG SAO BIỂN
    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
           Số:…/KH-MGSB             Tam Hải, ngày 16 tháng 10 năm 2024

KẾ HOẠCH
Tập huấn hướng dẫn đánh giá thực hiện chương trình trong cơ sở giáo dục MN và phát triển năng lực công nghệ số cho CBQL và GVMN
Căn cứ Công văn số 177/PGDĐT, ngày 05/09/2023 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Núi Thành về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2023-2024
Căn cứ kế hoạch số 54/KH-PGD, ngày 11 tháng 10 năm 2023 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc tập huấn Hướng dẫn đánh giá thực hiện Chương trình giáo dục mầm non và phát triển năng lực công nghệ số cho CBQL và GVMN.
Thực hiện kế hoạch 29/KH-MGSB, ngày 14 tháng 09 năm 2023 của Trường MG Sao Biển về việc bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên năm học 2023-2024.
Căn cứ tình hình thực tế của của trường Mẫu giáo Sao Biển. Nay trường MG Sao Biển xây dựng Kế hoạch tập huấn Hướng dẫn đánh giá thực hiện Chương trình giáo dục mầm non và phát triển năng lực công nghệ số cho CBQL và GVMN năm học 2023-2024 cụ thể như sau:
I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
          1. MỤC ĐÍCH:
          - Nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho CBQL và GVMN đáp ứng yêu cầu đổi mới trong giáo dục hiện nay.
- Tạo điều kiện cho giáo viên nâng cao trình độ chuyên môn
- Thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho GV trong năm học 2023-2024
2. YÊU CẦU:
Giáo viên tham gia đầy đủ đảm bảo về số lượng, chủ các nhóm trẻ tư thục tham gia đông đủ và đảm bảo thời gian.
Bộ phận chuyên môn và cô Quyền chuẩn bị đầy đủ các điều kiện tổ chức buổi tập huấn.
II. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC:
1. Đối tượng: Tàn thể CBQL GV trường Sao Biển, các giáo viên của nhóm trẻ tư thục trên địa bàn.
2. Thời gian: Thứ 7 ngày 21 tháng 10 năm 2023
3. Địa điểm: Tại phòng học trường Mẫu giáo Sao Biển.
III/ NỘI DUNG TỔ CHỨC:
1. Nội dung đánh giá thực hiện chương trình giáo dục mầm non (Cô Chang)
2. Phát triển năng lực công nghệ số cho CBQL và GVMN (Cô Quyền)
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Đối với bộ phận chuyên môn của trường:
Bộ phận chuyên môn xây dựng kế hoạch tập huấn việc đánh giá thực hiện chương trình giáo dục mầm non và phát triển năng lực công nghệ số cho CBQL và GVMN năm học 2023-2024
Triển khai kế hoạch đến toàn thể CB, GV, NV để phân công nhiệm vụ nhằm chuẩn bị tốt các điều kiện.
Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị cho lớp tập huấn
Phân công người báo cáo:
+ Cô Phạm Thị Thu Chang: PHT phụ trách chuyên môn
+ Cô Ngô Thị Quyền: TTCM tổ MG nhỡ
2. Đối với giáo viên và chủ nhóm lớp tư thục:
Tham gia tập huấn đảm bảo số lượng và đúng thời gian quy định, tích cực trao đổi thảo luận theo yêu cầu của người báo cáo.
Trên đây là kế hoạch tập huấn Hướng dẫn đánh giá thực hiện Chương trình giáo dục mầm non và phát triển năng lực công nghệ số cho CBQL và GVMN năm 2023-2024 của trường Mẫu giáo Sao Biển. Rất mong được sự quan tâm hơn nữa của toàn thể CBGV và các chủ nhóm trẻ tư thục trên địa bàn để buổi tập huấn đạt hiệu quả.
 
Nơi nhận:
- PGD ĐT (để báo cáo)
- Các tổ CM;
     - Lưu VT.
 
 
 
 
              
               NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH
                      P.HIỆU TRƯỞNG
 


                      Phạm Thị Thu Chang

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

fixleft
fixright
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây