Học tập Bác Hồ

Báo cáo xây dựng trường MN lấy trẻ LTT năm học 2023-2024

Thứ ba - 18/06/2024 05:08
UBND HUYỆN NÚI THÀNH
TRƯỜNG MG SAO BIỂN

      Số:    /BC-MGSB
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
 
            Tam Hải, ngày 14 tháng 05 năm 2024
BÁO CÁO
Kết quả triển khai thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm, giai đoạn 2021- 2025, năm học 2023-2024”

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
1. Công tác quản lý, chỉ đạo   
1.1. Công tác xây dựng và ban hành Kế hoạch thực hiện Chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2021-2025, năm học 2023-2024
          Sau khi nhận Kế hoạch số 2057/KH-SGDĐT ngày 07/9/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo về triển khai nhiệm vụ và thực hiện chuyên để “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2021-2025, năm học 2023-2024. Sau khi họp Ban chỉ đạo đã tiến hành phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Lựa chọn, bố trí, sắp xếp và phân công lớp điểm để thực hiện chuyên đề.
          Xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng nội dung cần triển khai trong mỗi tháng, nội dung kế hoạch xác định rõ mục tiêu thực hiện chuyên đề, nhiệm vụ cụ thể, tiến độ thời gian, kinh phí thực hiện.
Ban giám hiệu nhà trường đã xây dựng và triển khai kế hoạch, chỉ đạo giáo viên các lớp tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ, đánh giá sự phát triển của trẻ áp dụng theo các tiêu chí quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Chỉ đạo xây dựng môi trường trong lớp đẹp, gọn gàng, tạo các góc chơi cho trẻ phù hợp, xây dựng các góc mở để trẻ tự do sáng tạo và ngoài lớp tận dụng tất cả các khoảng trồng trên sân trường để cho trẻ vui chơi trẻ tự trải nghiệm, sáng tạo, đặc biệt chú ý đến môi trường phát triển ngôn ngữ, trong đó chú trọng môi trường chữ viết cho trẻ.
Trong  năm học qua, nhà trường đã phát động phong trào làm đồ dùng đồ chơi bằng vật liệu đã qua sử dụng để phục vụ các hoạt động học và chơi của trẻ. Chỉ đạo các lớp xây dựng các góc chơi trong lớp theo chủ đề, hàng tháng đều chỉ đạo giáo viên tổ chức tạo điều kiện để cô và trẻ cùng làm đồ dùng đồ chơi bổ sung góc sản phẩm cô và trẻ, khuyến khích trẻ dùng các sản phẩm làm ra để học và chơi.
Tạo điều kiện, hỗ trợ giáo viên tổ chức các hoạt động phù hợp với điều kiện của trường, lớp. Chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác tuyên truyền về chuyên đề tại các nhóm, lớp.
Cử cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” do phòng giáo dục tổ chức và triển khai lại chuyên đề này ở trường. Triển khai cho giáo viên rà soát những nội dung tiêu chí, chỉ số thực hành áp dụng xây dựng trường MN lấy trẻ làm trung tâm. Ghi lại những tiêu chí, chỉ số nào đã thực hiện rồi và chưa thực hiện để có kế hoạch bổ sung trong thời gian tới.
1.2. Công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá, hướng dẫn, hỗ trợ.
Biện pháp:
+ Thành lập Ban kiểm tra nội bộ trường học thường xuyên kiểm tra, giám sát thực hiện chuyên đề của giáo viên
+ Khi triển khai và thực hiện chuyên đề, BGH nhà trường đã đưa ra tiêu chí chấm điểm của chuyên đề và thống nhất trong từng lớp ngay từ đầu năm học
+ Nhà trường phát động phong trào sáng tạo trong giáo viên ngay từ đầu năm và được ghi nhận kết quả bằng tiêu chí đã đặt ra. Việc thực hiện chuyên đề được trường kiểm tra thường xuyên và là chuyên đề trọng tâm trong năm học.
+ Nhà trường thành lập ban thi đua và tổ chức chấm điểm tạo môi trường giáo dục trong và ngoài lớp học cho trẻ trng nhóm lớp và áp dụng bảng điểm tiêu chí chuyên đề của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam
+ Trong quá trình thực hiện chuyên đề, BGH đi vào từng lớp tư vấn hướng dẫn giáo viên thực hiện.  
          + Kiểm tra thường xuyên, kiểm tra đột xuất, kiểm tra chuyên đề, kiểm tra toàn diện.
          + Tổng hợp kết quả, xếp loại, đánh giá thi đua.
         - Kết quả :
          + 100% trẻ hứng thứ tham gia vào các hoạt động của lớp, của nhà trường.
          + 100% giáo viên đã bước đầu biết xây dựng  kế hoạch hoạt động theo chủ đề áp dụng quan điểm lấy trẻ làm trung tâm.
          + Đã phát huy tốt vai trò của lớp mình. Trẻ nhanh nhẹn tự tin, phát huy dược khả  năng của từng cá nhân trẻ.
* Một số ưu điểm, khó khăn, hạn chế, giải pháp trong công tác quản lý, chỉ đạo thực hiện chuyên đề tại đơn vị.
          * Ưu điểm
          - Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Phòng giáo dục và đào tạo Núi Thành, UBND xã, các đoàn thể, tổ chức chính trị-xã hội trong và ngoài nhà trường. Đặc biệt là các bậc phụ huynh luôn đồng tình ủng hộ, giúp đỡ về đồ dùng đồ chơi, trang thiết bị dạy học để phục vụ cho hoạt động của cô và trẻ trong nhà trường. Vì vậy rất thuận tiện trong việc triển khai thực hiện chuyên đề.
          - Trường có đội ngũ giáo viên trẻ, trình độ chuyên môn nghiệp vụ đạt chuẩn và trên chuẩn cao, năng động, nhiệt tình, trách nhiệm, tâm huyết với nghề, luôn khắc phục khó khăn, luôn tu dưỡng rèn luyện và tích cực học tập để nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ. Thực sự yêu nghề mến trẻ, có kinh nghiệm trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ được phụ huynh tin yêu đáp ứng với yêu cầu đổi mới của ngành học mầm non.
         - Nhà trường luôn tạo điều kiện thuận lợi để giáo viên học tập lẫn nhau qua các buổi sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề và thực hành luyện tập.
        * Khó khăn:
         - Đội ngũ giáo viên nhà trường hai năm gần đây chưa ổn định, nghỉ hưu, nhà trường phải tự  hợp đồng giáo viên dạy trong thời gian ngắn hạn.
         - Khả năng xây dựng kế hoạch và sự linh hoạt, sáng tạo của một số giáo viên trẻ còn hạn chế, còn bối rối khi lựa chọn nội dung giảng dạy hoặc lựa chọn nội dung để thực hiện tốt chuyên đề.
         - Một số giáo viên mới vào nghề kinh nghiệm còn hạn chế cách tổ chức tiết dạy còn chưa sáng tạo, chưa linh hoạt, chưa mạnh dạn trong việc thay đổi hình thức.
          - Diện tích đất nhà trường chưa đủ rộng, sân chơi hẹp nên ảnh hưởng nhiều đến quá trình tổ chức các hoạt động cho trẻ.
          2. Kết quả triển khai Kế hoạch số 2057/KH-PGDĐT ngày 07/09/2023 của Phòng GDĐT về triển khai Chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2021-2025, năm học 2023-2024”.
          2.1.Xây dựng và chỉ đạo thực hiện mô hình điểm về trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm (LTLTT).
          - Nội dung chỉ đạo điểm năm 2023-2024
          + Xây dựng và chỉ đạo lớp điểm: Lớp điểm thực hiện từng nội dung của chuyên đề lớp lớn C, lớp nhỡ A: Về tổ chức hoạt động học cho trẻ ; về tổ chức hoạt động vui chơi, xây dựng môi trường hoạt động góc cho trẻ hoạt động; về tổ chức hoạt động ngoài trời cho trẻ...
           + Xây dựng môi trường ngoài lớp học, trên sân trường, các khu vực của trường như khu vui chơi, khu vận động, vườn cổ tích, thư viện bé yêu, khu thủy cung để phục vụ  hoạt động ngoài trời, hoạt động chiều của trẻ.
  - Hình thức, biện pháp chỉ đạo điểm:
            + Tổ chức minh họa phương pháp dự lớp điểm các hoạt động giáo dục: hoạt động học, hoạt động vui chơi, hoạt động ngoài trời, hoạt động góc... tổ chức thi làm trang trí môi trường bên ngoài theo hướng lấy trẻlàm trung tâm  phục vụ cho chuyên đề.
           + Tổ chức tốt các ngày lễ, ngày hội:
  . Ngày hội đến trường của bé, vui tết trung thu, lễ hội mùa xuân,....
  . Hội thi: Bé mầm non với tiếng anh
  . Tham quan, dã ngoại: Tham quan chi đội số 3 kiểm Ngư, Thắp hương nghĩa trang liệt sĩ, tham quan trường tiểu học Trần Phú, tổ chức trải nghiệm bé đi chợ giúp mẹ,...
   Qua các hoạt động này nhằm giúp tăng cường cho trẻ hoạt động, giao tiếp, rèn luyện kỹ năng sống, phát triển toàn diện thể chất, tinh thần, thẩm mỹ...
  - Kết quả đạt được:
  - 100% giáo viên đều được tham gia dự giờ các hoạt động.
  - 100% giáo viên có kiến thức cơ bản về chuyên đề “ Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”.
  - 90 % giáo viên đã biết xây dựng kế hoạch áp dụng quan điểm lấy trẻ làm trung tâm.
  - Từ 1 lớp điểm, từ 1 mô hình mẫu, đến nay tất cả các lớp đều được xây dựng tốt môi trường giáo dục bên trong, bên ngoài lớp để trẻ hoạt động nhằm đạt đến mục tiêu của giáo dục mầm non.
 - 100% trẻ hứng thú, tích cực tham gia hoạt động, các kỹ năng sống của trẻ được củng cố, nâng cao. Nhiều trẻ tỏ ra mạnh dạn, tự tin trong giao tiếp, khả năng sáng tạo của trẻ được bộc lộ rõ rết qua các hội thi, tiệc buffet, lễ hội, các buổi tham quan dã ngoại, khảo sát cuối năm.
* Ưu điểm: Giáo viên đã biết xây dựng kế hoạch áp dụng quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, Tổ chức được các hoạt động giáo dục theo hướng giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, chủ động, linh hoạt trong thiết kế bài dạy, trang trí môi trường trong và ngoài lớp học, phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động. Trẻ tích cực, sáng tạo trong khám phá, trải nghiệm, chủ động hứng thú tham gia vào các hoạt động.
* Những hạn chế, khó khăn: Một số giáo viên còn lúng túng trong thực hiện phương pháp, thiếu sự chủ động, sáng tạo, nói nhiều, còn rập khuôn theo phương pháp cũ. Trang trí môi trường nhóm lớp còn mang tính cố định, không có độ mở, góc thiên nhiên chưa phong phú, ít cho trẻ trải nghiệm.
           2.2. Bồi dưỡng, hỗ trợ, nâng cao năng lực cán bộ quản lý, giáo viên mầm non trong công tác quản lý, chỉ đạo thực hiện Chương trình GDMN theo quan điểm giáo dục LTLTT (đánh giá theo 5 tiêu chí đánh giá của Chuyên đề)
a) Xây dựng kế hoạch, lựa chọn nội dung bồi dưỡng và có giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.
 
STT Cấp thực hiện
 
Nội dung  Hình thức
(Tập trung, qua mạng, riêng/lồng ghép hội thảo tập huấn ND khác, sinh hoạt chuyên môn, hình thức khác ….) 
Kết quả
( - Số lần tập huấn
- số lớp tập huấn
- Số CBQL, GVM được tham gia tập huấn;
- Kết quả đạt được về nhận thức và thực hiện của CBQL, GVMN….)  
1 PGD&ĐT Núi Thành - Bồi dưỡng về kiến thức, nội dung, kỹ năng thực hiện chuyên đề. - Cử giáo viên cốt cán dự tập huấn tại phòng giáo dục.
- Cử giáo viên tham gia bồi dưỡng chuyên môn tại các trường mầm non trong huyện và ngoài huyện
- Cử giáo viên cốt cán và PHT dự và học tập tại trường bạn
Theo triệu tập


CBQL,GV cốt cán

5 lần
  Trường MG Sao Biển - Bồi dưỡng về đổi mới phương pháp tổ chức các hoạt động giáo dục theo quan điểm LTLTT
 - Xây dựng kế hoạch GD lấy trẻ làm trung tâm.
- Tổ chức hoạt động chơi, học.
- Phối hợp với cha mẹ trong chăm sóc, giáo dục trẻ.
– Hướng dẫn triển khai 5 tiêu chí xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm
- Tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn tại nhà trường về việc hướng dẫn hỗ trợ nâng cao năng lực thực hành xây dựng Trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm + 100% giáo viên có hiểu biết về kiến thức xây dựng trường mầm non LTLTT, áp dụng vào quá trình lập kế hoạch, tổ chức hoạt động giáo dục trẻ.
+ 100% giáo viên chủ động tích cực học tập, không ngừng nâng cao hiểu biết về chuyên môn
+ 100% giáo viên làm tốt công tác tuyên truyền với phụ huynh về việc xây dựng trường mầm non LTLTT
+ 100% giáo viên biết và ghi nhớ5 tiêu chí  xây dựng trường mầm non LTLTT.
    - Bồi dưỡng qua sinh hoạt tổ chuyên môn - Tạo đàm, giải đạp thắc mắc. - Hàng tháng qua sinh hoạt chuyên môn.
  b. Thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục, đổi mới đánh giá: Tăng cường tổ chức dự giờ trao đổi, rút kinh nghiệm để nâng cao phương pháp, hình thức tổ chức, tính chủ động, sáng tạo cho đội ngũ. Hỗ trợ, tư vấn cho đội ngũ trang trí môi trường nhóm lớp có độ mở, tạo góc thiên nhiên phong phú, tích cực cho trẻ khám phá, trải nghiệm.
  c. Tổ chức chia sẻ kinh nghiệm trong sinh hoạt chuyên môn, hội thảo:
 
STT Cấp thực hiện
 
Nội dung  Hình thức
(Tập trung, qua mạng, riêng/lồng ghép hội thảo tập huấn ND khác ….) 
Kết quả
( - Số lần hội thảo
- Số CBQL, GVM được tham gia hội thảo;
- Kết quả đạt được qua hội thảo cho CBQL, GVMN (nâng cao nhận thức và thực hiện, chia sẻ, rút kinh nghiệm trong chỉ đạo và thực hiện chuyên đề….)  
1 Phòng GD&ĐT Núi Thành Tổ chức dự giờ các hoạt động “GD LTLTT” Lồng ghép hội thảo qua dự giờ các hoạt động - Số lần hội thảo: 10
- CBQL, GV tham gia: 3
- Kết quả: Nâng cao nhận thức, chia sẻ kinh nghiệm trong việc thực hiện chuyên đề.
2 Trường MG Sao Biển Tổ chức dự giờ các hoạt động “GD LTLTT” Qua chuyên đề trường, tổ và các buổi sinh hoạt tổ - Theo quy chế chuyên môn đã xây dựng đầu năm học
-  CBQL, GV tham gia: 100%
- Kết quả: Nâng cao nhận thức, chia sẻ kinh nghiệm trong việc thực hiện chuyên đề.
- Tóm tắt kết quả đạt được:
Sau khi tham dự các hoạt động đã được tổ chức trao đổi, rút kinh nghiệm trong quá trình tổ chức hoạt động cũng như thực hiện chuyên đề. Buổi thảo luận đã tạo được bầu không khí sôi nổi, đặc biệt có có rất nhiều ý kiến phát biểu xây dựng tìm giải pháp để nâng cao hiệu quả thực hiện chuyên đề trong thời gian tiếp theo.
Nội dung chủ yếu của buổi Hội thảo là bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên mầm non về quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong Chương trình Giáo dục mầm non. Qua đó thể hiện rõ nhiệm vụ và giải pháp cụ thể: Đầu tư xây dựng trường mầm non thực hiện mô hình điểm trong việc xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm để rút kinh nghiệm và nhân rộng; Nhà trường đã căn cứ Tiêu chí xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch phù hợp với điều kiện của đơn vị, thực tiễn của địa phương; Trang bị tài liệu, hướng dẫn thực hiện chuyên đề cho CBQL, GV; Tổ chức hội thảo, tập huấn bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng về xây dựng và sử dụng môi trường, xây dựng kế hoạch phù hợp và hướng dẫn thực hiện phương pháp tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm cho cán bộ quản lý, giáo viên mầm non.
- Những hạn chế, khó khăn:
Nhiều giáo viên mới nên chưa mạnh dạn trong việc nêu ý kiến về chuyên đề GD LTLTT. Chính vì vậy cho nên cần phải thường xuyên quan tâm hơn nữa trong việc tổ chức các hoạt động để chị em dự và trao đổi rút kinh nghiệm một cách sôi nổi và mạnh dạn hơn
           d. Xây dựng mạng lưới kết nối để các cơ sở GDMN có thể chia sẻ chuyên môn, tham quan học hỏi kinh nghiệm: Nhà trường tổ chức các hoạt động ngày lễ, ngày hội, hội thi, hoạt động trải nghiệm đề được sự thống nhất cao của tất cả phụ huynh, được sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm và có sự tham dự đông đủ các lớp mầm non tư thục trên địa bàn xã.
            e. Kết quả đạt được (kết quả nổi bật; Khó khăn, hạn chế).
- Đánh giá kết quả công tác bồi dưỡng: (tính thiết thực hiệu quả, sự phù hợp với tình hình thực tế, sức lan tỏa về chuyên môn, tính thực hành áp dụng trong thực tiễn,...)
+ 100% giáo viên có hiểu biết về kiến thức xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm, áp dụng vào quá trình lập kế hoạch, tổ chức hoạt động giáo dục trẻ.
+ 100% giáo viên chủ động tích cực học tập, không ngừng nâng cao hiểu biết về chuyên đề.
          + Chọn lớp điểm về từng mặt của chuyên đề và bước đầu có kết quả khả quan.
- Những hạn chế, khó khăn: Vài giáo viên trẻ mới ra trường nên việc cập nhật thông tin, nắm bắt các kiến thức phục vụ chuyên đề còn hạn chế
- Giải pháp:Tiếp tục bồi dưỡng cho CB-GV-NV về chuyên đề này để thực hiện tốt hơn nữa trong thời gian tới
           2.3. Đẩy mạnh xã hội hóa để huy động đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi nhằm nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em mầm non và tăng cường điều kiện thực hiện CT GDMN.
- Mua sắm đồ dùng bán trú:                        10.540.000 đồng
- Quà hỗ trợ Ngày hội Bé vui đến trường:    7.710.000 đồng
- Trung thu:                                                   3.825.000 đồng
- Ngày Nhà giáo Việt Nam:                           2.500.000 đồng
- Mua học liệu cho trẻ:                                18.700.000 đồng
- Đồ dùng học tập cho học sinh                  :           8.976.000 đồng     
- Chia sẻ bà con mùa dịch Covid-19:            9.200.000 đồng 
- Lễ hội mùa xuân+Tiệc Bufet cho trẻ:                   10.910.000 đồng
- PH và đoàn thanh niên hỗ trợ khu vui chơi cho trẻ: 17.100.000đ
- Quà bế giảng năm học:                                         24.250.000 đồng
Tổng cộng:                                                           113.711.000 đồng
        (Một trăm mười ba triệu, bảy trăm mười một nghìn đồng)
             2.4. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số trong các hoạt động của cơ sở GDMN
           - Các giải pháp trong công tác quản lý; Các giải pháp trong hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục.
             - Kết quả đạt được:
            + 100% các lớp thực hiện xây dựng môi trường giáo dục LTLTT theo đúng tiêu chí quy định
            + 100% giáo viên có kiến thức tốt, linh hoạt, sáng tạo trong tổ chức các hoạt động theo hướng giáo dục LTLTT
            + 100% trẻ được thoải mái sáng tạo, thực hành trải nghiệm và lĩnh hội các kiến thức một cách thoải mái.
    - Những hạn chế, khó khăn: Vài giáo viên trẻ mới ra trường nên chưa mạnh dạn thay đổi hình thức tổ chức các hoạt động.
             2.5. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự thống nhất, đồng hành giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ và thực hiện Chuyên đề; phổ biến, nhân rộng các mô hình điểm về xây dựng trường mầm non LTLTT; tôn vinh các tập thể và cá nhân điển hình trong thực hiện Chuyên đề.
    * Năm học 2023-2024
    - Qua hội thi: “Bé mầm non với tiếng anh”
    + Giải nhất: Nguyễn Duy Minh – Lớp lớn B
                        Huỳnh Ngân Thuyền – Lớp nhỡ D
    + Giải II: Đinh Nhật Nam – Lớp lớn C
                    Tạ Thảo Phương – Lớp nhỡ A
    + Giải III: Hoàng Nhật An – Lớp lớn B
                     Lê Dương Khoa – Lớp nhỡ C
    + Giải KK: Phạm Hồng Cát Tiên – Lớp lớn C
                      Phạm Minh Thiện Thanh – Lớp nhỡ B
 
  •  Nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến về Chuyên đề.
  • Kết quả đạt được (kết quả nổi bật; Khó khăn, hạn chế).
  • Qua hội thi “ Bé mầm nn với tiếng anh” cấp huyện
    + Giải II: Phần thi “Giới thiệu đồng đội”
    + Giải KK: Toàn đoàn
             3. Kết quả thực hiện các Tiêu chí kèm theo Kế hoạch số 35/KH-PGDĐT ngày 15/09/2023 của Phòng GDĐT về triển khai Chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2021-2025, năm học 2023-2024”.
3.1. Những kết quả đạt được, những sáng tạo của địa phương trong thực hiện 5 nội dung của chuyên đề:
Tiêu chí 1: Xây dựng môi trường nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục
- Đảm bảo an toàn về mặt tâm lý cho trẻ và trẻ thường xuyên được giao tiếp, thể hiện mối quan hệ thân thiết giữa trẻ với trẻ và trẻ với những người xung quanh.
-  Hành vi, cử chỉ, lời nói, thái độ của giáo viên đối với trẻ và những người khác luôn mẫu mực để trẻ noi theo.
- Môi trường vật chất trong lớp, ngoài lớp đáp ứng nhu cầu, hứng thú chơi của trẻ, tạo điều kiện cho tất cả các trẻ có thể chơi mà học, học bằng chơi, phù hợp với điều kiện thực tế.
- Các khu vực trong nhà trường được quy hoạch theo hướng tận dụng các không gian để cho trẻ hoạt động phù hợp, linh hoạt, đa dạng, phong phú. Các góc hoạt động trong và ngoài nhóm, lớp mang tính mở, tạo điều kiện cho trẻ dễ dàng tự lựa chọn và sử dụng sự vật, đồ vật, đồ chơi để thực hành, trải nghiệm.
- Khuyến khích trẻ có thể hoạt động theo nhiều cách khác nhau; tạo điều kiện, cơ hội cho trẻ hoạt động, trải nghiệm, khám phá dưới nhiều hình thức khác nhau, phát triển toàn diện.
- Tạo điều kiện, cơ hội, tận dụng hoàn cảnh, tình huống thật cho trẻ hoạt động trải nghiệm, khám phá trong môi trường an toàn.
Tiêu chí 2: Kế hoạch nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục
- Thể hiện các mục tiêu cụ thể phản ánh được kết quả mong đợi đáp ứng với sự phát triển của trẻ theo giai đoạn, thời điểm phù hợp và theo Chương trình GDMN.
- Thể hiện nội dung giáo dục theo Chương trình GDMN phù hợp với sự phát triển của trẻ và điều kiện thực tế của địa phương, trường, lớp.
- Không nhấn mạnh vào việc cung cấp cho trẻ những kiến thức, kỹ năng đơn lẻ mà theo hướng tích hợp, coi trọng việc hình thành và phát triển các năng lực, kĩ năng sống cho trẻ.
- Thể hiện tích hợp, tạo sự gắn kết, tác động một cách thống nhất đồng bộ đến sự phát triển của trẻ.
-  Khuyến khích trẻ tham gia hoạt động giáo dục bằng vận động thân thể và các giác quan dưới nhiều hình thức khác nhau.
Tiêu chí 3: Tổ chức hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục
- Phối hợp các phương pháp hợp lý, tăng cường tính chủ động, tích cực hoạt động của trẻ, đảm bảo trẻ “ học bằng chơi, chơi mà học”.
- Phương pháp hỗ trợ theo hướng mở rộng được quan tâm để khuyến khích trẻ sáng tạo, làm thay đổi và cá thể hóa đối với những trẻ thiếu hụt hoặc có hoàn cảnh khó khăn.
- Chú trọng các hoạt động chủ đạo của từng lứa tuổi, tạo ra các cơ hội cho trẻ hoạt động tích cực phù hợp với nhu cầu, hứng thú của trẻ và sự phát triển của từng cá nhân trẻ.
- Tạo cơ hội cho trẻ được bộc lộ hết khả năng của riêng mình.
- Giáo viên tổ chức, điều khiển, hỗ trợ đúng lúc, không làm thay trẻ. Khuyến khích tương tác giữa trẻ với trẻ.
Tiêu chí 4. Đánh giá sự phát triển của trẻ
-  Đánh giá đúng khả năng của trẻ một cách phù hợp và tôn trọng những gì trẻ có.
- Đánh giá sự tiến bộ của từng trẻ dựa trên mức độ đạt so với mục tiêu, trên cơ sở đó điều chỉnh KHGD và tổ chức các hoạt động giáo dục tiếp theo cho phù hợp với khả năng, nhu cầu, sở thích, kinh nghiệm sống của trẻ và điều kiện thực tế của trường, lớp
- Tôn trọng sự khác biệt của mỗi trẻ về cách thức, tốc độ học tập và phát triển riêng. Chú trọng và thúc đẩy tiềm năng của mỗi trẻ.
Tiêu chí 5: Sự phối hợp giữa nhà trường, cha mẹ và cộng đồng trong nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ
- Đa dạng các hình thức, hoạt động tuyên truyền tới cộng đồng, cha mẹ trẻ về vị trí, vai trò của GDMN và hướng dẫn CSGD trẻ tại gia đình, chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1.
- Có mối quan hệ hợp tác, chia sẻ giữa giáo viên, nhà trường, cha mẹ trẻ và cộng đồng trong CSGD trẻ.
- Tạo điều kiện để các bậc cha mẹ tham gia hoạt động của trường, lớp nhằm nâng cao chất lượng CSGD trẻ. Kịp thời thông tin đến gia đình về những tiến bộ hoặc những khó khăn của trẻ.
-  Phối hợp với gia đình, cộng đồng trong CSGD trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
3.2. Những hạn chế, khó khăn, nguyên nhân:
Môi trường bên ngoài đâu đó vẫn chưa thật tốt do diện tích còn chật hẹp và bề mặt sân chơi ghồ ghề
3.3. Giải pháp: Có kế hoạch tham mưu và đầu tư tốt hơn nữa sân chơi ngoài trời cho tre để trẻ thoải mái, tự do hoạt động tích cực
3.3. Đề xuất, kiến nghị: Phòng giáo dục cần mở hội thảo đánh giá kết quả của toàn huyện, tạo cơ hội cho các trường chia sẻ kinh nghiệm trong việc thực hiện chuyên đề để các trường được giao lưu, học tập lẫn nhau.
    4. Tổ chức Cuộc thi “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong các cơ sở giáo dục mầm non”
4.1. Xây dựng và ban hành kế hoạch triển khai của Phòng và các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Cuộc thi;
Dựa vào kế hoạch này của PGD&ĐT, trường đã xây dựng kế hoạch tham gia tốt hội thi “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” trong trường. Nhằm mục đích:
- Nâng cao nhận thức và năng lực cán bộ quản lý, giáo viên mầm non trong việc tổ chức xây dựng và sử dụng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm phù hợp điều kiện cụ thể của trường, lớp, địa phương.
- Đẩy mạnh việc xây dựng và tổ chức hoạt động cho trẻ học bằng chơi, bằng trải nghiệm; góp phần nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình giáo dục mầm non.
- Huy động sự tham gia của cha mẹ trẻ và cộng đồng trong việc xây dựng môi trường và tổ chức các hoạt động cho trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non.
4.2. Nội dung, hình thức thi; thời gian tổ chức thực hiện
* Nội dung
- Xây dựng môi trường vật chất, môi trường xã hội trong và ngoài lớp học theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.
- Thực hành việc khai thác, sử dụng có hiệu quả môi trường giáo dục trong việc tổ chức thực hiện Chương trình Giáo dục mầm non.
* Hình thức tổ chức
Căn cứ tiêu chí về môi trường giáo dục và tiêu chí về tổ chức các hoạt động giáo dục theo Kế hoạch số 2057/KH-PGDĐT ngày 07/09/2023 của Phòng GDĐT về việc Triển khai chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2021 – 2025, năm học 2023-2024”
  4.3. Công tác tuyên truyền
 
STT Cấp thực hiện Nội dung  Hình thức Kết quả
1 Trường MG Sao Biển - Xây dựng  môi trường giáo dục trong và ngoài lớp học để tuyên truyền tới các bậc phụ huynh về chuyên đề ” Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”  theo năm học.
- Tuyên truyền về công tác tu sửa CSVC, mua sắm trang thiết bị, đồ dùng phục vụ chuyên đề.
 
 - Tổ chức ngày hội ngày lễ theo quan điểm trẻ là trung tâm, phát huy khả năng của trẻ, trẻ được chơi, được trải nghiệm, khám phá.       
 
        - Tuyên truyền trên các góc tuyên truyền của nhà trường, của lớp, trong các buổi họp phụ huynh, trên loa đài của trường, và bằng cách thức trò chuyện trực tiếp với phụ huynh.
        - Vận động tuyên truyền với phụ huynh đóng góp nguyên vật liệu thi sáng tạo đồ dùng đò chơi phục vụ cho chuyên đề.
       - Mời đại diện Chính quyền địa phương, mời phụ huynh đến dự các ngày hội ngày lễ của trẻ như:“Ngày hội đến trường của bé, Vui hội trung thu, lễ hội mùa xuân , Hội thi trang trí lớp», Xây dựng môi trường giáo dục LTLTT, Bé khéo tay” các hoạt động tham quan dã ngoại (Tham quan chi bộ Quang Ánh Minh, thắp hương nghĩa trang liệt sĩ, thăm quan nơi ở các chú dân quân, tham quan trường tiểu học Trần Phú), các hoạt động trải nghiệm ( Bé với an toàn giao thông, bé đi chợ giúp mẹ), Lễ ra trường cho trẻ 5 tuổi… 
 
- Phụ huynh quan tâm cùng tham gia xây dựng
*) Đánh giá kết quả
+ 100% các bậc phụ huynh và các ban ngành đoàn thể hiểu được nội dung ý nghĩa của chuyên đề.
          + Có hiệu quả tốt tạo sự đồng thuận ủng hộ quan tâm cao của phụ huynh học sinh, của địa phương, các cấp, các ngành.
          + Các hội thi, các chuyên đề, ngày lễ ngày hội đều có đại diện Chính quyền địa phương, đại diện các bậc phụ huynh đến dự.
*) Những hạn chế, khó khăn, giải pháp: Đâu đó vẫn còn một số phụ huynh chưa thật sự quan tâm đến công tác CS-GD trẻ theo hướng GD Lấy trẻ làm trung tâm. Do chưa nhận thức đúng đắn về chuyên đề này và do điều kiện phụ huynh đi làm ăn xa nhà.
*) Đề xuất, kiến nghị: Giáo viên tích cực bồi dưỡng và tự bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền, xây dựng nội dung tuyên truyền phong phú hơn
II. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Về ưu điểm:
          + Khi thực hiện chuyên đề ‘Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giúp cho giáo viên sáng tạo hơn trong việc lập kế hoạch giáo dục, trong việc lựa chọn hình thức tổ chức, phương pháp tổ chức  thích hợp, phát huy khả năng của trẻ.
          + Trẻ tự tin hơn, thích tìm tòi khám phá, trải nghiệm nhiều hơn, trẻ hứng thú hơn trong hoạt động.
          + Phát huy tinh thần tập thể làm việc nhóm ở trẻ, rèn kỹ năng kiến thức về môi trường xung quanh trẻ.
2. Về tồn tại, hạn chế:
+ Diện tích sân vườn chật hẹp, không có không gian để bố trí xây dựng một môi trường giáo dục đủ tiêu chuẩn. Vì vậy cũng ảnh hưởng rất lớn đến quá trình thực hiện chuyên đề.
+ Đời sống nhân dân trên địa bàn còn khó khăn nên việc huy động nguồn lực xã hội hóa còn hạn chế do đó việc đầu tư cơ sở vật chất hiện đại hơn cho chuyên đề còn gặp nhiều khó khăn.
          + Khả năng của từng giáo viên là khác nhau do đó việc áp dụng quan điểm lấy trẻ làm trung tâm vào hoạt động chăm sóc- giáo dục trẻ còn hạn chế.
III. ĐỀ XUẤT  PHƯƠNG HƯỚNG
- Các cấp lãnh đạo quan tâm hơn nữa việc đầu tư cơ sở vật chất, trường lớp chống xuống cấp, bổ sung các trang thiết bị đồ dùng, đồ chơi cho trẻ.
 - Tiếp tục quan tâm đến chế độ chính sách cho cán bộ, giáo viên, nhân viên mầm non để họ yên tâm công tác.
           Trên đây là báo cáo Sơ kết 02 năm triển khai thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm, giai đoạn 2021- 2025, năm học 2023-2024”. Kính mong đ­ược sự chỉ đạo, quan tâm và giúp đỡ của các cấp lãnh đạo, tạo điều kiện cho nhà trường chúng tôi tiếp tục thực hiện tốt hơn các năm học tiếp theo./.

                                                                                      NGƯỜI BÁO CÁO
Nơi nhận:                                                                           PHÓ HIỆU TRƯỞNG
- Phòng GDĐT;
- Lưu VT.


                                                                                         Phạm Thị Thu Chang
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

fixleft
fixright
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây