Học tập Bác Hồ

Kế hoạch xây dựng trường MN lấy TLTT năm 2023-2024

Thứ ba - 18/06/2024 05:01
 
      UBND HUYỆN NÚI THÀNH
TRƯỜNG MẪU GIÁO SAO BIỂN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 31/ KH-MGSB                                   Tam Hải, ngày 15 tháng 09 năm 2023
 
KẾ HOẠCH
      Thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2021-2025, năm học 2023 -2024


          Căn cứ Kế hoạch số 2057/KH-SGDĐT ngày 07/09/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo về triển khai nhiệm vụ và thực hiện chuyên đề  “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2021-2025, năm học 2023-2024.
Căn cứ  Kế hoạch số 35/KH-PGDĐT, ngày 14 tháng 9 năm 2023 của Phòng giáo dục đào tạo về triển khai nhiệm vụ và thực hiện chuyên đề  “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2021-2025, năm học 2023-2024.
          Trường Mẫu giáo Sao Biển xây dựng Kế hoạch thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” năm học 2023-2024 như sau,
I. Đặc điểm tình hình:
     1. Thuận lợi:
     Được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Phòng GD&ĐT Núi Thành, sự đoàn kết của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường.
         Ban giám hiệu nhà trường xây dựng kế hoạch giáo dục dựa vào Chương trình GDMN là chương trình khung có độ mở, linh hoạt và có mục tiêu riêng cho từng độ tuổi, dựa vào kết quả mong đợi và đặt biệt dựa vào thực tế của trẻ trong trường.
        Chỉ đạo giáo viên áp dụng chương trình GDMN, đặc biệt là chuyên đề “Lấy trẻ làm trung tâm” đã được triển khai tới 100% CBGV nắm được.

         Nhà trường đã thiết kế môi trường giáo dục, đầu tư CSVC tương đối đầy đủ, đảm bảo yêu cầu hoạt động dạy và học cho giáo viên và học sinh.
        Các tổ chuyên môn, sinh hoạt hàng tháng đã đưa nội dung này vào thảo luận, tọa đàm để thống nhất nội dung theo mục tiêu đổi mới chương trình GDMN lấy trẻ làm trung tâm tất cả các độ tuổi trong toàn trường.
     Nhà trường đã đầu tư tất cả về mọi mặt như thiết bị dạy, đồ dùng, đồ chơi...để nhân ra diện rộng cho những năm tiếp
2. Khó khăn:
          Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm là mục tiêu của nhà trường. Song, khi đi sâu vào thực hiện vẫn còn gặp một số khó khăn, hạn chế như sau:
          - Còn 1 vài giáo viên việc cập nhật chương trình đổi mới còn hạn chế, chưa thực sự mạnh dạn thay đổi cách soạn và tổ chức các hoạt độngc ho trẻ một cách linh hoạt, sáng tạo về hình thức, 1 số phụ huynh học sinh chưa quan tâm, đầu tư cho con em mình.

     - Việc tiếp thu kiến thức của 1 số trẻ còn hạn chế.
*Nguyên nhân:
     - Do 1 số giáo viên tuổi đời cao việc cập nhật nội dung mới chưa thực sự đạt hiệu quả cao trong việc vận dụng và thay đổi theo hướng giáo dục lấy trẻ LTT.
          - 1 số giáo viên mới vào nghề, chưa có nhiều kinh nghiệm trong công tác. Vì vậy khi thực hiện chương trình GDMN, giáo viên gặp rất nhiều khó khăn.

- Phụ huynh là cha mẹ trẻ đa phần là  làm nghề biển, đi làm ăn kinh tế xa, bỏ mặc con ở nhà cho ông bà chăm sóc.
          - Vẫn có những giáo viên còn mơ hồ, lúng túng, chưa hiểu những phương pháp dạy học hiện đại, phát triển năng lực của trẻ, thiếu kiên trì với cái mới. 
          Từ những thuận lợi và khó khăn trên nhà tr­­ường xây dựng kế hoạch chỉ đạo việc thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2021-2025, năm học 2023-2024 như sau:
I. Mục đích yêu cầu:
          1.Mục tiêu chung:
         Xây dựng lớp mầm non lấy trẻ làm trung tâm nhằm đảm bảo các yêu cầu về môi trường giáo dục, công tác tổ chức hoạt động của giáo viên và các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.
          2.Mục tiêu cụ thể:
          Bảo đảm tất cả mọi trẻ trong lớp được tạo cơ hội học tập qua vui chơi bằng nhiều cách khác nhau, phù hợp với nhu cầu và hứng thú của trẻ.
          Xây dựng môi trường giáo dục trẻ trong lớp nhằm khích thích sự tập trung chú ý, tư duy và cảm xúc tích cực của trẻ, thúc đẩy trẻ tham gia vào các hoạt động vui chơi trải nghiệm đa dạng. Việc xây dựng môi trường giáo dục phù hợp sẽ là phương tiên, là điều kiện để nhà trường phát triển phù hợp với từng trẻ và từng lứa tuổi. Đối với phụ huynh và xã hội, quá trình xây dựng môi trường giáo dục sẽ thu hút được sự tham gia của các phụ huynh và sự đóng góp của cộng đồng xã hội để thỏa mãn mong đợi của họ đối với sự phát triển của trẻ trong từng giai đoan, trong từng thời kì.
          Cán bộ quản lý và các đồng chí giáo viên trong nhà trường được nâng cao nhận thức và năng lực về quản lý, tổ chức chăm sóc giáo dục trẻ. Thực hiện chương trình chăm sóc giáo dục mầm non theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm phù hợp với điều kiện thực tế của trường, lớp, địa phương xã.
          Huy động sự tham gia, phối kết hợp giữa, gia đình và xã hội. Tạo sự thống nhất cùng quan tâm xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm.
I. Nội Dung:
1. Đối với nhà trường:
          Để nâng cao chất lượng CSGD trên trẻ theo mục tiêu GDMN. Việc hướng dẫn tư vấn cho đội ngũ giáo viên nắm vững nội dung phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động học tại lớp là việc làm cấp thiết và quan trọng của nhà trường.
          Nhà trường xây dựng kế hoạch chương trình năm học dành cho lớp dựa vào chương trình giáo dục mầm non.
          Công tác triển khai chương trình nhóm, lớp cho giáo viên phải được triển khai ngay từ đầu năm học.
          Tăng cường bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trong việc xây dựng kế hoạch giáo dục, chỉ đạo tổ chuyên môn hội giảng theo chuyên đề.
          Nhà trường có kế hoạch dự giờ, kiểm tra hồ sơ giáo viên ở nhóm, lớp, những giáo viên còn hạn chế BGH sẽ có kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên trong các buổi kiểm tra hoặc dự giờ để rút kinh nghiệm trực tiếp cho giáo viên để giáo viên kịp thời chỉnh sửa và hoàn thiện hơn.
          Nhà trường thường xuyên quan tâm đến gia đình trẻ, thông báo kết quả học tập của trẻ tới gia đình. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phối hợp để gia đình hiểu về mục tiêu giáo dục trường MN lấy trẻ làm trung tâm để họ quan tâm đến trẻ.
          Tăng c­ường bồi dưỡng chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” cho đội ngũ giáo viên mầm non, đảm bảo 100% giáo viên đư­ợc bồi dưỡng.
          Phấn đấu 100% giáo viên xây dựng kế hoạch tổ chức hướng đến mục tiêu lấy trẻ làm trung tâm; 100% giáo viên dạy đúng phư­ơng pháp, xử lý tốt mọi tình huống, tập trung hướng đến từng trẻ để đảm bảo yêu cầu đề ra; 100% nhóm, lớp có môi trường đạt loại khá, tốt.

          Tổ chức phong phú các hoạt động ngoại khóa nhằm nâng cao chất lượng giáo dục theo mục tiêu lấy trẻ làm trung tâm.
          Thực hiện tốt công tác tham m­ưu đầu tư­ cơ sở vật chất phục vụ chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”.
          Phát động phong trào làm đồ dùng, đồ chơi phục vụ chuyên đề.
          Chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác tuyên truyền về chuyên đề tại các nhóm, lớp.
          Tăng cường công tác thanh, kiểm tra chuyên đề, đánh giá xếp loại chuyên đề.
          2. Đối với giáo viên:

          Kế hoạch giáo dục căn cứ vào khả năng, nhu cầu học tập, kinh nghiệm sống của trẻ để xác định mục tiêu, nội dung giáo dục cụ thể.
          Nghiên cứu tài liệu về chuyên đề để thực hiện. Sinh hoạt tổ hàng tháng đều đưa nội dung chuyên đề vào làm trọng tâm để thảo luận sôi nổi.
          Tiến hành rà soát thực trạng, mức độ thực hiện được trong tiêu chí, ở tại lớp mình, báo cáo kết quả về trường đúng thời gian quy định.
          Căn cứ vào Kế hoạch của nhà trường và tiêu chí xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm, giáo viên các lớp xây dựng Kế hoạch của lớp mình và thực hiện kế hoạch phù hợp.
          Thực hiện nghiêm túc bộ tiêu chí xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm. Trang trí lớp, thực hiện dạy hoạt động hàng ngày theo hướng “mở” tạo môi trường trong và ngoài lớp cho trẻ hoạt động.
          Rút kinh nghiệm và chia sẻ với đồng nghiệp về những kinh nghiệm, sáng tạo của mình khi thực hiện chuyên đề.
          Tổ chức hoạt động luôn đặt trẻ vào trung tâm của quá trình giáo dục, có nghĩa là tạo mọi cơ hội cho trẻ được tham gia vào các hoạt động:
* Trải nghiệm: trẻ được học qua thực tế, qua việc làm, qua khám phá tìm tòi.
* Giao tiếp: Chia sẻ với bạn bè và học từ mọi người.
* Suy ngẫm: suy nghĩ và vận dụng những điều đã lĩnh hội được vào việc giải quyết các tình huống
* Trao đổi: Diễn đạt chia sẻ suy nghĩ và mong muốn.
          Giáo viên chỉ là người tạo cơ hội, hướng dẫn, gợi mở giúp trẻ được chiếm lĩnh kiến thức. Từ đó nhằm thúc đẩy giáo viên có cơ hội tìm hiểu sâu về phương pháp giáo dục trẻ qua các hoạt động hằng ngày
          Giúp giáo viên vận dụng ph­ương pháp tổ chức các hoạt động trên lớp và hoạt động ngoại khóa trong trường mầm non.
         Xây dựng môi trư­ờng trong và ngoài nhóm lớp phong phú, hấp dẫn đối với trẻ.
         Tạo nhiều cơ hội cho trẻ tham gia các hoạt động hàng ngày ở mọi lúc, mọi nơi.
         Làm đồ dùng, đồ chơi cho trẻ

          Hình thành một số kỹ năng, phát triển năng khiếu của trẻ thông qua hoạt động.
          3. Đối với trẻ:

          Trẻ tích cực, chủ động tham gia hoạt động, làm việc theo cặp, theo nhóm trải nghiệm, trao đổi, chia sẻ, trình bày ý kiến
          Phương pháp, hình thức tổ chức, đồ dùng sử dụng phù hợp, đúng lúc, đúng chỗ để kích thích sự tìm tòi, khám phá của trẻ.
         Tạo cho trẻ yêu thích, hào hứng tham gia vào các hoạt động.
I. Biện pháp thực hiện:
1. Tăng cường các điều kiện về cơ sở vật chất; xây dựng trường Mầm non “Lấy trẻ làm trung tâm”:
    Nhà trường tiếp tục tham mưu với các cấp lãnh đạo tăng cường đầu tư CSVC, trang thiết bị, xây dựng môi trường bên trong và bên ngoài lớp học nhằm đáp ứng nhu cầu học tập, vui chơi, khám phá của trẻ.
     Thiết bị dạy và học:
     + Về công nghệ thông tin: Đảm bảo các lớp điểm có máy vi tính; trong đó có 01 ti vi được nối mạng;
     + Đồ dùng, đồ chơi: Đảm bảo đầy đủ các danh mục đồ dùng tối thiểu theo Thông tư 01 là 4 lớp 5-6 tuổi, số lớp còn lại hằng năm nhà trường đã xây dựng kế hoạch cụ thể, mua sắm bổ sung được những đồ dùng cá nhân, đồ dùng chung phục vụ cho trẻ hàng ngày là tương đối đầy đủ. Các loại đồ dùng mua sắm đều có nhẵn hiệu của Bộ GD&ĐT. Đồ chơi ngoài trời 3 khu, mỗi sân có từ 5 loại đồ dùng trở lên, nhưng đồ chơi do lâu năm, nên không được đẹp mắt, 1 phần nào ảnh hưởng đến không gây ấn tượng cho trẻ đến trường.
2. Công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên:
- Nhà trường tổ chức 100% giáo viên tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng chuyên môn do phòng tổ chức.
    3. Xây dựng Kế hoạch Lấy trẻ làm trung tâm:
         Kế hoạch giáo dục thực hiện phải đầy đủ nội dung, mục tiêu giáo dục. Phạm vi và mức độ, nội dung giáo dục trẻ, các phương phám, các hình thức tổ chức  giáo dục phù hợp với trẻ cụ thể:
- Thể hiện các mục tiêu cụ thể phải phản ánh được kết quả mong đợi đáp ứng với sự phát triển của trẻ theo giai đoạn, theo thời điểm phù hợp với chương trình giáo dục mầm non
- Thể hiện nội dung giáo dục theo chương trình mầm non và có thể điều chỉnh linh hoạt phù hợp vói sự phát triển của trẻ và điều kiện thực tế của địa phương, cần nhấn mạnh vào việc cung cấp cho trẻ những kiến thức, kỹ năng đơn lẻ mà theo hứng tích hợp, coi trọng việc hình thành và phát triển các năng, kỹ năng sống, kỹ năng tự phục vụ, kỹ năng phòng tránh các tai nạn thường gặp cho trẻ. Cần thể hiện tính tích hợp, tạo sự gắn kết, tác động  một cách thống nhất đồng bộ với sự phát triển của trẻ
- Khuyến khích trẻ tham gia các hoạt động giáo dục bằng vận động thân thể và các giác quan dưới nhiều hình thức khác nhau.
         4. Xây dựng mô hình điểm thực hiện chuyên đề:
         Việc thực hiện mô hình điểm tại các lớp được giao cho giáo viên có nhiều kinh nghiệm trong công tác chuyên môn, là giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện nhiều năm liền trực tiếp thực hiện, Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn có trách nhiệm bồi dưỡng hướng dẫn giáo viên thực hiện để nhân ra diện rộng. Tổ trưởng chuyên môn xây dựng kế hoạch tổ đưa nội dung vào sinh hoạt của tổ hàng tháng .
           5 Tổ chức thực hiện các hoạt động CSGD trẻ theo quan điểm giáo dục “Lấy trẻ làm trung tâm”
          Việc thực hiện các hoạt động CSGD trẻ theo quan điểm giáo dục “Lấy trẻ làm trung tâm” cần có lòng say mê với nghề, cán bộ giáo viên không ngừng học hỏi để tạo cho trẻ có một môi trường học tập tốt và có hiệu quả nhất
          Phối hợp các phương pháp hợp lý, tăng cường tính chủ động, tích cực hoạt động của trẻ đảm bảo “Học bằng chơi. Chơi mà học” của trẻ
          Phương pháp hỗ trợ theo hướng mở rộng được quan tâm để khuyến khích trẻ sang tạo trong các hoạt động
          Chú trọng các hoạt động chủ đạo của từng độ tuổi, tạo ra cơ hội cho trẻ hoạt động tích cực phù hợp với nhu cầu hứng thú của trẻ phát triển từng cá nhân trẻ
          Tạo cơ hội cho trẻ được bộc lộ khả năng cá nhân riêng của trẻ
        Giáo viên chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức tốt các hoạt động giáo dục. Khi cần hỗ trợ đúng lúc, không làm thay trẻ, khuyến khích sự tương tác của trẻ
           7. Làm tốt công tác tuyên truyền phối hợp với cha mẹ, cộng đồng, công tác XHHGD:

* Nội dung:
- Truyên truyền đến các bậc phụ huynh về các kỹ năng cần rèn luyện cho trẻ
- Tuyên truyền về nội dung chương trình và kết quả mong đợi của trẻ ở từng độ tuổi đền phụ huynh hàng tháng để có sự phối hợp với nhà trường.
- Phối hợp với các phụ huynh sưu tầm nguyên vật liệu sẵn có ở địa phương để phục vụ trẻ việc học và vui chơi

* Hình thức:
- Qua trực tiếp trao đổi với phụ huynh
- Qua thong tin trên mạng và các kênh truyền hình
- Qua các buổi tọa đàm do các cấp các ngành mở hội thảo
- Qua các hội thi trải nghiệm do lớp, trường tổ chức
V. Kế hoạch cụ thể:
Tháng Hoạt động Biện pháp thực hiện Người thực hiện  
 8/2023 
- Rà soát các điều kiện CSVC, thiết bị để thực hiện các tiết LTLTT trong và ngoài lớp
 - Trang trí lớp

- Trang trí môi trường ngoài sân trường
- Thống kê rà soát thiết bị đồ chơi ngoài trời, điều kiện sân chơi các khu vực trong trường

- Các lớp sưu tầm, trang trí lớp, khu vực tổ chức các hoạt động lấy trẻ làm trung tâm

- PHT + Kế toán

- GVCN

 
 
 


 
 
 
9/2023


 
- Xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề “  xây dựng trường MN lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2021-2025, năm học 2023-2024
- Tham gia tập huấn chuyên đề do  trường tổ chức
- Tập huấn, hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch GDLTLTT

- Tổ chức ngày hội “ Bé vui đến trường”
- Tổ chức lễ hội “ Vui hội trung”
- Khảo sát thực trạng, tình hình thực tế để xây dựng kế hoạch chuyên đề - Tham gia đầy đủ


- GV và học sinh tập luyện văn nghệ chuẩn bị cho ngày hội.

- GV và học sinh tập luyện văn nghệ chuẩn bị cho ngày hội.
    HT,PHT
 
 
 
 
 - CBGV
 
 
10/2023 - Tổ chức những hoạt động lấy trẻ làm trung tâm
- Làm đồ dùng, đồ chơi cho các hoạt động LTLTT
- Các lớp tổ chức những hoạt động lấy trẻ làm trung tâm
 
 - Các lớp làm đồ dùng, đồ chơi cho các hoạt động LTLTT
-GV 
 
  
- GV

 
 
11-12/2023 - Tổ chức những hoạt động lấy trẻ làm trung tâm
- Tổ chức tiết dạy mẫu ở lớp MG lớn C

- Tham gia “Ngày hội mầm non” cấp huyện
- Các lớp tổ chức những những hoạt động lấy trẻ làm trung tâm

- GV lớp MG lớn C chọn đề tài và xây dựng tiết dạy
- GV tập luyện cho học sinh để tham gia tốt ngày hội mầm non do phòng tổ chức.
-GV,


 
- GV, PHT
 
01/2024 - Tổ chức những những hoạt động lấy trẻ làm trung tâm
- Tổ chức hoạt động trải nghiệm “ Hướng dẫn cha mẹ trẻ không dạy trước chương trình lớp 1”

- Tổ chức lễ hội mùa xuân cho trẻ
- Các lớp tổ chức những những hoạt động lấy trẻ làm trung tâm
 
- GV, HS, PH tham gia tập luyện văn nghệ để tham gia 2 hoạt động trải nghiệm.

 
-GV, HS
 
 
 - GV, HS, PH

 
 
2/2024 - Tổ chức những những hoạt động lấy trẻ làm trung tâm
- Tổ chức tiết dạy mẫu tại lớp MG nhỡ A
- Các lớp tổ chức những những hoạt động lấy trẻ làm trung tâm
  
- GV lớp MG nhỡ A chọn đề tài và xây dựng tiết dạy
-GV, HS
 
  - GV

 
 
3-4/2024 - Tổ chức những
những hoạt động lấy trẻ làm trung tâm


- Làm đồ dùng, đồ chơi các hoạt động LTLTT
- Tham gia hội thi “ Bé làm quen tiếng anh” cấp trường, cấp huyện

- Cho trẻ mẫu giáo lớn tham quan trường tiểu học Trần Phú, tham gia hoạt động “ Bé đi chợ giúp mẹ”
- Các lớp tổ chức những những hoạt động lấy trẻ làm trung tâm


- Các lớp làm đồ dùng, đồ chơi các hoạt động LTLTT


- GV tập luyện cho học sinh để tham gia tốt hội thi do trường và phòng tổ chức

- GV, HS lớp MG 5 tuổi tập luyện văn nghệ và tham gia hoạt động trải nghiệm.
-GV, HS
 
  
- GV, HS


- GV,HS
 
5/2023 - Kiểm kê, bàn giao đồ dùng, thiết bị  các hoạt động học lấy TLTT
- Tổng kết, báo cáo tình hình thực hiện chuyên đề

- Tổ chức cho trẻ MG 5 tuổi tham gia hoạt động trải nghiệm tại tiệm bánh piza Tam Kỳ
- Các nhóm lớp kiểm kê, báo cáo số lượng thiết bị, đồ dùng các môn học lấy TLTT và bàn giao cho bảo vệ
 
- Họp tổ, đánh giá xếp loại việc thực hiện chuyên đề


- GV, HS mẫu giáo lớn rèn kỹ năng tự lập để tham gia hoạt động
PHT, KT, BV

- GV, PHT

 
-HT, PHT
GV, HS

 
 
Trên đây là kế hoạch thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2021-2025, năm học 2023-2024” của trường MG Sao Biển.
   Nơi nhận:                                                                   PHÓ HIỆU TRƯỞNG
- Trường MGSB;
 - Các tổ CM                 
- Lưu: VT, CM
                                                                              Phạm Thị Thu Chang


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

fixleft
fixright
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây