Học tập Bác Hồ

KẾ HOẠCH CHUYÊN ĐỀ “GIÁO DỤC ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI TRONG TRƯỜNG MẦM NON” NĂM HỌC 2023-2024

Thứ ba - 18/06/2024 06:09
 UBND HUYỆN NÚI THÀNH
 TRƯỜNG MG SAO BIỂN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               Độc lập – Tự do – hạnh phúc
 
        Số 47b/KH- MGSB                                 Tam Hải, ngày 05 tháng 10 năm 2023
                                                 
                                                           KẾ HOẠCH
CHUYÊN ĐỀ “GIÁO DỤC ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ
PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI TRONG TRƯỜNG MẦM NON”
NĂM HỌC 2023-2024
 
Thực hiện công văn số 177 của Phòng GDĐT ngày 05/9/2023 về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDMN năm học 2023 – 2024;
Căn cứ kế hoạch số 35/KH-MGSB ngày 25 tháng 09 năm 2023 về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024 của trường MG Sao Biển.
        Căn cứ vào tình hình thực tế của trường, lớp. Nay trường MG Sao Biển xây dựng kế hoạch chuyên đề “Giáo dục ứng phó biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai” năm học 2023– 2024  với những nội dung như sau:
I. Mục đích:
Trẻ mẫu giáo, với sức khỏe mong manh và trí tuệ còn non nớt rất dễ ảnh hưởng các tác nhân môi trường, thời tiết và khí hậu. Phải ngay từ bây giờ biết cách bảo vệ, CSND các em và cả thế giới đẹp đẽ của tuổi thơ. Bậc học mẫu giáo chính là bậc học xác định và hình thành nhân cách của các em lòng yêu thiên nhiên, bảo vệ và chăm sóc thiên nhiên. Hơn nữa không phải chỉ là do môi trường ô nhiễm nên chúng ta mới đưa nội dung này đến cho trẻ mà chủ yếu là phải cung cấp cho trẻ những biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai vào trường lớp mầm non là cần thiết và bắt buộc của mỗi chúng ta. Để làm được việc này, mỗi CBGV cần phải nắm vứng nội dung và phương pháp để truyền đạt cho trẻ.
Đưa nội dung GD ứng phó biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai vào chương trình GDMN là bước đầu giúp trẻ nhận biết được sự ảnh hưởng biến đổi khí hậu phòng chống thiên tai. Hình thành cho trẻ ý thức bảo vệ tài nguyên và môi trường.
II. KẾ HOẠCH CỤ THỂ:          
1.Mục tiêu:
*/Đối với BGH: 
- Nghiêm túc thực hiện sự chỉ đạo của ngành GDMN là đưa chương trình GD UPBĐKH và PCTT vào trong các hoạt động của trường MN
- Nghiên cứu kỹ mục đích, yêu cầu, nội dung của chuyên đề GDUPBĐKH và PCTT chỉ đạo tốt cho GV thực hiện.
*/ Đối với giáo viên:
- Được bồi dưỡng về nội dung, phương pháp và hình thức đưa GDUPBĐKH và PCTT vào trong các hoạt động của trẻ qua các đợt BD tập trung, qua sinh hoạt thường xuyên trong CM tại cơ sở.
- Tổ chức nội dung GDUPBĐKH và PCTT được thông qua các chủ đề, chuyên đề để giáo dục trẻ và tuyên truyền các bậc phụ huynh có ý thức trong việc GDUPBĐKH và PCTT
- Phối hợp với các ngành để tổ chức tốt chuyên đề dưới nhiều hình thức.
         */ Đối với các cháu MG:

- Đưa GDUPBĐKH và PCTT thích hợp vào trong các chủ đề (xuyên suốt trong cả chương trình GDMN)
- Ngoài ra, trẻ là một thành viên tuyên truyền tốt nhất chuyên đề này với cha mẹ trẻ.
II.Nội dung:
1. Đối với BGH:
Tham gia các lớp BD do PGD tổ chức
Nghiên cứu nội dung của chuyên đề
Xây dựng kế hoạch thực hiện nội dung, kế hoạch thực hiện chuyên đề cho toàn trường
Tổ chức và bồi dưỡng thường xuyên chuyên đề cho đội ngũ trước khi triển khai thực hiện
Xây dựng kế hoạch lồng ghép nội dung GDUPBĐKH và PCTT vào các hoạt động cho trẻ.
Chỉ đạo cho CBGV làm tốt công tác tuyên truyền về GDUPBĐKH và PCTT đến các phụ huynh qua các cuộc họp trong năm
Đưa tiêu chí thực hiện chuyên đề vào nội dung thi đua của GV.
2.2. Đối với giáo viên:
- Không đưa vào từng đề tài riêng mà chỉ lồng ghép vào trong các hoạt động sao cho phù hợp tránh gượng ép, nên tập trung lồng ghép vào các hoạt động vui chơi, múa hát, tập vẽ, kể chuyện ở các chủ đề và ngoài các hoạt động học.
- Việc lồng ghép phải nhẹ nhàng, đơn giản, hấp dẫn, không gượng ép và thật gần gũi với đường sống xung quanh trẻ, bảo đảm tính vừa sức, phù hợp với từng độ tuổi.
- Giáo dục trẻ biết yêu quí thiên nhiên, có ý thức và những hành động phòng tránh cụ thể khi gặp một số hiện tượng thời tiết xấu xảy ra.
2.3. Đối với trẻ:
- Giáo dục trẻ bảo vệ môi trường qua các chủ đề mọi lúc mọi nơi
- Thường xuyên nhắc nhở để trẻ có thói quen thực hiện tốt chuyên đề này
- Gợi ý trẻ phối hợp với người thân trong gia đình cùng thực hiện tốt chuyên đề này.
III. Hình thức thực hiện chuyên đề GDUPBĐKH
- Nội dung GDUPBĐKH được tích hợp thông qua các chủ đề lớn
- Ngoài ra nội dung GDUPBĐKH được tích hợp vào nội dung các thời điểm trong một ngày ở trường MN (đón trả trẻ, VS, HĐ có chủ đích, HĐ ngoài trời,….)
IV. Kế hoạch chỉ đạo thực hiện:  
1.Công tác bồi dưỡng:
- Tạo điều kiện cho 100% CBGVNV trong trường tham gia lớp bồi duowngx do PGD tổ chức
- BDTX trong các đợt sinh hoạt chuyên môn tại trường
- Cung cấp thêm tài liệu cho GV tham khảo
- Gợi ý các nội dung tích hợp vào các chủ đề, các HĐ trong năm học
- Chỉ đạo GV nghiên cứu để tích hợp một cách phù hợp
- Rút kinh nghiệm theo học kì để điều chỉnh kế hoạch và có biện pháp chỉ đạo thực hiện kịp thời, cụ thể.
2. Chỉ đạo thực hiện:
- BGH luôn nhắc nhở, kiểm tra đưa nội dung GDUPBĐKH trong GD nhà trường.
- Mỗi lớp xây dựng nội dung tuyên truyền ở góc phụ huynh
- Trang trí có lồng ghép hình thức tuyên truyền
- GV chủ động xây dựng KH, lồng ghép nội dung thực hiện ở lớp mình về chuyên đề này
- Đánh giá thực chất kết quả thực hiện chuyên đề qua những lần dự giờ, kiểm tra của BGH.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
          * Tháng 9/2023:
          - Xây dựng kế hoạch, triển khai nội dung và biện pháp thực hiện
          - GV luôn chú trọng nghiên cứu nội dung GDUPBĐKH trên các trang web và tư liệu
          - Hướng dẫn GV cho trẻ làm quen với một số đồ dùng GDUPBĐKH, tập cho trẻ các thao tác phòng tránh BĐKH.
          - Hướng dẫn giáo viên lồng ghép nội dung tuyên truyền qua các bảng tuyên truyền tại lớp theo từng chủ đề sao cho phù hợp.
          * Tháng 10/2023:
          - Hướng dẫn GV tập cho trẻ có một số thói quen tốt hành vi văn minh trong sinh hoạt hằng ngày
          - Chú ý lồng ghép GDUPBĐKH vào các hoạt động trong ngày của trẻ
          - Phối kết hợp với các đơn vị để có ý thức GDUPBĐKH, vận động các bậc phụ huynh cùng tham gia giáo dục UPBĐKH
          * Tháng 11/2023:
          - Tham mưu với hiệu trưởng trang bị một số đồ dùng phục vụ chuyên đề.
          - Tiếp tục chỉ đạo gv hướng dẫn một số thói quen về UPBĐKH cho trẻ
          - Đưa giáo dục kĩ năng phòng tránh khi gặp các hiện tượng thời tiết xấu.
          * Tháng 12/2023:
          - Trẻ được thực hiện 2-3 lần hoạt động khám phá trải nghiệm kĩ năng phòng tránh đưn giản
          - Tham gia chuyên đề GV nghiên cứu thực hành tích hợp vào trong hoạt động và thực hiện trên các hoạt động đã lồng ghép
          - Tiếp tục sưu tầm tranh ảnh, thơ chuyện, bài hát và sáng tác thơ, chuyện, bài hát câu đố về bảo vệ môi trường
          - Lồng ghép nội dung tuyên truyền qua nội dung của chủ đề trong tháng
          * Tháng 1+2/ 2024:
          - Kiểm tra sưu tầm tranh ảnh, thơ, chuyện, bài hát câu đố và sáng tác với các nội dung liên quan
          - Hướng dẫn cô và trẻ làm sách tranh về giáo dục UPBĐKH
          - Hướng dẫn trẻ làm sách tranh về các hiện tượng thời tiết
          - Trao đổi kinh nghiệm khi thực hiện GDUPBĐKH tại lớp
          * Tháng 3/2024:
          - Tiếp tục vận động GV làm đồ dùng phục vụ hoạt động GDUPBĐKH
          - Hướng dẫn trẻ thực hiện các hoạt động đơn giản, nhuần nhuyễn
          - Tiếp tục thực hiện lồng ghép GDUPBĐKH
          * Tháng 4/2024:
          - Làm đồ dùng dạy học về GDUPBĐKH
          - Lồng ghép nội dung tuyên truyền qua nội dung của chủ đề trong tháng
          * Tháng 5/2024:
          - Đánh giá kết quả trên trẻ qua phiếu khảo sát.
          Trên đây là kế hoạch giáo dục UPBĐKH trong trường Mẫu giáo Sao Biển. Kính đề nghị đội ngũ giáo viên, nhất là giáo viên dạy các lớp 5 tuổi kịp thời nắm bắt, nghiên cứu và thực hiện.
                                              
Nơi nhận:                                                                   PHÓ HIỆU TRƯỞNG
- Các tổ chuyên môn (T/h)
     - Lưu VT.                                                          
                                                                                          
       Phạm Thị Thu Chang

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

fixleft
fixright
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây