Học tập Bác Hồ

KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG GIAI ĐOẠN 2022-2026 MGB

Thứ năm - 20/10/2022 12:41
Trường MG Sao Biển
  PHÒNG GDĐT NÚI THÀNH            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG MGCL SAO BIỂN                       Độc lập -  Tự do - Hạnh phúc
       
   

   Số:     /KH-MGSB                              Tam Hải, ngày 04 tháng 01 năm 2022

KẾ HOẠCH
CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG MNCL SAO BIỂN
GIAI ĐOẠN 2022 – 2026
 
 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
Trường Mẫu giáo công lập Sao Biển nằm trên địa bàn xã Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Trường được thành lập vào năm 1975 sau khi chia tách huyện Núi Thành, đến năm 2007  Ủy ban nhân dân huyện Núi Thành thống nhất về việc đổi tên các trường học trực thuộc UBND huyện thành trường Mẫu Giáo Bán Công Sao Biển. Đến tháng 7 năm 2010 đổi tên thành Trường Mẫu giáo công lập Sao Biển theo Quyết định số 3927/QĐ-UBND ngày 28/7/2010 gồm 1 điểm trường với 2 cơ sở. Cơ sở thứ 1( cơ sở chính) tại thôn Tân Lập có 7 lớp với tổng diện tích đất 2267,6m2, trong đó diện tích phòng học là 411,5 m2, diện tích sân chơi là 1949,85 m2; cơ sở  thứ 2( cơ sở lẻ) tại thôn Xuân Mỹ có 1 lớp, diện tích đất là 8.51 m2; các cơ sở đều được bố trí hợp lý, thuận lợi cho trẻ đến trường. Hiện nay nhà trường có tất cả 8 phòng học và các phòng chức năng theo quy định, các phòng được trang bị đầy đủ trang thiết bị theo quy định đáp ứng tốt cho việc NDCSGD trẻ. Trường có đầy đủ đồ chơi ngoài trời, có khuôn viên tường rào cổng ngõ riêng biệt, có biển tên trường, sân chơi được trồng nhiều cây xanh, cây cảnh, hoa và cây bóng mát, đây là không gian vui chơi hợp lý cho các cháu. Nhà trường đã tận dụng hết tất cả các khoản trống để xây dựng các khu vực hoạt động và vui chơi cho trẻ, khai thác và sử dụng có hiệu quả CSVC, trang thiết bị hiện có để phục vụ cho công tác NDCSGD trẻ, đáp ứng được yêu cầu hiện nay của ngành là xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.
Trong những năm qua, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường luôn tích cực đẩy mạnh các hoạt động để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học, nhà trường luôn phấn đấu để duy trì và giữ vững các tiêu chuẩn của trường chuẩn quốc gia mức độ I.
1. Thuận lợi :
- Được Lãnh đạo các cấp quan tâm chỉ đạo sâu sát, cải tạo cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bi và tạo điều kiện cho trường phát triển toàn diện.
- Hội Khuyến học, Ban đại diện cha mẹ học sinh, các đoàn thể, các mạnh thường quân rất quan tâm ủng hộ về vật chất lẫn tinh thần cho đội ngũ CB-GV-CNV hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Tập thể sư phạm nhà trường có tinh thần đoàn kết tốt, không ngại khó khăn, năng động, sáng tạo trong quá trình chăm sóc giáo dục trẻ, tạo cơ hội cho trẻ phát triển toàn diện.
- Trường đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ I năm 2016 đó là cơ sở, nền tảng cho sự phát triển bền vững ngành học mầm non ở địa phương.
- 100% Cán bộ, giáo viên biên chế trình độ chuyên môn đạt chuẩn theo quy định và trên chuẩn cáo chiếm 76,9%.
2. Khó khăn:
- Cơ sở chính thôn Xuân Mỹ nhà bếp bị xuống cấp trầm trọng, diện tích đất ở phía trước bị hẹp.
-  Cơ sở lẽ thôn Xuân Mỹ cùng chung diện tích đất với lớpTiểu học Trần Phú nên khó khăn trong việc xây dựng và khai thác các khu vui chơi riêng biệt cho trẻ hoạt động.
Từ những thuận lợi, khó khăn trên Trường MGCL Sao Biển, xây dựng Kế hoạch chiến lược giai đoạn 2022-2026 nhằm mục đích xác định những mục tiêu, biện pháp các công việc cụ thể để phát triển nhà trường trong thời gian đến.
II. CƠ SỞ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG
         - Căn cứ Luật Giáo dục Số 43/2019/QH14 ngày 14 tháng 06 năm 2019 về Luật giáo dục;
        - Thông tư 52/2020/TT-BGD ngày 31 tháng 12 năm 2020 Ban hành Điều lệ trường mầm non;
         Căn cứ Quyết định số2161/QĐ-BGD ngày 26/6/2017 của Bộ GDĐT ban hành Kế hoạch thực hiện mục tiêu phát triển bền vững lĩnh vực GDĐT đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030;
         Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non;
         - Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;
           - Căn cứ Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 25/4/2017  của Tỉnh ủy Quảng Nam Ban hành Nghị quyết Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 7, khóa XXI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2025
         Căn cứ đặc điểm tình hình của trường và địa phương.
1. Điểm mạnh
        - Tổng số CBGVNV gồm 26 đ/c (biên chế 21 đ/c, hợp đồng 5 đ/c). Trong đó:
        +BGH: 03 đ/c                  + GV: 16 đ/c                  + Nhân viên: 07 đ/c
       - Trình độ đào tạo:
       + Chuyên môn: ĐH: 20 đ/c;       TC: 01 đ/c; SC: 05 đ/c
       + Tin học chứng chỉ B: 18 đ/c; Tin học Văn phòng: 3 đ/c
       + Ngoại ngữ chứng chỉ B:19 đ/c;  Trung cấp chính trị: 4 đ/c
       - Tỷ lệ giáo viên, nhân viên hiện nay đảm bảo đủ biên chế theo quy định. Trong những năm học qua nhà trường đã làm tốt công tác xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên có phẩm chất đạo đức tốt, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng và tâm huyết với nghề.Tổng số cán bộ giáo viên có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn là 100%. Trong đó trên chuẩn: 20/26 người đạt 76,9%. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đoàn kết nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm, yêu nghề, gắn bó với nhà trường, có ý thức rèn luyện, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ nhằm đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục mầm non.
- Công tác tổ chức quản lý của Ban Giám Hiệu: Cơ bản có tầm nhìn chiến lược lâu dài, có định hướng và có các kế hoạch cụ thể, phù hợp với thực trạng của đơn vị qua từng giai đoạn để xây dựng và phát triển nhà trường. Công tác kiểm tra đánh giá và thúc đẩy về mọi mặt được đánh giá kịp thời, khách quan và đã có những định hướng về công tác xây dựng chất lượng đội ngũ nói riêng và chất lượng nhà trường nói chung. Ban Giám Hiệu có ý thức trách nhiệm cao trong công việc được giao, biết tổ chức, xây dựng kế hoạch để thực hiện các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn;
- Chất lượng học sinh năm học 2021 - 2022
+ Toàn trường có tổng số lớp: 8 lớp với tổng số học sinh 186 trẻ.Trong đó có  4 lớp MG lớn, 4 lớp MG nhỡ.
+ Tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi 100%, trẻ từ 3-5 tuổi đạt 79%.
+ Thực hiện tốt chuyên môn, nội dung chương trình Giáo dục mầm non.
+ Cơ sở vật chất: Tổng diện tích khuôn viên trường 3,118,6 m2( cả 2 cơ sở)
+ Phòng học: 8 phòng.
+ Thành tích: Đơn vị đã từng bước ổn định và đang phát triển vững chắc về mọi mặt, đã và đang có những định hướng cơ bản và được chính quyền địa phương quan tâm ủng hộ.
Thành tích nổi bật: Trong những năm gần đây trường luôn đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc được Chủ tịch tỉnh tặng bằng khen. Đặc biệt, năm 2018-2019 được Chủ tịch UBND tỉnh tặng cờ thi đua dẫn đầu phong trào thi đua của ngành. 
2. Điểm hạn chế
   - Tổ chức quản lý của Ban Giám hiệu
+ Trường có 1 cơ sở lẻ cách sông trở đò nên việc quản lý con người và thực hiện chuyên môn, phong trào còn gặp nhiều khó khăn.
- Đội ngũ giáo viên, nhân viên
- Một số giáo viên mới, trẻ vì thế hàng năm tỉ lệ giáo viên nghỉ hộ sản nhiều, con mọn nhiều, thường xuyên xin nghỉ vì con ốm, chiếm tỉ lệ cao.
        - Chất lượng CSGD trẻ
         - Đa phần bố mẹ đi làm ăn xa, con ở với ông bà nên công tác phối hợp giáo dục trẻ từ gia đình đến nhà trường còn hạn chế.
         - Cơ sở vật chất: Phòng chức năng còn thiếu (như hội trường). Nhà bếp xuống cấp trầm trọng vì đã xây dựng lâu năm, cải tạo từ phòng học cũ của trường Tiểu học Trần Phú.

3. Thời cơ
          - Trong những năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quan tâm của các cấp các ngành, bậc học mầm non đã được quan tâm đầu tư. Hiện nay phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi đang được triển khai thực hiện tốt, nhiều chế độ chính sách hỗ trợ cho trẻ khi đến trường. UBND huyện đã đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khang trang, đẹp đẽ, với tổng số tiền đầu tư lớn mỗi năm. Tình hình kinh tế - xã hội của địa phương đã có những bước phát triển ổn định, đời sống người dân đã có những cải thiện đáng kể, nhu cầu học tập của con em ngày càng cao.
         - Công tác xã hội hoá giáo dục đã có nhiều chuyển biến tích cực, cấp ủy và chính quyền địa phương đã quan tâm đến sự nghiệp giáo dục trên địa bàn. Gia đình - Xã hội và cộng đồng đã nêu cao trách nhiệm trong công tác giáo dục con, em mình.
          - Nhà trường luôn được sự tín nhiệm của cấp trên và phụ huynh học sinh, được đưa vào lộ trình xây dựng trường chuẩn quốc gia mức độ 2 trong những năm tới.
4. Thách thức
          - Yêu cầu của xã hội và phụ huynh ngày càng cao về chất lượng giáo dục trong thời kỳ hội nhập.
          - Chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên phải đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục. Ứng dụng CNTT trong giảng dạy, trình độ ngoại ngữ, khả năng sáng tạo của cán bộ, giáo viên, nhân viên.
         - Các trường mầm non trên địa bàn tỉnh, đặc biệt các trường mầm non tư thục không ngừng phát triển về quy mô, chất lượng tạo nên sự cạnh tranh lớn giữa các trường.
5. Xác định các vấn đề ưu tiên
         - Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi theo tiêu chuẩn quy định, đảm bảo điều kiện tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ.
         - Xây dựng nhà trường thực sự là một trường có uy tín, chất lượng cao gắn với lộ trình xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.
        - Kiện toàn và nâng cao chất lượng công tác quản lý, điều hành của Ban giám hiệu theo hướng chuyên môn hoá với sự phân công phụ trách các mảng công việc. Xây dựng kỷ cương nền nếp làm việc khoa học trong nhà trường.
        - Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên.
        - Ứng dụng CNTT trong công tác quản lý và giáo dục trẻ.
         - Đổi mới phương pháp giáo dục theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của trẻ.
           - Từng bước tăng cường cơ sở vật chất, xây mới, tu sửa, nâng cấp, và mua sắm mới trang thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu, nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ.
III. TẦM NHÌN, SỨ MỆNH, CÁC GIÁ TRỊ VÀ PHƯƠNG CHÂM HÀNH ĐỘNG
1. Tầm nhìn  
          Trường MG sao Biển phấn đấu luôn là một ngôi trường thân thiện, chất lượng và hiệu quả, có đủ cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại. Là nơi các bậc phụ huynh tin tưởng gửi gắm con em vào học tập, trẻ có những kỹ năng cơ bản để học lên ở cấp học tiểu học. Một chiếc nôi rèn luyện để giáo viên cống hiến và học sinh luôn có khát vọng vươn lên khẳng định bản thân, có những kĩ năng cơ bản để phục vụ cuộc sống.
          2. Sứ mệnh
          Tạo dựng được môi trường giáo dục có nền nếp, kỷ cương, có chất lượng giáo dục cao, để mỗi trẻ em đều có cơ hội phát triển tối đa năng lực của bản thân. Xây dựng trường học có tính kỉ luật lao động cao, biết thương yêu hỗ trợ nhau, biết được nhiệm vụ của mỗi cá nhân để tư duy, sáng tạo, làm việc có hiệu quả, trung thực, khách quan trong việc thực thi nhiệm vụ.
            3. Hệ thống giá trị cơ bản:
         - Đoàn kết - Tính thân thiện
         - Tinh thần trách nhiệm - Sự hợp tác
         - Lòng nhân ái - Tính sáng tạo đổi mới
         - Tính trung thực - Khát vọng vươn tới
4. Phương châm hành động
“Người học là nhân vật quan trọng của nhà trường, là dòng máu của nhà trường, là nhân tố quyết định sự sống còn của nhà trường”
“Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai”
“Hãy dành Tất cả những gì tốt đẹp nhất cho trẻ thơ”
IV. MỤC TIÊU CHUNG, CHỈ TIÊU CỤ THỂ
1. Mục tiêu chung
Ổn định, phát triển, xây dựng đơn vị có uy tín về mọi mặt, tiến tới tiếp cận với mô hình giáo dục hiện đại, đạt các mức độ theo quy định của Trường Mầm non đạt Chuẩn Quốc gia mức 2.
2. Chỉ  tiêu cụ thể
2.1. Đội ngũ cán bộ, giáo viên
- Năng lực chuyên môn của cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên: 100% CBQL,GV đạt trình độ đại học MN, 70% GV đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức xuất sắc trở lên, trong đó có 30% giáo viên đạt chuẩn ở mức khá. Tỷ lệ giáo viên giỏi cấp trường đạt 100%, trong đó có ít nhất 30% đạt giáo viên giỏi cấp huyện.
- 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên văn phòng sử dụng thành thạo máy tính; nhận, gửi, lưu trữ thư điện tử khoa học, hiệu quả.
- Hàng năm số tiết dạy có sử dụng công nghệ thông tin đạt 100%
- Hằng năm đạt các danh hiệu thi đua: Chiến sĩ thi đua cơ sở 15%, Lao động tiên tiến 100%;
- Phát triển 01-02 Đảng viên mới hàng năm ; Chi bộ luôn đạt Chi bộ hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
2.2. Học sinh.
- Qui mô : Lớp - học sinh/năm học
Năm học
2021 – 2022
Năm học
2022 – 2023
Năm học
2023– 2024
Năm học
2024 – 2025
Năm học
2025 – 2026
Số lớp Số HS Số lớp Số HS Số lớp Số HS Số lớp Số HS Số lớp Số HS
8 186 8 202 8 205 8 210 8 211
- Chất lượng học tập.
          + Tỷ lệ chuyên cần của trẻ: đạt 95% trở lên đối với trẻ 5 tuổi, 90% trở lên đối với trẻ ở các độ tuổi khác.
         + 100% trẻ được ăn bán trú tại trường.
          + Có ít nhất 95% trẻ phát triển bình thường về cân nặng và chiều cao theo tuổi
          + 90% trẻ phát triển toàn diện theo 5 lĩnh vực: đức, trí, thể, mỹ, và phát triển tình cảm xã hội.
         + 100% trẻ 5 tuổi được đánh giá sự phát triển theo bộ chuẩn đạt yêu cầu
         + Bàn giao học sinh 5 tuổi cho các trường tiểu học đạt 100%.
         + Các cháu được giáo dục các kỹ năng sống cơ bản, có các thói quen vệ sinh, các hành vi văn minh, có các kỹ năng tự phục vụ bản thân. Mạnh dạn, tự tin tích cực tham gia các hoạt động của lớp, xã hội.
         +100% trẻ được đảm bảo an toàn tuyệt đối, được thực hiện công tác chăm sóc nuôi dưỡng theo yêu cầu. Hàng năm được khám sức khỏe theo quy định.
2.3. Cơ sở vật chất.
- Đáp ứng yêu cầu trường mầm non đạt chuẩn mức độ 2 vào năm 2025
- Xây dựng môi trường sư phạm luôn đạt "Cơ quan văn hoá" hằng năm.
V. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP
1. Ổn định về mọi mặt và làm tiền đề cho kế hoạch thực hiện lộ trình xây dựng trường đạt Chuẩn Quốc gia mức độ 2.
* Nhiệm vụ.
- Tập trung mọi nguồn lực để tiếp tục củng cố các kết quả đã đạt được và phát triển trường lớp về mọi mặt trong năm học này và những năm học tiếp theo;
- Xây dựng bộ máy quản lí, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường; xây dựng khối đoàn kết nội bộ để đặt nền tảng vững chắc cho sự phát triển của Đơn vị;
* Giải pháp.
- Ổn định công tác tổ chức, nắm bắt các thông tin về mặt bằng của học sinh, làm tốt công tác thông tin hai chiều trong địa bàn tuyển sinh của nhà trường;
- Gắn trách nhiệm của từng cá nhân đối với công việc được giao. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ để đáp ứng với yêu cầu công việc của nhà trường trong giai đoạn hiện nay;
- Ra Nghị quyết chuyên đề gắn liền trách nhiệm của mỗi CB, GV, NV và yêu cầu giáo viên thường xuyên tự học, tự bồi dưỡng, trao dồi đạo đức, lương tâm trách nhiệm của nhà giáo để có được sự mẫu mực, uy tín đối với đồng nghiệp cũng như đối với  phụ huynh và học sinh;
- Tổ chức các chuyên đề về giảng dạy, sử dụng phương pháp dạy theo từng môn học, giúp giáo viên có các kỹ năng soạn giảng cho phù hợp với đối tượng học sinh của từng lớp, từng điểm trường;
- Kiểm tra hồ sơ giáo viên theo kế hoạch, đột xuất. Tăng cường dự giờ thăm lớp để kịp thời điều chỉnh những thiếu sót trong giảng dạy, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ;
- Xây dựng hệ thống tiêu chí, minh chứng, áp dụng chuẩn nghề nghiệp giáo viên Mầm non để đánh giá phân loại GV cuối năm học từ đó có những định hướng bố trí, sắp xếp và làm tốt công tác bồi dưỡng GV hàng năm.
* Người phụ trách.
- Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn, tổ trưởng chuyên môn, giáo viên từng lớp và đội ngũ nhân viên.
2. Tiếp tục làm tốt công tác giáo dục về tư tưởng, nhận thức cho đội ngũ
nhằm nâng cao chất lượng làm việc và hướng tới xây dựng chất lượng "mũi nhọn".
* Nhiệm vụ.
    Phát huy vai trò lãnh đạo của Chi bộ Đảng, phân công, phân nhiệm cho từng cá nhân và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường.
* Giải pháp.
- Thường xuyên tổ chức các buổi học tập các Nghị quyết, chỉ thị, các văn bản, Điều lệ trường Mầm non, các văn bản liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của CB, GV, NV trong nhà trường;
- Tổ chức thường xuyên các chuyên đề dạy học, tổ chức cho giáo viên nòng cốt được tham gia giao lưu học tập ở các trường thuận lợi;
* Người phụ trách: Ban Giám hiệu.
3. Tiếp tục khai thác tối đa về ƯDCNTT trong dạy học, sử dụng hộp thư điện tử cá nhân, truy cập các trang website để phục vụ cho công tác giáo dục.
* Nhiệm vụ: Sử dụng tiết kiệm các nguồn kinh phí để đầu tư hệ thống máy tính, các thiết bị giáo dục khác theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá, bảo quản và sử dụng hiệu quả, lâu dài, tiến tới đạt các tiêu chí về trường đạt chuẩn quốc gia mức 2 vào năm 2025 và công nhận lại sau năm năm vào năm 2030. 
* Giải pháp: Tham mưu với UBND thị trấn, Phòng GD-ĐT đầu tư cơ sở vật chất,  trang thiết bị cho nhà trường. Tiếp tục huy động các nguồn đóng góp của CMHS, các tổ chức kinh doanh trên địa bàn xã để thực hiện sửa chữa nhỏ các phòng học, xây dựng cảnh quan nhà trường. Thường xuyên kiểm tra, thống kê thiết bị, đồ dùng dạy học hết hạn sử dụng, đã hỏng để có kế hoạch mua sắm, sửa chữa đề nghị cấp bổ sung.
* Người phụ trách: Hiệu trưởng, chủ tịch Công đoàn, kế toán, nhân viên.
4. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, tăng cường công tác kiểm tra và tự kiểm tra để khắc phục những tồn tại yếu kém khi thực hiện Kế hoạch dài hạn
* Nhiệm vụ: Xây dựng và phát triển ý chí làm việc của tập thể, mỗi thành viên trong đơn vị đều phải có tư tưởng dám nghĩ, biết làm, nâng cao tính phê bình và tự phê bình của mỗi cá nhân, có định hướng cụ thể về hình ảnh của trường đến năm 2026.
* Giải pháp: Giảm bớt thủ tục hành chính trong công tác điều hành quản lí của Hiệu trưởng và các tổ chức đoàn thể như: hạn chế các buổi hội họp, triển khai nhanh đầy đủ và kịp thời các nội dung cần làm; Đổi mới cách đánh giá, kiểm tra, khắc phục kịp thời và đạt hiệu quả các sai sót hạn chế của từng cá nhân và các tổ chức đoàn thể; Làm tốt công tác thi đua khen thưởng đối với giáo viên và học sinh; đánh giá đúng năng lực thực của từng cá nhân; Bố trí, sắp xếp công việc phù hợp với năng lực của từng cá nhân; tạo điều kiện cho những giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được tham gia học tập các lớp nâng chuẩn trong từng năm học; Chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật lao động, đảm bảo ý thức trách nhiệm và nề nếp làm việc.
* Người phụ trách: Hiệu trưởng, Hội đồng trường, Hội đồng thi đua,...
5. Thực hiện có hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động, làm tốt công tác tuyên truyền vận động HS đi học chuyên cần.
* Nhiệm vụ: Chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả các phong trào và các cuộc vận
động. Đặc biệt là cuộc vận động "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" phong trào "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực"; Tiếp tục triển khai thực hiện chỉ thị 22/CT-UBND ngày 12/10/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam về tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc trong các cơ quan đơn vị. Thực hiện tốt phương châm "Mỗi ngày đến trường là một ngày vui".
* Giải pháp: Làm tốt công tác nêu gương các cá nhân điển hình trong các buổi Hội nghị, tổng kết, sơ kết; Đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới công tác soạn bài, xây dựng kế hoạch, tránh máy móc, sao chép để GV có thời gian đầu tư cho mục tiêu bài dạy nhằm "chăm sóc" học sinh tốt hơn; Đổi mới hình thức hội họp, đổi mới hình thức thảo luận với CMHS của các lớp, phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ tốt hơn.
* Người phụ trách: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, GV chủ nhiệm.
6. Thực hiện có hiệu quả vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, làm tốt công tác đảm bảo dinh dưỡng cho trẻ.
* Nhiệm vụ: Chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả đảm bảo dinh dưỡng, VSATTP,VSMT cho trẻ trong trường. Đội ngũ nhân viên cấp dưỡng phải được tập huấn kiến thức VSATTP,...Hợp đồng thực phẩm đảm bảo chất lượng, giá cả và đầy đủ thủ tục theo quy định.
- Thực hiện tốt phương châm “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”.
*Giải pháp: 100% cấp dưỡng và BGH phải được tập huấn kiến thức VSATTP. Phân công PHT phụ trách bán trú theo dõi thực phẩm theo ký kết Hợp đồng thực phẩm đảm bảo chất lượng, giá cả và đầy đủ thủ tục...Thực hiện tính khẩu phần ăn cho trẻ trên phần mềm dinh dưỡng. Thành lập ban kiểm tra VSATTP và vệ sinh môi trường.
* Người phụ trách: Toàn thể nhà trường.
7. Đổi mới công tác giáo dục đạo đức, tăng cường rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng tự phục vụ cho học sinh.
* Nhiệm vụ: Tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp, tổ chức các chuyên đề và ngoại khoá để giáo dục kĩ năng sống, kỹ năng tự phục vụ cho HS.
* Giải pháp: Xây dựng các kế hoạch tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp như giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng tự phục vụ: rửa tay, tự múc cơm ăn, chải răng, thay quần áo, lau mặt... phù hợp với thực trạng đối tượng học sinh của từng lớp; Tổ chức các chuyên đề về giáo dục đạo đức, triển khai cuộc vận động "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo" tuyên truyền về " Biển đảo" đến toàn thể HS và giáo viên để cùng thực hiện các công việc cụ thể như: hiểu biết và gìn giữ biển đảo của quê hương, giúp nhau trong học tập, vâng lời bố mẹ, ông bà, thầy cô, gây quỹ ủng hộ bạn nghèo, học thực, dạy thực, đánh giá đúng năng lực của HS; Tăng cường tổ chức các hoạt động vui chơi, trò chơi học tập, trò chơi dân gian để rèn tính mạnh dạn, tự tin cho trẻ.
* Người phụ trách: BGH, Công đoàn, Đoàn TN, Ban đại diện CMHS, GV
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN, THEO DÕI, KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ
1. Phổ biến kế hoạch chiến lược
    - Kế hoạch chiến lược Trường MGCL Sao Biển được phổ biến rộng rãi tới toàn thể cán bộ giáo viên, NV nhà trường và được công khai trong bảng tuyên truyền nhà trường.
- Báo cáo với Phòng GD&ĐT, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể trên địa bàn xã Tam Hải.
2. Tổ chức thực hiện
Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch chiến lược là bộ phận chịu trách nhiệm điều phối quá trình triển khai kế hoạch chiến lược. Điều chỉnh kế hoạch chiến lược sau từng giai đoạn sát với tình hình thực tế của nhà trường.
3. Lộ trình thực hiện kế hoạch chiến lược
         - Giai đoạn 1: Từ năm 2022-2024
         - Giai đoạn 2: Từ năm 2024 - 2026
        3.1. Về quy mô trường, lớp và số học sinh
        Số lớp, số học sinh cụ thể như sau:
Năm học Tổng số Chia ra
Số lớp Số trẻ 3-4 tuổi 4-5 tuổi 5-6 tuổi
Số lớp Số trẻ Số lớp Số trẻ Số lớp Số trẻ
2022-2024 8 205 0 0 4 100 4 105
2024-2026 8 211 0 0 4 110 4 101
3.2. Về Chất lượng chăm sóc,nuôi dưỡng, giáo dục trẻ
- Phối hợp với trung tâm y tế, y tế xã khám sức khỏe định kỳ cho cô và trẻ.
- Nâng cao chất lượng bữa ăn giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng, thấp còi, thừa cân, béo phì cuối năm giảm 2% so với đầu năm học. 
3.3. Về Đội ngũ CB, GV, NV
Tham mưu tuyển dụng, hợp đồng giáo viên, nhân viên đảm bảo đủ về số lượng, chất lượng và trình độ chuyên môn theo quy định. Đối với nhà trẻ 2,5 giáo viên/lớp, mẫu giáo 2,2 giáo viên/lớp; có đủ nhân viên làm nhiệm vụ kế toán, văn thư, thủ quỹ, y tế, nấu ăn, bảo vệ.
Mục tiêu chính Thời gian hoàn thành
Giai đoạn 1
2022-2024
Giai đoạn 2
2024-2026
Tổng số CB,GV,NV:
- Cán bộ quản lý:
- Giáo viên:
- Nhân viên:
26
3
16
7
26
3
16
7
Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ 
(CBQL, GV):
- Đại học:
- Trên đại học:


20/26
0


20/26
0
Trình độ LLCT:
- Trung cấp LLCT:
- Cao cấp LLCT:

4/26
0

6/26
0
Trình độ Ngoại ngữ  B: 19/26 19/26
Trình độ tin học B: 20/26 20/26
Đảng viên: 18 20
Đánh giá chuẩn HT, PHT, GV, NV:
- Loại tốt:
- Loại khá:
- Loại đạt yêu cầu:

22/26
4/26
0

22/26
4/26
0
 
3.4. Về cơ sở vật chất, TBDH, ĐDĐC
- Tham mưu với các cấp lãnh đạo xây dựng trường đảm bảo đủ số phòng học, phòng chức năng cho học sinh học tập, vui chơi.
- Tiếp tục bổ sung, chuẩn hóa trang thiết bị chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ từ nguồn kinh phí giao quyền tự chủ theo quy định. Huy động các nguồn lực xã hội thực hiện xã hội hóa việc đầu tư cơ sở vật chất, trang bị thiết bị, đồ dùng, đồ chơi
- Quy hoạch môi trường bên trong và bên ngoài, quy hoạch lại cây xanh, hoa cảnh tạo môi trường Xanh- Sạch- Đẹp thể hiện môi trường giáo dục thân thiện, an toàn.
Mục tiêu chính Thời gian hoàn thành
Giai đoạn 1
2022-2024
Giai đoạn 2
2024-2026
Tổng số phòng học: 8 8
Tổng số phòng chức năng: 8 9
Số công trình vệ sinh của trẻ: 8 8
Số công trình vệ sinh của giáo viên: 2 2
* Thiết bị dạy học:
- máy tính
- ti vi
máy chiếu

10 máy tính
9 ti vi
1 máy chiếu

20 máy tính
9 ti vi
1 máy chiếu
* Đồ dùng đồ chơi:
- Tham mưu với Phòng GD&ĐT, Sở GD&ĐT hỗ trợ bộ đồ chơi hiện đại
- Mua sắm đồ dùng đồ chơi theo văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BGDĐT cho 8 lớp

7 bộ

800 bộ
(đồ dùng)

8 bộ


800 bộ
(đồ dùng)
3.5. Về Kiểm định CLGD và XD trường chuẩn
Huy động mọi nguồn lực để thực hiện tốt công tác kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường chuẩn quốc gia theo Thông tư 19/2018/TT-BGDĐT.
Mục tiêu chính Thời gian hoàn thành
Giai đoạn 1
2022-2024
Giai đoạn 2
 2024-2026
Xây dựng và thực hiện kế hoạch tự đánh giá theo Thông tư 19/2018/TT-BGDĐT. Tháng 5 hằng năm Hàng năm bổ sung, chỉnh sửa kế hoạch, báo cáo Tự đánh giá
Xây dựng và thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng, theo tiêu chuẩn trường chuẩn quốc gia mức độ 2   ×
Đăng ký đánh giá ngoài   Tháng 5/2025
4. Đối với Hiệu trưởng
Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch chiến lược tới từng cán bộ, giáo viên,
nhân viên nhà trường. Thành lập Ban kiểm tra và đánh giá thực hiện kế hoạch trong từng năm học.
5. Đối với Phó Hiệu trưởng
Giúp Hiệu trưởng tổ chức triển khai từng công việc cụ thể, đồng thời kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch, đề xuất những giải pháp để thực hiện.
6. Đối với các Tổ trưởng (VP+chuyên môn)
Tổ chức thực hiện kế hoạch trong tổ; kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch của các thành viên. Tìm hiểu nguyên nhân, đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch.
7. Đối với cá nhân cán bộ, giáo viên, nhân viên
Căn cứ kế hoạch chiến lược, kế hoạch năm học của nhà trường để xây dựng kế hoạch công tác cá nhân theo từng năm học. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch theo từng học kỳ, năm học. Đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch.
8. Đối với các tổ chức, Đoàn thể trong nhà trường
Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của từng tổ chức xây dựng kế hoạch, chương trình hành động sát với yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong kế hoạch này.
VII. KIẾN NGHỊ 
1. Đối với UBND huyện
Hỗ trợ về cơ chế chính sách tài chính để Nhà trường thực hiện các mục tiêu chiến lược đề ra.
Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho trường để thực hiện kế hoạch chiến lược.
2. Đối với Phòng GD&ĐT
+ Phê duyệt Kế hoạch chiến lược và hỗ trợ cho Trường trong thực hiện nội dung theo đúng kế hoạch các hoạt động hoạt động nhà trường phù hợp với chiến lược phát triển.
+ Hỗ trợ, hướng dẫn về cơ chế chính sách, tài chính, nhân lực và đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho trường để thực hiện các mục tiêu của kế hoạch chiến lược.
3. Đối với địa phương
          - Quan tâm chỉ đạo công tác xã hội hóa giáo dục tại địa phương, thông tin, tuyên truyền để thu hút sự quan tâm của mọi người dân, toàn xã hội trong việc xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, chất lượng cho con em địa phương.
          - Cấp ủy, chính quyền địa phương, hội khuyến học quan tâm giúp đỡ nhà trường về cơ sở vật chất trường học, tạo nguồn vốn đối ứng, chủ đầu tư những hạng mục lớn; bảo vệ an ninh trật tự, tuyên truyền công tác giáo dục đạo đức học sinh qua hệ thống thông tin đại chúng.
           Trên đây là kế hoạch chiến lược phát triển Trường MGCL Sao Biển giai đoạn 2022-2026. Kế hoạch chiến lược này nhằm định hướng cho quá trình xây dựng và phát triển nhà trường trong thời gian 5 năm tới; giúp cho nhà trường có sự điều chỉnh hợp lý trong kế hoạch thực hiện nhiệm vụ hàng năm. Kế hoạch chiến lược cũng thể hiện sự quyết tâm của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường trong việc xây dựng nhà trường luôn xứng đáng với niềm tin của nhân dân, học sinh đáp ứng ngày một tốt hơn các yêu cầu của đào tạo con người mới trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế./.
 Nơi nhận:    
- Phòng GD&ĐT (B/c) ;                                                                             HIỆU TRƯỞNG
- Đảng uỷ - UBND xã (B/c);
- Lưu VT.                                                                                   
                                                                              

      
                                                                                      Lê Thị Hồng Trinh
                               
PHÊ DUYỆT CỦA UBND XÃ TAM HẢI             PHÒNG GDĐT NÚI THÀNH
                      CHỦ TỊCH                                                    TRƯỞNG PHÒNG                        
  PHÒNG GDĐT NÚI THÀNH            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG MGCL SAO BIỂN                       Độc lập -  Tự do - Hạnh phúc
       
   

   Số:     /KH-MGSB                              Tam Hải, ngày 04 tháng 01 năm 2022

KẾ HOẠCH
CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG MNCL SAO BIỂN
GIAI ĐOẠN 2022 – 2026
 
 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
Trường Mẫu giáo công lập Sao Biển nằm trên địa bàn xã Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Trường được thành lập vào năm 1975 sau khi chia tách huyện Núi Thành, đến năm 2007  Ủy ban nhân dân huyện Núi Thành thống nhất về việc đổi tên các trường học trực thuộc UBND huyện thành trường Mẫu Giáo Bán Công Sao Biển. Đến tháng 7 năm 2010 đổi tên thành Trường Mẫu giáo công lập Sao Biển theo Quyết định số 3927/QĐ-UBND ngày 28/7/2010 gồm 1 điểm trường với 2 cơ sở. Cơ sở thứ 1( cơ sở chính) tại thôn Tân Lập có 7 lớp với tổng diện tích đất 2267,6m2, trong đó diện tích phòng học là 411,5 m2, diện tích sân chơi là 1949,85 m2; cơ sở  thứ 2( cơ sở lẻ) tại thôn Xuân Mỹ có 1 lớp, diện tích đất là 8.51 m2; các cơ sở đều được bố trí hợp lý, thuận lợi cho trẻ đến trường. Hiện nay nhà trường có tất cả 8 phòng học và các phòng chức năng theo quy định, các phòng được trang bị đầy đủ trang thiết bị theo quy định đáp ứng tốt cho việc NDCSGD trẻ. Trường có đầy đủ đồ chơi ngoài trời, có khuôn viên tường rào cổng ngõ riêng biệt, có biển tên trường, sân chơi được trồng nhiều cây xanh, cây cảnh, hoa và cây bóng mát, đây là không gian vui chơi hợp lý cho các cháu. Nhà trường đã tận dụng hết tất cả các khoản trống để xây dựng các khu vực hoạt động và vui chơi cho trẻ, khai thác và sử dụng có hiệu quả CSVC, trang thiết bị hiện có để phục vụ cho công tác NDCSGD trẻ, đáp ứng được yêu cầu hiện nay của ngành là xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.
Trong những năm qua, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường luôn tích cực đẩy mạnh các hoạt động để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học, nhà trường luôn phấn đấu để duy trì và giữ vững các tiêu chuẩn của trường chuẩn quốc gia mức độ I.
1. Thuận lợi :
- Được Lãnh đạo các cấp quan tâm chỉ đạo sâu sát, cải tạo cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bi và tạo điều kiện cho trường phát triển toàn diện.
- Hội Khuyến học, Ban đại diện cha mẹ học sinh, các đoàn thể, các mạnh thường quân rất quan tâm ủng hộ về vật chất lẫn tinh thần cho đội ngũ CB-GV-CNV hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Tập thể sư phạm nhà trường có tinh thần đoàn kết tốt, không ngại khó khăn, năng động, sáng tạo trong quá trình chăm sóc giáo dục trẻ, tạo cơ hội cho trẻ phát triển toàn diện.
- Trường đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ I năm 2016 đó là cơ sở, nền tảng cho sự phát triển bền vững ngành học mầm non ở địa phương.
- 100% Cán bộ, giáo viên biên chế trình độ chuyên môn đạt chuẩn theo quy định và trên chuẩn cáo chiếm 76,9%.
2. Khó khăn:
- Cơ sở chính thôn Xuân Mỹ nhà bếp bị xuống cấp trầm trọng, diện tích đất ở phía trước bị hẹp.
-  Cơ sở lẽ thôn Xuân Mỹ cùng chung diện tích đất với lớpTiểu học Trần Phú nên khó khăn trong việc xây dựng và khai thác các khu vui chơi riêng biệt cho trẻ hoạt động.
Từ những thuận lợi, khó khăn trên Trường MGCL Sao Biển, xây dựng Kế hoạch chiến lược giai đoạn 2022-2026 nhằm mục đích xác định những mục tiêu, biện pháp các công việc cụ thể để phát triển nhà trường trong thời gian đến.
II. CƠ SỞ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG
         - Căn cứ Luật Giáo dục Số 43/2019/QH14 ngày 14 tháng 06 năm 2019 về Luật giáo dục;
        - Thông tư 52/2020/TT-BGD ngày 31 tháng 12 năm 2020 Ban hành Điều lệ trường mầm non;
         Căn cứ Quyết định số2161/QĐ-BGD ngày 26/6/2017 của Bộ GDĐT ban hành Kế hoạch thực hiện mục tiêu phát triển bền vững lĩnh vực GDĐT đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030;
         Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non;
         - Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;
           - Căn cứ Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 25/4/2017  của Tỉnh ủy Quảng Nam Ban hành Nghị quyết Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 7, khóa XXI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2025
         Căn cứ đặc điểm tình hình của trường và địa phương.
1. Điểm mạnh
        - Tổng số CBGVNV gồm 26 đ/c (biên chế 21 đ/c, hợp đồng 5 đ/c). Trong đó:
        +BGH: 03 đ/c                  + GV: 16 đ/c                  + Nhân viên: 07 đ/c
       - Trình độ đào tạo:
       + Chuyên môn: ĐH: 20 đ/c;       TC: 01 đ/c; SC: 05 đ/c
       + Tin học chứng chỉ B: 18 đ/c; Tin học Văn phòng: 3 đ/c
       + Ngoại ngữ chứng chỉ B:19 đ/c;  Trung cấp chính trị: 4 đ/c
       - Tỷ lệ giáo viên, nhân viên hiện nay đảm bảo đủ biên chế theo quy định. Trong những năm học qua nhà trường đã làm tốt công tác xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên có phẩm chất đạo đức tốt, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng và tâm huyết với nghề.Tổng số cán bộ giáo viên có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn là 100%. Trong đó trên chuẩn: 20/26 người đạt 76,9%. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đoàn kết nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm, yêu nghề, gắn bó với nhà trường, có ý thức rèn luyện, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ nhằm đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục mầm non.
- Công tác tổ chức quản lý của Ban Giám Hiệu: Cơ bản có tầm nhìn chiến lược lâu dài, có định hướng và có các kế hoạch cụ thể, phù hợp với thực trạng của đơn vị qua từng giai đoạn để xây dựng và phát triển nhà trường. Công tác kiểm tra đánh giá và thúc đẩy về mọi mặt được đánh giá kịp thời, khách quan và đã có những định hướng về công tác xây dựng chất lượng đội ngũ nói riêng và chất lượng nhà trường nói chung. Ban Giám Hiệu có ý thức trách nhiệm cao trong công việc được giao, biết tổ chức, xây dựng kế hoạch để thực hiện các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn;
- Chất lượng học sinh năm học 2021 - 2022
+ Toàn trường có tổng số lớp: 8 lớp với tổng số học sinh 186 trẻ.Trong đó có  4 lớp MG lớn, 4 lớp MG nhỡ.
+ Tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi 100%, trẻ từ 3-5 tuổi đạt 79%.
+ Thực hiện tốt chuyên môn, nội dung chương trình Giáo dục mầm non.
+ Cơ sở vật chất: Tổng diện tích khuôn viên trường 3,118,6 m2( cả 2 cơ sở)
+ Phòng học: 8 phòng.
+ Thành tích: Đơn vị đã từng bước ổn định và đang phát triển vững chắc về mọi mặt, đã và đang có những định hướng cơ bản và được chính quyền địa phương quan tâm ủng hộ.
Thành tích nổi bật: Trong những năm gần đây trường luôn đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc được Chủ tịch tỉnh tặng bằng khen. Đặc biệt, năm 2018-2019 được Chủ tịch UBND tỉnh tặng cờ thi đua dẫn đầu phong trào thi đua của ngành. 
2. Điểm hạn chế
   - Tổ chức quản lý của Ban Giám hiệu
+ Trường có 1 cơ sở lẻ cách sông trở đò nên việc quản lý con người và thực hiện chuyên môn, phong trào còn gặp nhiều khó khăn.
- Đội ngũ giáo viên, nhân viên
- Một số giáo viên mới, trẻ vì thế hàng năm tỉ lệ giáo viên nghỉ hộ sản nhiều, con mọn nhiều, thường xuyên xin nghỉ vì con ốm, chiếm tỉ lệ cao.
        - Chất lượng CSGD trẻ
         - Đa phần bố mẹ đi làm ăn xa, con ở với ông bà nên công tác phối hợp giáo dục trẻ từ gia đình đến nhà trường còn hạn chế.
         - Cơ sở vật chất: Phòng chức năng còn thiếu (như hội trường). Nhà bếp xuống cấp trầm trọng vì đã xây dựng lâu năm, cải tạo từ phòng học cũ của trường Tiểu học Trần Phú.

3. Thời cơ
          - Trong những năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quan tâm của các cấp các ngành, bậc học mầm non đã được quan tâm đầu tư. Hiện nay phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi đang được triển khai thực hiện tốt, nhiều chế độ chính sách hỗ trợ cho trẻ khi đến trường. UBND huyện đã đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khang trang, đẹp đẽ, với tổng số tiền đầu tư lớn mỗi năm. Tình hình kinh tế - xã hội của địa phương đã có những bước phát triển ổn định, đời sống người dân đã có những cải thiện đáng kể, nhu cầu học tập của con em ngày càng cao.
         - Công tác xã hội hoá giáo dục đã có nhiều chuyển biến tích cực, cấp ủy và chính quyền địa phương đã quan tâm đến sự nghiệp giáo dục trên địa bàn. Gia đình - Xã hội và cộng đồng đã nêu cao trách nhiệm trong công tác giáo dục con, em mình.
          - Nhà trường luôn được sự tín nhiệm của cấp trên và phụ huynh học sinh, được đưa vào lộ trình xây dựng trường chuẩn quốc gia mức độ 2 trong những năm tới.
4. Thách thức
          - Yêu cầu của xã hội và phụ huynh ngày càng cao về chất lượng giáo dục trong thời kỳ hội nhập.
          - Chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên phải đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục. Ứng dụng CNTT trong giảng dạy, trình độ ngoại ngữ, khả năng sáng tạo của cán bộ, giáo viên, nhân viên.
         - Các trường mầm non trên địa bàn tỉnh, đặc biệt các trường mầm non tư thục không ngừng phát triển về quy mô, chất lượng tạo nên sự cạnh tranh lớn giữa các trường.
5. Xác định các vấn đề ưu tiên
         - Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi theo tiêu chuẩn quy định, đảm bảo điều kiện tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ.
         - Xây dựng nhà trường thực sự là một trường có uy tín, chất lượng cao gắn với lộ trình xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.
        - Kiện toàn và nâng cao chất lượng công tác quản lý, điều hành của Ban giám hiệu theo hướng chuyên môn hoá với sự phân công phụ trách các mảng công việc. Xây dựng kỷ cương nền nếp làm việc khoa học trong nhà trường.
        - Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên.
        - Ứng dụng CNTT trong công tác quản lý và giáo dục trẻ.
         - Đổi mới phương pháp giáo dục theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của trẻ.
           - Từng bước tăng cường cơ sở vật chất, xây mới, tu sửa, nâng cấp, và mua sắm mới trang thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu, nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ.
III. TẦM NHÌN, SỨ MỆNH, CÁC GIÁ TRỊ VÀ PHƯƠNG CHÂM HÀNH ĐỘNG
1. Tầm nhìn  
          Trường MG sao Biển phấn đấu luôn là một ngôi trường thân thiện, chất lượng và hiệu quả, có đủ cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại. Là nơi các bậc phụ huynh tin tưởng gửi gắm con em vào học tập, trẻ có những kỹ năng cơ bản để học lên ở cấp học tiểu học. Một chiếc nôi rèn luyện để giáo viên cống hiến và học sinh luôn có khát vọng vươn lên khẳng định bản thân, có những kĩ năng cơ bản để phục vụ cuộc sống.
          2. Sứ mệnh
          Tạo dựng được môi trường giáo dục có nền nếp, kỷ cương, có chất lượng giáo dục cao, để mỗi trẻ em đều có cơ hội phát triển tối đa năng lực của bản thân. Xây dựng trường học có tính kỉ luật lao động cao, biết thương yêu hỗ trợ nhau, biết được nhiệm vụ của mỗi cá nhân để tư duy, sáng tạo, làm việc có hiệu quả, trung thực, khách quan trong việc thực thi nhiệm vụ.
            3. Hệ thống giá trị cơ bản:
         - Đoàn kết - Tính thân thiện
         - Tinh thần trách nhiệm - Sự hợp tác
         - Lòng nhân ái - Tính sáng tạo đổi mới
         - Tính trung thực - Khát vọng vươn tới
4. Phương châm hành động
“Người học là nhân vật quan trọng của nhà trường, là dòng máu của nhà trường, là nhân tố quyết định sự sống còn của nhà trường”
“Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai”
“Hãy dành Tất cả những gì tốt đẹp nhất cho trẻ thơ”
IV. MỤC TIÊU CHUNG, CHỈ TIÊU CỤ THỂ
1. Mục tiêu chung
Ổn định, phát triển, xây dựng đơn vị có uy tín về mọi mặt, tiến tới tiếp cận với mô hình giáo dục hiện đại, đạt các mức độ theo quy định của Trường Mầm non đạt Chuẩn Quốc gia mức 2.
2. Chỉ  tiêu cụ thể
2.1. Đội ngũ cán bộ, giáo viên
- Năng lực chuyên môn của cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên: 100% CBQL,GV đạt trình độ đại học MN, 70% GV đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức xuất sắc trở lên, trong đó có 30% giáo viên đạt chuẩn ở mức khá. Tỷ lệ giáo viên giỏi cấp trường đạt 100%, trong đó có ít nhất 30% đạt giáo viên giỏi cấp huyện.
- 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên văn phòng sử dụng thành thạo máy tính; nhận, gửi, lưu trữ thư điện tử khoa học, hiệu quả.
- Hàng năm số tiết dạy có sử dụng công nghệ thông tin đạt 100%
- Hằng năm đạt các danh hiệu thi đua: Chiến sĩ thi đua cơ sở 15%, Lao động tiên tiến 100%;
- Phát triển 01-02 Đảng viên mới hàng năm ; Chi bộ luôn đạt Chi bộ hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
2.2. Học sinh.
- Qui mô : Lớp - học sinh/năm học
Năm học
2021 – 2022
Năm học
2022 – 2023
Năm học
2023– 2024
Năm học
2024 – 2025
Năm học
2025 – 2026
Số lớp Số HS Số lớp Số HS Số lớp Số HS Số lớp Số HS Số lớp Số HS
8 186 8 202 8 205 8 210 8 211
- Chất lượng học tập.
          + Tỷ lệ chuyên cần của trẻ: đạt 95% trở lên đối với trẻ 5 tuổi, 90% trở lên đối với trẻ ở các độ tuổi khác.
         + 100% trẻ được ăn bán trú tại trường.
          + Có ít nhất 95% trẻ phát triển bình thường về cân nặng và chiều cao theo tuổi
          + 90% trẻ phát triển toàn diện theo 5 lĩnh vực: đức, trí, thể, mỹ, và phát triển tình cảm xã hội.
         + 100% trẻ 5 tuổi được đánh giá sự phát triển theo bộ chuẩn đạt yêu cầu
         + Bàn giao học sinh 5 tuổi cho các trường tiểu học đạt 100%.
         + Các cháu được giáo dục các kỹ năng sống cơ bản, có các thói quen vệ sinh, các hành vi văn minh, có các kỹ năng tự phục vụ bản thân. Mạnh dạn, tự tin tích cực tham gia các hoạt động của lớp, xã hội.
         +100% trẻ được đảm bảo an toàn tuyệt đối, được thực hiện công tác chăm sóc nuôi dưỡng theo yêu cầu. Hàng năm được khám sức khỏe theo quy định.
2.3. Cơ sở vật chất.
- Đáp ứng yêu cầu trường mầm non đạt chuẩn mức độ 2 vào năm 2025
- Xây dựng môi trường sư phạm luôn đạt "Cơ quan văn hoá" hằng năm.
V. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP
1. Ổn định về mọi mặt và làm tiền đề cho kế hoạch thực hiện lộ trình xây dựng trường đạt Chuẩn Quốc gia mức độ 2.
* Nhiệm vụ.
- Tập trung mọi nguồn lực để tiếp tục củng cố các kết quả đã đạt được và phát triển trường lớp về mọi mặt trong năm học này và những năm học tiếp theo;
- Xây dựng bộ máy quản lí, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường; xây dựng khối đoàn kết nội bộ để đặt nền tảng vững chắc cho sự phát triển của Đơn vị;
* Giải pháp.
- Ổn định công tác tổ chức, nắm bắt các thông tin về mặt bằng của học sinh, làm tốt công tác thông tin hai chiều trong địa bàn tuyển sinh của nhà trường;
- Gắn trách nhiệm của từng cá nhân đối với công việc được giao. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ để đáp ứng với yêu cầu công việc của nhà trường trong giai đoạn hiện nay;
- Ra Nghị quyết chuyên đề gắn liền trách nhiệm của mỗi CB, GV, NV và yêu cầu giáo viên thường xuyên tự học, tự bồi dưỡng, trao dồi đạo đức, lương tâm trách nhiệm của nhà giáo để có được sự mẫu mực, uy tín đối với đồng nghiệp cũng như đối với  phụ huynh và học sinh;
- Tổ chức các chuyên đề về giảng dạy, sử dụng phương pháp dạy theo từng môn học, giúp giáo viên có các kỹ năng soạn giảng cho phù hợp với đối tượng học sinh của từng lớp, từng điểm trường;
- Kiểm tra hồ sơ giáo viên theo kế hoạch, đột xuất. Tăng cường dự giờ thăm lớp để kịp thời điều chỉnh những thiếu sót trong giảng dạy, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ;
- Xây dựng hệ thống tiêu chí, minh chứng, áp dụng chuẩn nghề nghiệp giáo viên Mầm non để đánh giá phân loại GV cuối năm học từ đó có những định hướng bố trí, sắp xếp và làm tốt công tác bồi dưỡng GV hàng năm.
* Người phụ trách.
- Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn, tổ trưởng chuyên môn, giáo viên từng lớp và đội ngũ nhân viên.
2. Tiếp tục làm tốt công tác giáo dục về tư tưởng, nhận thức cho đội ngũ
nhằm nâng cao chất lượng làm việc và hướng tới xây dựng chất lượng "mũi nhọn".
* Nhiệm vụ.
    Phát huy vai trò lãnh đạo của Chi bộ Đảng, phân công, phân nhiệm cho từng cá nhân và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường.
* Giải pháp.
- Thường xuyên tổ chức các buổi học tập các Nghị quyết, chỉ thị, các văn bản, Điều lệ trường Mầm non, các văn bản liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của CB, GV, NV trong nhà trường;
- Tổ chức thường xuyên các chuyên đề dạy học, tổ chức cho giáo viên nòng cốt được tham gia giao lưu học tập ở các trường thuận lợi;
* Người phụ trách: Ban Giám hiệu.
3. Tiếp tục khai thác tối đa về ƯDCNTT trong dạy học, sử dụng hộp thư điện tử cá nhân, truy cập các trang website để phục vụ cho công tác giáo dục.
* Nhiệm vụ: Sử dụng tiết kiệm các nguồn kinh phí để đầu tư hệ thống máy tính, các thiết bị giáo dục khác theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá, bảo quản và sử dụng hiệu quả, lâu dài, tiến tới đạt các tiêu chí về trường đạt chuẩn quốc gia mức 2 vào năm 2025 và công nhận lại sau năm năm vào năm 2030. 
* Giải pháp: Tham mưu với UBND thị trấn, Phòng GD-ĐT đầu tư cơ sở vật chất,  trang thiết bị cho nhà trường. Tiếp tục huy động các nguồn đóng góp của CMHS, các tổ chức kinh doanh trên địa bàn xã để thực hiện sửa chữa nhỏ các phòng học, xây dựng cảnh quan nhà trường. Thường xuyên kiểm tra, thống kê thiết bị, đồ dùng dạy học hết hạn sử dụng, đã hỏng để có kế hoạch mua sắm, sửa chữa đề nghị cấp bổ sung.
* Người phụ trách: Hiệu trưởng, chủ tịch Công đoàn, kế toán, nhân viên.
4. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, tăng cường công tác kiểm tra và tự kiểm tra để khắc phục những tồn tại yếu kém khi thực hiện Kế hoạch dài hạn
* Nhiệm vụ: Xây dựng và phát triển ý chí làm việc của tập thể, mỗi thành viên trong đơn vị đều phải có tư tưởng dám nghĩ, biết làm, nâng cao tính phê bình và tự phê bình của mỗi cá nhân, có định hướng cụ thể về hình ảnh của trường đến năm 2026.
* Giải pháp: Giảm bớt thủ tục hành chính trong công tác điều hành quản lí của Hiệu trưởng và các tổ chức đoàn thể như: hạn chế các buổi hội họp, triển khai nhanh đầy đủ và kịp thời các nội dung cần làm; Đổi mới cách đánh giá, kiểm tra, khắc phục kịp thời và đạt hiệu quả các sai sót hạn chế của từng cá nhân và các tổ chức đoàn thể; Làm tốt công tác thi đua khen thưởng đối với giáo viên và học sinh; đánh giá đúng năng lực thực của từng cá nhân; Bố trí, sắp xếp công việc phù hợp với năng lực của từng cá nhân; tạo điều kiện cho những giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được tham gia học tập các lớp nâng chuẩn trong từng năm học; Chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật lao động, đảm bảo ý thức trách nhiệm và nề nếp làm việc.
* Người phụ trách: Hiệu trưởng, Hội đồng trường, Hội đồng thi đua,...
5. Thực hiện có hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động, làm tốt công tác tuyên truyền vận động HS đi học chuyên cần.
* Nhiệm vụ: Chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả các phong trào và các cuộc vận
động. Đặc biệt là cuộc vận động "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" phong trào "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực"; Tiếp tục triển khai thực hiện chỉ thị 22/CT-UBND ngày 12/10/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam về tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc trong các cơ quan đơn vị. Thực hiện tốt phương châm "Mỗi ngày đến trường là một ngày vui".
* Giải pháp: Làm tốt công tác nêu gương các cá nhân điển hình trong các buổi Hội nghị, tổng kết, sơ kết; Đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới công tác soạn bài, xây dựng kế hoạch, tránh máy móc, sao chép để GV có thời gian đầu tư cho mục tiêu bài dạy nhằm "chăm sóc" học sinh tốt hơn; Đổi mới hình thức hội họp, đổi mới hình thức thảo luận với CMHS của các lớp, phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ tốt hơn.
* Người phụ trách: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, GV chủ nhiệm.
6. Thực hiện có hiệu quả vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, làm tốt công tác đảm bảo dinh dưỡng cho trẻ.
* Nhiệm vụ: Chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả đảm bảo dinh dưỡng, VSATTP,VSMT cho trẻ trong trường. Đội ngũ nhân viên cấp dưỡng phải được tập huấn kiến thức VSATTP,...Hợp đồng thực phẩm đảm bảo chất lượng, giá cả và đầy đủ thủ tục theo quy định.
- Thực hiện tốt phương châm “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”.
*Giải pháp: 100% cấp dưỡng và BGH phải được tập huấn kiến thức VSATTP. Phân công PHT phụ trách bán trú theo dõi thực phẩm theo ký kết Hợp đồng thực phẩm đảm bảo chất lượng, giá cả và đầy đủ thủ tục...Thực hiện tính khẩu phần ăn cho trẻ trên phần mềm dinh dưỡng. Thành lập ban kiểm tra VSATTP và vệ sinh môi trường.
* Người phụ trách: Toàn thể nhà trường.
7. Đổi mới công tác giáo dục đạo đức, tăng cường rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng tự phục vụ cho học sinh.
* Nhiệm vụ: Tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp, tổ chức các chuyên đề và ngoại khoá để giáo dục kĩ năng sống, kỹ năng tự phục vụ cho HS.
* Giải pháp: Xây dựng các kế hoạch tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp như giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng tự phục vụ: rửa tay, tự múc cơm ăn, chải răng, thay quần áo, lau mặt... phù hợp với thực trạng đối tượng học sinh của từng lớp; Tổ chức các chuyên đề về giáo dục đạo đức, triển khai cuộc vận động "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo" tuyên truyền về " Biển đảo" đến toàn thể HS và giáo viên để cùng thực hiện các công việc cụ thể như: hiểu biết và gìn giữ biển đảo của quê hương, giúp nhau trong học tập, vâng lời bố mẹ, ông bà, thầy cô, gây quỹ ủng hộ bạn nghèo, học thực, dạy thực, đánh giá đúng năng lực của HS; Tăng cường tổ chức các hoạt động vui chơi, trò chơi học tập, trò chơi dân gian để rèn tính mạnh dạn, tự tin cho trẻ.
* Người phụ trách: BGH, Công đoàn, Đoàn TN, Ban đại diện CMHS, GV
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN, THEO DÕI, KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ
1. Phổ biến kế hoạch chiến lược
    - Kế hoạch chiến lược Trường MGCL Sao Biển được phổ biến rộng rãi tới toàn thể cán bộ giáo viên, NV nhà trường và được công khai trong bảng tuyên truyền nhà trường.
- Báo cáo với Phòng GD&ĐT, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể trên địa bàn xã Tam Hải.
2. Tổ chức thực hiện
Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch chiến lược là bộ phận chịu trách nhiệm điều phối quá trình triển khai kế hoạch chiến lược. Điều chỉnh kế hoạch chiến lược sau từng giai đoạn sát với tình hình thực tế của nhà trường.
3. Lộ trình thực hiện kế hoạch chiến lược
         - Giai đoạn 1: Từ năm 2022-2024
         - Giai đoạn 2: Từ năm 2024 - 2026
        3.1. Về quy mô trường, lớp và số học sinh
        Số lớp, số học sinh cụ thể như sau:
Năm học Tổng số Chia ra
Số lớp Số trẻ 3-4 tuổi 4-5 tuổi 5-6 tuổi
Số lớp Số trẻ Số lớp Số trẻ Số lớp Số trẻ
2022-2024 8 205 0 0 4 100 4 105
2024-2026 8 211 0 0 4 110 4 101
3.2. Về Chất lượng chăm sóc,nuôi dưỡng, giáo dục trẻ
- Phối hợp với trung tâm y tế, y tế xã khám sức khỏe định kỳ cho cô và trẻ.
- Nâng cao chất lượng bữa ăn giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng, thấp còi, thừa cân, béo phì cuối năm giảm 2% so với đầu năm học. 
3.3. Về Đội ngũ CB, GV, NV
Tham mưu tuyển dụng, hợp đồng giáo viên, nhân viên đảm bảo đủ về số lượng, chất lượng và trình độ chuyên môn theo quy định. Đối với nhà trẻ 2,5 giáo viên/lớp, mẫu giáo 2,2 giáo viên/lớp; có đủ nhân viên làm nhiệm vụ kế toán, văn thư, thủ quỹ, y tế, nấu ăn, bảo vệ.
Mục tiêu chính Thời gian hoàn thành
Giai đoạn 1
2022-2024
Giai đoạn 2
2024-2026
Tổng số CB,GV,NV:
- Cán bộ quản lý:
- Giáo viên:
- Nhân viên:
26
3
16
7
26
3
16
7
Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ 
(CBQL, GV):
- Đại học:
- Trên đại học:


20/26
0


20/26
0
Trình độ LLCT:
- Trung cấp LLCT:
- Cao cấp LLCT:

4/26
0

6/26
0
Trình độ Ngoại ngữ  B: 19/26 19/26
Trình độ tin học B: 20/26 20/26
Đảng viên: 18 20
Đánh giá chuẩn HT, PHT, GV, NV:
- Loại tốt:
- Loại khá:
- Loại đạt yêu cầu:

22/26
4/26
0

22/26
4/26
0
 
3.4. Về cơ sở vật chất, TBDH, ĐDĐC
- Tham mưu với các cấp lãnh đạo xây dựng trường đảm bảo đủ số phòng học, phòng chức năng cho học sinh học tập, vui chơi.
- Tiếp tục bổ sung, chuẩn hóa trang thiết bị chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ từ nguồn kinh phí giao quyền tự chủ theo quy định. Huy động các nguồn lực xã hội thực hiện xã hội hóa việc đầu tư cơ sở vật chất, trang bị thiết bị, đồ dùng, đồ chơi
- Quy hoạch môi trường bên trong và bên ngoài, quy hoạch lại cây xanh, hoa cảnh tạo môi trường Xanh- Sạch- Đẹp thể hiện môi trường giáo dục thân thiện, an toàn.
Mục tiêu chính Thời gian hoàn thành
Giai đoạn 1
2022-2024
Giai đoạn 2
2024-2026
Tổng số phòng học: 8 8
Tổng số phòng chức năng: 8 9
Số công trình vệ sinh của trẻ: 8 8
Số công trình vệ sinh của giáo viên: 2 2
* Thiết bị dạy học:
- máy tính
- ti vi
máy chiếu

10 máy tính
9 ti vi
1 máy chiếu

20 máy tính
9 ti vi
1 máy chiếu
* Đồ dùng đồ chơi:
- Tham mưu với Phòng GD&ĐT, Sở GD&ĐT hỗ trợ bộ đồ chơi hiện đại
- Mua sắm đồ dùng đồ chơi theo văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BGDĐT cho 8 lớp

7 bộ

800 bộ
(đồ dùng)

8 bộ


800 bộ
(đồ dùng)
3.5. Về Kiểm định CLGD và XD trường chuẩn
Huy động mọi nguồn lực để thực hiện tốt công tác kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường chuẩn quốc gia theo Thông tư 19/2018/TT-BGDĐT.
Mục tiêu chính Thời gian hoàn thành
Giai đoạn 1
2022-2024
Giai đoạn 2
 2024-2026
Xây dựng và thực hiện kế hoạch tự đánh giá theo Thông tư 19/2018/TT-BGDĐT. Tháng 5 hằng năm Hàng năm bổ sung, chỉnh sửa kế hoạch, báo cáo Tự đánh giá
Xây dựng và thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng, theo tiêu chuẩn trường chuẩn quốc gia mức độ 2   ×
Đăng ký đánh giá ngoài   Tháng 5/2025
4. Đối với Hiệu trưởng
Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch chiến lược tới từng cán bộ, giáo viên,
nhân viên nhà trường. Thành lập Ban kiểm tra và đánh giá thực hiện kế hoạch trong từng năm học.
5. Đối với Phó Hiệu trưởng
Giúp Hiệu trưởng tổ chức triển khai từng công việc cụ thể, đồng thời kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch, đề xuất những giải pháp để thực hiện.
6. Đối với các Tổ trưởng (VP+chuyên môn)
Tổ chức thực hiện kế hoạch trong tổ; kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch của các thành viên. Tìm hiểu nguyên nhân, đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch.
7. Đối với cá nhân cán bộ, giáo viên, nhân viên
Căn cứ kế hoạch chiến lược, kế hoạch năm học của nhà trường để xây dựng kế hoạch công tác cá nhân theo từng năm học. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch theo từng học kỳ, năm học. Đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch.
8. Đối với các tổ chức, Đoàn thể trong nhà trường
Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của từng tổ chức xây dựng kế hoạch, chương trình hành động sát với yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong kế hoạch này.
VII. KIẾN NGHỊ 
1. Đối với UBND huyện
Hỗ trợ về cơ chế chính sách tài chính để Nhà trường thực hiện các mục tiêu chiến lược đề ra.
Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho trường để thực hiện kế hoạch chiến lược.
2. Đối với Phòng GD&ĐT
+ Phê duyệt Kế hoạch chiến lược và hỗ trợ cho Trường trong thực hiện nội dung theo đúng kế hoạch các hoạt động hoạt động nhà trường phù hợp với chiến lược phát triển.
+ Hỗ trợ, hướng dẫn về cơ chế chính sách, tài chính, nhân lực và đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho trường để thực hiện các mục tiêu của kế hoạch chiến lược.
3. Đối với địa phương
          - Quan tâm chỉ đạo công tác xã hội hóa giáo dục tại địa phương, thông tin, tuyên truyền để thu hút sự quan tâm của mọi người dân, toàn xã hội trong việc xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, chất lượng cho con em địa phương.
          - Cấp ủy, chính quyền địa phương, hội khuyến học quan tâm giúp đỡ nhà trường về cơ sở vật chất trường học, tạo nguồn vốn đối ứng, chủ đầu tư những hạng mục lớn; bảo vệ an ninh trật tự, tuyên truyền công tác giáo dục đạo đức học sinh qua hệ thống thông tin đại chúng.
           Trên đây là kế hoạch chiến lược phát triển Trường MGCL Sao Biển giai đoạn 2022-2026. Kế hoạch chiến lược này nhằm định hướng cho quá trình xây dựng và phát triển nhà trường trong thời gian 5 năm tới; giúp cho nhà trường có sự điều chỉnh hợp lý trong kế hoạch thực hiện nhiệm vụ hàng năm. Kế hoạch chiến lược cũng thể hiện sự quyết tâm của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường trong việc xây dựng nhà trường luôn xứng đáng với niềm tin của nhân dân, học sinh đáp ứng ngày một tốt hơn các yêu cầu của đào tạo con người mới trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế./.
 Nơi nhận:    
- Phòng GD&ĐT (B/c) ;                                                                             HIỆU TRƯỞNG
- Đảng uỷ - UBND xã (B/c);
- Lưu VT.                                                                                   
                                                                              

      
                                                                                      Lê Thị Hồng Trinh
                               
PHÊ DUYỆT CỦA UBND XÃ TAM HẢI             PHÒNG GDĐT NÚI THÀNH
                      CHỦ TỊCH                                                    TRƯỞNG PHÒNG                        
 

Nguồn tin: TRường MG Sao Biển( Tác giả: Lê Thị Hồng Trinh):

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

fixleft
fixright
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây