Học tập Bác Hồ

BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN VỀ GIÁO DỤC

Thứ tư - 05/06/2019 00:55
BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN VỀ GIÁO DỤC
PHÒNG GD&ĐT NÚI THÀNH
TRƯỜNG MẪU GIÁO SAO BIỂN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:…../BC-MGSB
 
Tam Hải , ngày  14 tháng  05 năm 2019
BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
NĂM HỌC: 2018-2019

   Thực hiện theo kế hoạch năm học của nhà trường năm học 2018-2019. Bộ phận chuyên môn nhà trường báo cáo tổng kết năm học 2018-2019  như sau :
I. Đặc điểm tình hình:
1. Thuận lợi:
- Được sự quan tâm của lãnh đạo PGD-ĐT Núi Thành, BGH nhà trường, lãnh đạo địa phương, các ban ngành đoàn thể của xã nhà.
- Sự phối hợp, quan tâm giúp đỡ của Ban Đại diện cha mẹ học sinh và Hội khuyến học xã.
- Đội ngũ nhà giáo đa số đều trẻ nên linh hoạt, thuận lợi trong việc khai thác và ứng dụng CNTT tốt. Giáo viên có trình độ chuyên môn đạt chuẩn và trên chuẩn cao, luôn năng động, sáng tạo tâm huyết với nghề nghiệp. Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, quan tâm giúp đỡ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
2.Khó khăn:
- Đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, thu nhập chưa ổn định, một số phụ huynh đi làm ăn xa phải gởi trẻ cho ông bà chăm.
- Giáo viên địa phương khác đến dạy nhiều nên ảnh hưởng công tác chuyên môn trong mùa mưa bão.
- Trang thiết bị phục vụ cho công tác chăm sóc, giáo dục trẻ còn hạn chế, cơ sở lẻ Xuân Mỹ do cách sông trở đò nên không thể ghộp chung vào điểm chính mà phải học lớp ghép theo độ tuổi nên chưa đảm bảo theo tiêu chí của trường MN đạt chuẩn quốc gia.
II. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ cuối năm học 2018-2019.
1.Qui mô phát triển trường lớp:
  MG Lớn MG Nhỡ Toàn trường
Số lớp 4 4 8
Số HS/ nữ 101/49 96/41 197/90
2.Tình hình đội ngũ giáo viên:
- Tổng số CBGVNV gồm 26 đ/c. Trong đó:
+BGH: 03 đ/c                + GV: 16 đ/c                  + Nhân viên: 07 đ/c
- Trình độ đào tạo: ĐH: 18 đ/c( 3 BGH+ 14 GV+1 KT); CĐ: 0 đ/c; TC: 03 đ/c( 2 GV+ 1 VT).
- Tin học chứng chỉ B: 20 đ/c; tin học Văn phòng: 02 đ/c
- Ngoại ngữ chứng chỉ B: 20 đ/c; trung cấp chính trị: 05 đ/c
3. Chất lượng giáo dục:
a/  Kết quả thực hiện các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ:
- 100% CB-GV đã tham gia tập huấn Bồi dưỡng thường xuyên nội dung 1 tại Phòng GD & ĐT vào đầu năm học 2018-2019. Riêng nội dung 2, 3 nhà trường đã chỉ đạo 100% CBGV xây dựng kế hoạch học tập BDTX và đến nay giáo viên cũng đã hoàn thành xong kế hoạch và được tổ đánh giá xếp loại giỏi
b/ Thực hiện kế hoạch:
      Từ BGH đến các Tổ CM xây dựng kế hoạch năm, tháng, tuần rất cụ thể, công khai trong việc chỉ đạo điều hành các hoạt động chuyên môn; thực hiện công tác kiểm tra nội bộ đúng kế hoạch; dự giờ thao giảng đảm bảo; 100% giáo viên đảm bảo lên lớp có giáo án, soạn giảng cập nhật  theo đúng chuẩn kiến thức, kỹ năng, có lồng ghép các chủ đề đã tập huấn vào bài giảng. 
c/ Kết quả thực hiện chương trình giáo dục Mầm non.  
c.1/ Kết quả và biện pháp triển khai chương trình giáo dục MN 

+ Về số lượng: Đến thời điểm này có 197 trẻ được học chương trình GDMN theo TT 28/TT-BGD đạt 100%.
+ 100% nhóm lớp thực hiện tốt chương trình, trang trí lớp phù hợp theo chủ đề, tổ chức tốt môi trường học tập dạy học lấy trẻ làm trung tâm, lồng ghép giáo dục dinh dưỡng và an toàn giao thông về biển, hải đảo…đảm bảo chất lượng dạy học trong nhà trường.
+ Tổ chức tốt hoạt động chơi ngoài trời, chơi hoạt động ở các góc cho trẻ.
+ Tổ chức tốt trò chơi vận động, trò chơi dân gian, đồng thời lên kế hoạch cho giáo viên có dịp trao đổi chuyên môn nghiệp vụ để tổ chức bồi dưỡng luyện tập các trò chơi dân gian,  các bài hát cho trẻ mầm non đến từng giáo viên .

 c.2/ Kết quả đánh giá trẻ    :
- 100% trẻ 4-5T, 5-6T được đánh giá và khảo sát chất lượng.
(Riêng trẻ em 5 tuổi được đánh giá theo Bộ Chuẩn phát triển của trẻ 5 tuổi thông qua cách đánh giá Bộ Công cụ). Kết quả về sự phát triển của trẻ theo 5 lĩnh vực như sau:
TT Lớp Số trẻ Nhận thức Ngôn ngữ Thể chất Thẩm mỹ TCXH 5 LV PT
Đạt TL Đạt TL Đạt TL Đạt TL Đạt TL
1 Lớn A 33 31 93.94 26 78.79 33 100.00 31 93.94 33 100.00 93.33
2 Lớn B 32 27 84.38 29 90.63 30 93.75 31 96.88 32 100.00 93.13
3 Lớn C 34 28 82.35 30 88.24 34 100.00 34 100.00 34 100.00 94.12
4 Lớn D 9 8 88.89 8 88.89 9 100.00 9 100.00 9 100.00 95.56
  K. lớn 108 94 87.04 93 86.11 106 98.15 105 97.22 108 100.00 93.70
5 Nhỡ A 23 23 100.00 23 100.00 23 100.00 23 100.00 23 100.00 100.00
6 Nhỡ B 24 24 100.00 24 100.00 24 100.00 24 100.00 24 100.00 100.00
7 Nhỡ C 21 21 100.00 20 95.24 21 100.00 21 100.00 21 100.00 99.05
8 Nhỡ D 21 21 100.00 21 100.00 21 100.00 21 100.00 21 100.00 100.00
  K.  nhỡ 89 89 100.00 88 98.88 89 100.00 89 100.00 89 100.00 99.78
  T. T 197 183 92.89 181 91.88 195 98.98 194 98.48 197 100.00 96.45
- Kết quả bé ngoan-chuyên cần mỗi tháng như sau:

Kết quả
Tháng 09/2018 Tháng 10/2018 Tháng 11/2018 Tháng 12/2018
TLBN
(%)
TLCC
(%)
TLBN
(%)
TLCC
(%)
TLBN
(%)
TLCC
(%)
TLBN
(%)
TLCC
(%)
Khối lớn 95,53 97,63 94,96 97,61 94,99 97,42 93,74 95,77
Khối nhỡ 92,63 96,48 93,92 96,55 95,34 96,19 93,81 96,15
Toàn trường 94,08 97,05 94,44 97,08 95,16 96,81 93,77 95,96
Kết quả Tháng 01/2019 Tháng 02/2019 Tháng 03/2019 Tháng 04/2019
TLBN TLCC TLBN TLCC TLBN TLCC TLBN TLCC
Khối lớn 93,95% 95,86% 95,12% 97,38% 96,40% 97,40% 97,02% 97,73%
Khối nhỡ 87,36% 91,99% 94,53% 96,54% 94,59% 96,98% 95,56% 96,77%
T. trường 90,65% 93,93% 94,82% 96,96% 95,50% 97,19% 96,29% 97,25%
                   

c.3/ Kết quả kiểm tra công tác giáo dục của giáo viên :    
- Kết quả kiểm tra tình hình nề nếp lớp đầu năm ở 100% các lớp( 7 lớp Tân Lập và 1 lớp Xuân Mỹ). kết quả xếp loại: Tốt 8/8 lớp, tỷ lệ: 100%
- Kết quả kiểm tra hồ sơ, sổ sách GV:
Đợt TS bộ hồ sơ
được kiểm tra
Kết quả xếp loại
Tốt Tỷ lệ Khá Tỷ lệ TB Tỷ lệ
Đợt I 15 bộ 14 93,33% 1 6,67% 0 0
Đợt II 15 bộ 15 100% 0 0 0 0
Đợt III 16 bộ 16 100% 0 0 0 0
- Kết quả kiểm tra HĐSP nhà giáo của giáo viên: 4 cô( cô Tiên, cô Na, cô Đào, cô Quyền). Kết quả:
        + Tốt: 3/4, tỷ lệ: 75%
        + Khá: 1/4, tỷ lệ: 25%
- Kết quả kiểm tra chuyên đề về giáo dục 6 giáo viên( B. Thảo, Liên, Long, Hưng, điểm, Vân). Kết quả:
         + Loại tốt: 5/6 (B. Thảo, Liên, Long, điểm, Vân), tỷ lệ: 83,34%
         + Loại khá 1/6 (Hưng), tỷ lệ 16,66%
- Thanh tra đột xuất 8 giáo viên( Na, Vân, L. Thảo, Thương, Chi, Tửu, Hoa, Long). Kết quả:
         + Loại tốt: 7/8 (Na, L. Thảo, Thương, Chi, Tửu, Hoa, Long), tỷ lệ: 87,5%;
         + Loại khá: 1/8( Vân), tỷ lệ: 12,5%
c.4/ Kết quả sinh hoạt chuyên đề và thao giảng tổ:
- Kết quả sinh hoạt chuyên đề tổ:
+ Tổ lớn:  
         CĐ LQVT “ Thêm 1 và thêm 2” ( GV: Lê Thị Thảo)
         CĐ GDAN “ VĐ minh họa theo cô” ( GV: Bạch Thị Lê Na)
+ Tổ nhỡ:
          CĐ GDAN “ Nghe hát” ( GV: Huỳnh Thị Hoa)
          CĐ PTNN “ Chuyện: Kiến con đi xe ô tô” ( GV: Ngô Thị Quyền)
- Kết quả thao giảng tổ được tất cả 16 hoạt động. Trong đó:
 T Tổ Số tiết thao giảng Giáo viên dạy
1 MG lớn 08 Tiên, Chi,Tửu, L.Thảo, Long, Na, Dung, Chiêu
2         MG nhỡ 08 Đào, Quyền, Hưng, Điểm, B. Thảo, Hoa, Vân, Thương
- Đã tham gia sinh hoạt chuyên môn cụm 5 đúng kế hoạch
+ Trường MG Hoa Phượng Đỏ: HĐ KPKH “ Điều kỳ diệu của nam châm” ( cô Thanh)
+ Trường MG Sao Biển: HĐ LQVT “ Sắp xếp theo quy tắc 1-2” ( cô Bích Thảo)
+ Trường MG Bình Minh: HĐ LQCC “ Trò chơi CC g-y” ( cô Nguyệt)
- Đã tham gia giao lưu sinh hoạt chuyên môn cấp huyện tại 3 đơn vị bạn:
+ Trường MG Vàng Anh: HĐLQCC+HĐNT
+ Trường MG Măng Non: tổ chức lễ hội về ngày 22/12
+ Trường MG Tuổi Thơ: HĐ LQTA
- Đã tham gia giao lưu sinh hoạt chuyên môn cấp tỉnh
+ Tại huyện Tiên Phước: Tiệc Bufet và GDAN
+ Tại Núi Thành (MG Sơn Ca): HĐ KPKH “ Kỹ năng thoát hiểm” và  HĐ Tạo hình “ Vẽ con vật từ bàn tay”
c.5/ Kết quả tổ chức hội thi :
* Đối với giáo viên:
- Thi giáo viên giỏi cấp trường:
  Kết quả từng phần thi:
                  Phân loại
Nội dung
TSGV
Dự thi
Giỏi Khá Trung bình
SL TL SL TL SL TL
Lý thuyết 11 10 90,91% 01 9,09% 0 0
Thực hành 10 10 100% 0 0 0 0
Đồ dùng, đồ chơi 10 10 100% 0 0 0 0

          Kết quả chung:
          + Tổng số giáo viên đủ điều kiện dự thi: 11
          + Số giáo viên được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp trường 10, tỉ  lệ 90,91%    
          + Số giáo viên không được công nhận : 01, tỷ lệ : 9,09 %  
- Thi giáo viên giỏi cấp huyện: Có 6 Gv dự thi(phần lý thuyết) đạt 6/6, tỷ lệ: 100%
* Đối với trẻ:
- Thi “ Bé làm họa sĩ” cấp trường. Kết quả:
                  Khối lớn:
               + Giải nhất: Ngô Anh Thư                   - Lớp lớn C
               + Giải nhì: Lê Hoàng Phương Anh      - Lớp lớn A
               + Giải ba: Phạm Lê Kim Lan               - Lớp lớn A
                                Đào Lê Bảo Tuyền              - Lớp lớn D
               + Giải KK: Trần Gia Bảo                     - Lớp lớn B
                Khối nhỡ:
               + Giải nhất: Võ Văn Bảo Khanh          - Lớp Nhỡ A
               + Giải nhì: Đỗ Quyên                           - Lớp nhỡ B
               + Giải ba: Bùi Bảo Như                        - Lớp nhỡ B
- Thi “ Bé làm họa sĩ” cấp huyện. Kết quả:
               + Giải nhất: Ngô Anh Thư                    - Lớp lớn C
               + Giải ba: Võ Văn Bảo Khanh              - Lớp nhỡ A
- Thi “ Cô nuôi giỏi” cấp trường
+ Giải nhất: Đội cà rốt
+ Giai nhì: Đội bí ngô
+ Giải ba: Đội rau cải xanh
+ Giải KK: Đội tuổi thơ
c/ Triển khai chuyên đề đã thực hiện:
- Thực hiện xây dựng chuyên đề lồng ghép tích hợp vào các hoạt động như: chuyên đề
kiến thức về ATGT; sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; chuyên đề phát triển vận động; chuyên đề biển đổi khí hậu; chuyên đề xây dựng trường MN lấy trẻ làm trung tâm…cho GV cùng nắm bắt và thực hiện.
- Đã tổ chức và thực hiện tốt chuyên đề cấp trường
+ Chuyên đề: “ Hỗ trợ trẻ trong giai đoạn chuyển tiếp từ MN-TH” HĐ GDAN( Dạy vận động minh họa theo cô bài bé thương ba mẹ- cô Tiên)
 + Chuyên đề “CĐ Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” HĐ LQVT ( Chắp ghép các hình tạo thành hình mới theo yêu cầu- cô Long)
 d/ Tổ chức ngày hội ngày lễ:
- Cùng nhà trường tổ chức thành công các ngày hội ngày lễ theo kế hoạch và có báo cáo đánh giá cụ thể như: Ngày hội đến trường của bé, Tết trung thu cho bé, ngày 20/11, ngày 22/12( Tham quan tại Khu chứng tích Sơn Mỹ, Quảng Ngãi), tết- mùa xuân và lễ hội hóa trang, ...
e/ Công tác tuyên truyền, tham mưu:
- Tham mưu với HT về tinh thần, vật chất trong công tác chăm sóc và giáo dục trẻ…
- Tuyên truyền đến các bậc phụ huynh nắm vững kiến thức, tầm quan trọng của công tác chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục trẻ.
- 100% các lớp có ban chi hội phụ huynh. 100% các hoạt động trong nhà trường có sự tham gia góp ý, giúp đỡ của chi hội phụ huynh (Nhất là các hoạt động lễ hội, hội thi , chuyên đề ... ).
-100% các lớp có góc tuyên truyền kiến thức chăm sóc giáo dục trẻ phù hợp.
4. Đánh giá chung:
a/ Ưu điểm:
- BGH chỉ đạo thường xuyên liên tục hoạt động chuyên môn, lên kế hoạch cụ thể và kịp thời đôn đốc các tổ chuyên môn thực hiện đúng theo sự chỉ đạo của cấp trên
- Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ, xem đây là khâu then chốt để đảm bảo nâng cao chất lượng của nhà trường
- Tập trung các giải pháp nâng cao chất lượng GD như bồi dưỡng chuyên môn cho GV,  tích cực tham mưu với nhà trường, chính quyền địa phương, phụ huynh trong công tác chăm sóc và GD trẻ
- Kết quả khảo sát chất lượng trẻ theo 5 lĩnh vực đạt kết quả cao
b/ Tồn tại:
- Trong đội ngũ vẫn còn vài đ/c GV chưa thật sự tâm huyết với nghề, chủ quan trong dạy học( soạn giảng) nên đôi lúc vẫn còn vướng trong công tác chuyên môn, kết quả kiểm tra chưa cao.
- Tổ chức hoạt động ngoài trời, sự phối hợp giữa 2 giáo viên trong lớp đâu đó vẫn chưa tốt nên trẻ ít tập trung và ồn ào nhiều.
          Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động chuyên môn  trong  năm học 2018-2019 của trường MG Sao Biển .
Xin trân trọng cảm ơn !  
                                                                             Tam Hải, ngày 20 tháng 05 năm 2018
    Nơi nhận:
- Như trên (để thực hiện);
- Các tổ CM
- Lưu: VT
 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Lê Thị Hồng Trinh

Tác giả bài viết: Lê Thị Hồng Trinh

Nguồn tin: TRường MG Sao Biển( Tác giả: Lê Thị Hồng Trinh)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

fixleft
fixright
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây