Học tập Bác Hồ

Thông báo công khai năm học 2023-2024

Thứ ba - 18/06/2024 05:49
UBND HUYỆN NÚI THÀNH           TRƯỜNG MG SAO BIỂN Biểu số 01
 
                                     
THÔNG BÁO
Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở GDMN, năm học 2023-2024
(Theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GD&ĐT)
STT NỘI DUNG NHÀ TRẺ
MẪU GIÁO
 

I
Chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ dự kiện đạt được.
- 100% số trẻ đến trường được nuôi ăn bán trú, ăn 2 bữa chính và 1 bữa phụ, được đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần, được khám sức khỏe định kỳ 2 lần/ năm, được theo dõi biểu đồ tăng trưởng, tỷ lệ trẻ có cân nặng bình thường đạt 98%, chiều cao bình thường 95%.
- 100% trẻ được học 2 buổi/ngày
- Tỷ lệ trẻ đi học chuyên cần đạt trên 95%
- Kết quả giáo dục được cấp trên xếp loại Tốt
- 100% số trẻ đến trường được nuôi ăn bán trú, ăn 2 bữa chính và 1 bữa phụ, được đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần, được khám sức khỏe định kỳ 2 lần/ năm, được theo dõi biểu đồ tăng trưởng, tỷ lệ trẻ có cân nặng bình thường đạt 98,5%, chiều cao bình thường 97,5%.
- 100% trẻ được học 2 buổi/ngày
- Tỷ lệ trẻ đi học chuyên cần đạt 97%
- Kết quả giáo dục được cấp trên xếp loại Tốt

II
Chương trình giáo dục mầm non của nhà trường thực hiện. - 100% trẻ được giáo dục theo chương trình chăm sóc GDMN theo TT 51/2020/TT-BGD ngày 31/12/2020 - 100% trẻ được giáo dục theo chương trình chăm sóc GDMN theo TT 51/2020/TT-BGD ngày 31/12/2020

III
Kết quả đạt được trên trẻ theo các lĩnh vực phát triển. - 95-100% trẻ đạt theo yêu cầu độ tuổi Lĩnh vực phát triển thể chất: đạt 95%
- Lĩnh vực phát triển nhận thức: đạt 91 %
- Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ: đạt 96 %
- Lĩnh vực phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội: đạt 90%
- 95-100% trẻ đạt theo yêu cầu độ tuổi Lĩnh vực phát triển thể chất : đạt 97%
- Lĩnh vực phát triển nhận thức: đạt 96 %
- Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ: đạt 98 %
- Lĩnh vực phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội: đạt 96%
- Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ: đạt 97%

IV
Các hoạt động hỗ trợ chăm sóc giáo dục trẻ ở cơ sở. Thực hiện tốt các hoạt động ngoại khóa như hoạt động trải nghiệm sáng, các hoạt động dạo chơi ngoài trời. Phối hợp cùng cộng đồng thực hiện chuyên đề phát triển vận động, chuyên đề xây dựng trường MN  lấy trẻ làm trung tâm Thực hiện tốt các hoạt động ngoại khóa như hoạt động trải nghiệm sáng tạo, các hoạt động dạo chơi thăm quan những di tích lịch sử. Phối hợp cùng cộng đồng tổ chức trò chơi dân gian, trò chơi phát triển thể lựcvà tổ chức chuyên đề xây dựng trường MN  lấy trẻ làm trung tâm
                                                                  
                                           Tam Hải, ngày 12tháng 09 năm 2023           
                                                                 HIỆU TRƯỞNG
 
                                                                Lê Thị Hồng Trinh
 
UBND HUYỆN NÚI THÀNH           TRƯỜNG MG SAO BIỂN Biểu số 02
 
                                    
THÔNG BÁO
Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế, năm học 2023-2024
(Theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GD&ĐT)
STT Nội dung Tổng số trẻ em
 
Nhà trẻ Mẫu giáo
3-12 tháng
tuổi
13-24 tháng
tuổi
25-36 tháng
tuổi
3-4 tuổi
 
4-5
tuổi
5-6
tuổi
 
I Tổng số trẻ em 299 0 13 26 80 94 86
1 Số trẻ em nhóm ghép 119 0 13 26 80 0 0
2 Số trẻ em học 1 buổi/ngày 0 0 0 0 0 0 0
3 Số trẻ em học 2 buổi/ngày 299 0 13 26 80 94 86
4 Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập 02 0 0 0 0 01 01
II Số trẻ em được tổ chức ăn tại cơ sở 299
0

13
26 80 94 86
III Số trẻ em được kiểm tra
 định kỳ sức khỏe
299
0

13
26 80 94 86
IV Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng 299
0

13
26 80 94 86
V Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em 299
0

13
26 80 94 86
1 Số trẻ cân nặng bình thường 283 0 13 28 57 90 74
2 Số trẻ SDD thể nhẹ cân 4 0 0 0 0 0 4
3 Số trẻ SDD thể thấp còi 2 0 0 0 0 0 2
4 Số trẻ thừa cân, béo phì 10 0 0 0 0 4 6
VI Số trẻ em học chương trình chăm sóc GDMN 299
0

13
26 80 94 86
1 Chương trình GD nhà trẻ 119 0 13 26 80    
2 Chương trình giáo dục MG 180 0 0 0 0 94 86
                                                                     
                                           Tam Hải, ngày  12 tháng 09 năm 2023          
                                                                 HIỆU TRƯỞNG                                                                Lê Thị Hồng Trinh

 
UBND HUYỆN NÚI THÀNH           TRƯỜNG MG SAO BIỂN Biểu số 03
 

THÔNG BÁO
Công khai thông tin cơ sở vật chất giáo dục mầm non, năm học 2023-2024
(Theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GD&ĐT)
STT Nội dung Số lượng Bình quân
Số m2/trẻ em
I Tổng số phòng 8  
II Loại phòng học 8  
1 Phòng học kiên cố 8 2,26/1 trẻ
2 Phòng học bán kiên cố 0  
3 Phòng học tạm 0  
4 Phòng học nhờ 0  
III Số điểm trường 2  
IV Tổng DT đất toàn trường (m2) 2667,6  
V Tổng diện tích sân chơi (m2) 941,76  
VI Tổng diện tích một số loại phòng    
1 Diện tích phòng sinh hoạt chung(m2) 38,08  
2 Diện tích phòng ngủ(m2) 24,64  
3 Diện tích phòng vệ sinh(m2) 258  
4 Diện tích hiên chơi(m2) 130,98  
5 Diện tích phòng GD thể chất(m2) 60  
6 Diện tích phòng GD nghệ thuật hoặc phòng đa chức năng(m2) 76,32  
7 Diện tích nhà bếp và kho(m2)    
VII  Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu
(Đơn vị tính: bộ)
80 10 bộ
1 Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu hiện có theo quy định 23  
2 Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu còn thiếu so với theo quy định 1  
VIII Tổng số đồ chơi ngoài trời 12  
IX Tổng số thiết bị điện tử- tin học đang được sử dụng phục vụ học tập( máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh…) 11  
X Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác(Liệt kê các thiết bị ngoài danh mục tối thiểu theo quy định) 40 5 bộ
                                                           
XI Nhà vệ sinh Số lượng(m2)
Dùng cho GV Dùng cho
 học sinh
Số m2/trẻ em
Chung Nam/nữ Chung Nam/nữ
1 Đạt chuẩn vệ sinh 16 182 88 nam 14,6 m2 88
2 Chưa đạt chuẩn vệ sinh          

Theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường mầm non và Thông tư số 27/2011/TT-BYT ngày 24/6/2011 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu- điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh)
 
    Không
XII Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh x  
XIII Nguồn điện(lưới, phát điện) x  
XIV Kết nối internet x  
XV Trang thông tin điện tử(Website) x  
XVI Tường rào xây x  

                                                Tam Hải, ngày 12 tháng 9 năm 2023            
                                                                 HIỆU TRƯỞNG                                                                Lê Thị Hồng Trinh 
UBND HUYỆN NÚI THÀNH           TRƯỜNG MG SAO BIỂN Biểu số 04
 

THÔNG BÁO
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, CBQL và nhân viên của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2023-2024
(Theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GD&ĐT)

TT


Nội dung

T
số

Trình độ đào tạo
Hạng chức danh nghề nghiệp Xếp loại chuẩn
nghề nghiệp
ĐH TC Dưới TC Hạng IV Hạng
III
Hạng II XS Tốt Khá TB
  Tổng số CBQL, GV
 và NV
27 20   1 5 0 9 10 0 16 0 0
I Cán bộ Q.Lý 3 3           3        
1 Hiệu trưởng 1 1           1        
2 P.Hiệu trưởng 2 2           2        
II Giáo viên 16 16       6 3 7   16    
1 Nhà trẻ 0 0                    
2 Mẫu giáo 16 16       6 3 7   16    
III Nhân viên 8 1   1 6              
1 NV Kế toán 1 1                    
2 NV văn thư 1     1                
3 NV Nuôi dưỡng 4       4              
5 NV bảo vệ 2       2              


                                                Tam Hải, ngày 12 tháng 9 năm 2023          
                                                                 HIỆU TRƯỞNG                                                                Lê Thị Hồng Trinh

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin cũ hơn

fixleft
fixright
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây